OHRANIMO DREVESA V CELJU

PETICIJA  ZA  OHRANITEV  DREVES  V  CELJU

S podpisi izražamo nestrinjanje z urejanjem javnih površin na način, da se po nepotrebnem odstranjujejo drevesa. Mesto potrebuje zelene površine zato zahtevamo, da se nemudoma ustavi vsakršno nadaljnje sekanje. Stara drevesa v mestu so dodana vrednost bivanju. Zavračamo potrošniško logiko pri urejanju javnih površin v Celju. Drevesa niso zgolj blago, ki bi ga bilo moč 'nadomestiti' z 'novimi' sadikami. Kajti 'novo' v tem kontekstu pomeni zanikanje organske in zgodovinske vloge rasti - ne samo dreves, temveč tudi samega mesta Celje. Sekanje dreves pomeni prekiniti določen vidik življenja v mestu in prekiniti z njegovimi zgodovinsko-pričevalnimi kvalitetami, s katerimi se identificiramo celjani. Celje si kot mesto z bogato tradicijo zasluži več!

 

'Nadomeščanje' dreves je neprimerno tudi s funkcionalnega vidika. Vsakdo ve, da drevo za rast potrebuje svoj čas. Primerno veliko drevo v javnem prostoru daje dovolj sence v poletnem času, da se lahko prebivalci na teh površinah zadržujejo in prispevajo k spontanemu mestnemu skupnostnemu življenju - torej življenju mesta ki ni pogojeno zgolj z vidika izpolnjevanja osnovnih pogojev za bivanje.  Poleg te očitne funkcionalne lastnosti, so drevesa zatočišče za ptice in druge člene mestnega ekosistema. Če si stroka in občina prizadevata s prenovo izboljšati kvaliteto mestnih trgov in ulic, naj torej s svojo podporo priznata drevesom ključno vlogo vsaj v naštetih vsebinah.


Ob prenovi javnih površin starega mestnega jedra, zlasti pa ob izvedbi protipoplavnih ukrepov je v Celju padlo veliko preveč dreves. Za njimi ostajajo le še gole tlakovane površine. Ohranimo vsaj tista, ki so še ostala. Nočemo živeti v betonski puščavi!


UNIČILI SO
- Nekoč zelena, z drevesi obrasla nabrežja Savinje in njenih pritokov se spreminjajo v pusta kamnito betonska korita, 
- Stara mogočna drevesa na Trgu celjskih knezov je nadomestil asfalt in neuporabne steklene kupole,
- Tik pred propadom so stoletni kostanji v mestnem parku ob Partizanski ulici,
- Posekane so breze pri Splavarskem mostu pred knjižnico,
- Posekana so drevesa pri tržnici ob Savinovi ulici,
- Posamična drevesa v mestu potihoma izginjajo ali pa jim grozi skorajšnji posek


DOMNEVNO NAMERAVAJO KMALU POSEKATI
- Platane pred Metropolom hočejo zamenjati z novimi, dragimi sadikami, ki  bodo potrebovale desetletja, preden bodo dala enakovredno senco. Nikoli pa ne bodo enakovredna obstoječim platanam v zgodovinski, krajinski in socialno-povezovalni vlogi v mestu.
- Javorje na Glavnem trgu
- Javorje na Prešernovem trgu
- Nekatera drevesa na celjski tržnici ob Linhartovi ulici
- Mnoga druga drevesa, ki jih hočejo nadomestiti z 'novimi', neenakovrednimi in deloma neustreznimi sortami


ZAHTEVAMO!
- Zahtevamo ohranitev dreves in takojšnjo ustavitev vseh posekov v mestu Celje!
- Zahtevamo ukinitev negospodarne porabe javnega denarja zaradi nepotrebnega nakupa novih sadik!
- Zahtevamo konec krčenju zasajenih zelenih površin!
- Zahtevamo intenzivnejšo ozelenitev mesta!
- Zahtevamo, da občina NEMUDOMA vključi javnost in strokovnjake v debato o načinu  nadaljnjega urejanja odprtih javnih in zelenih površin v mestu!
- Zahtevamo, da se občina v imenu meščanov zaveže k trajnemu ohranjanju  zelenih površin, kar naj potrdi z ustreznim  sklepom mestnega sveta!

PRIČAKUJEMO

- od MOC se pričakuje, da bo ohranila vsa obstoječa drevesa. V kolikor pa predvideva njihovo odstranitev, naj organizira javno debato s strokovnimi službami MOC, strokovnjaki, ki se na predmet razprave (drevesa) spoznajo in laično javnostjo; na javni debati naj se predstavijo dejstva za in proti, posege pa naj MOC nadaljuje šele po doseženem konsenzu z javnostjo.


SICER...
- Če MOC ne upošteva naših pričakovanj in pade še eno drevo brez argumentirane razprave, bomo podali prijavo na ustrezne institucije, nevladne organizacije, varuhinjo človekovih pravic in ostale strokovne službe s področja varstva narave, gozdov in kulturne dediščine.

V skrajnem primeru pa bomo organizirali protestne shode in zahtevali od MOC, da prisluhne javnemu mnenju na tak način.

Poiščite nas na spletu!

Za obvestila o poteku akcije in za predloge nam pišite na: ohranimo.drevesa@gmail.com

Peticijo sta pripravila Zavod Urbana Gverila in Iniciativa za ohranitev dreves