NEZASTARANJE KD SPOLNI NAPAD, STORJEN NAD OSEBO MLAJŠO OD 15. LET

PODPISI PODPORE

Specifičnost zločinov spolne zlorabe in storilcev teh dejanj ter dejstva, da žrtve lahko doživljenjsko trpijo posledice teh zločinov, so osnovni razlogi, zaradi katerih predlagamo, da se v predloge nove kazenske zakonodaje vnese člen, ki bo izrecno govoril

 

O NEZASTARANJU ZLOČINOV SPOLNIH ZLORAB, STORJENIH NAD OTROCI DO 15. LETA STAROSTI

 

Spolna zloraba je najbolj sprevržen zločin!

Vse prevečkrat se dogaja, da se odrasle preživele žrtve spolne zlorabe v otroštvu, dejansko spomnijo, da so bili spolno zlorabljeni šele v odrasli dobi ali pa se šele v odrasli dobi opogumijo, da o spolni zlorabi spregovorijo. Takrat pa je, zaradi zastaranja kaznivega dejanja že prepozno za prijavo. Storilci pa ostajajo neprepoznani in tudi nekaznovani.


Združenje proti spolnemu zlorabljanju    Stopite v stik z avtorjem peticije