ZA odstranitev nutrij iz Ljubljanskega barja

Ker so nutrije invazivna vrsta, ki ogroža naravno ravnovesje na Ljubljanskem barju, je treba sprejeti ustrezne ukrepe za ohranjanje močvirskih habitatov. Nutrije so sicer simpatične živali, vendar lahko povzročijo nepopravljivo škodo na tem dragocenem zavarovanem območju. Podobne ukrepe za zmanjšanje oziroma popolno odstranitev nutrij iz določenih varovanih ali občutljivih območij so že sprejeli in izvedli drugje po svetu.

Podpišite peticijo

By signing, I authorize Marjan Bončina to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


ALI

We will not display your email address publicly online.

We will not display your email address publicly online.Plačilo oglaševanja

To peticijo bomo oglaševali 3000 osebam.

Izvedite več ...