ZA odstranitev nutrij iz Ljubljanskega barja

Ker so nutrije invazivna vrsta, ki ogroža naravno ravnovesje na Ljubljanskem barju, je treba sprejeti ustrezne ukrepe za ohranjanje močvirskih habitatov. Nutrije so sicer simpatične živali, vendar lahko povzročijo nepopravljivo škodo na tem dragocenem zavarovanem območju. Podobne ukrepe za zmanjšanje oziroma popolno odstranitev nutrij iz določenih varovanih ali občutljivih območij so že sprejeli in izvedli drugje po svetu.

Podpišite peticijo

S podpisom sprejemam, da bo Marjan Bončina lahko videl vse informacije, ki jih navedem v tem obrazcu.

Vašega e-poštnega naslova ne bomo javno prikazali na spletu.

Vašega e-poštnega naslova ne bomo javno prikazali na spletu.


Dajem soglasje za obdelavo informacij, ki jih navedem v tem obrazcu, za naslednje namene:
Plačilo oglaševanja

To peticijo bomo oglaševali 3000 osebam.

Izvedite več ...