Naj Radio Capris preneha z uporabo neprimernega imena "Obala" in slogana "Obala je zakon". Je Istra in ne "Obala"!

PREDSTAVITEV PROBLEMATIKE

Ker je Istra v večjem delu ostala v okviru Republike Hrvaške, so po drugi svetovno vojni poimenovanje Istra za slovenski del začela nadomeščati različna "politično korektna" in bolj ali manj ustrezna poimenovanja, kot so Slovensko primorje, Koprsko primorje, Slovenska obala in najbolj problematično - Obala. Vsi ti izrazi in poimenovanja vnašajo zmedo in niso pravi kot je Istra in njen identitetni naboj, ki je organsko rasel skozi stoletja. Zadnji izraz z veliko začetnico "Obala", ki se je začel uporabljati od 50 let prejšnjega stoletja in se potencira danes skozi neformalni in medijski diskurz in kontaminira našo zavest in pripadnost, je najbolj problematičen in neustrezen. Zakaj ta izraz ni primeren:

 1. Je kulturnozgodovinsko in slovnično oblikotvorno degenerativen. Problematično je banalno lastninjenje občnega imena v lastno ime.
2. Nima dovolj specifičnega identitetnega naboja v primerjavi z Istro, saj zajema samo obalni pas in zanemarja zgodovinski vidik.
3. Iz "Obale" ne moremo tvoriti imena za prebivalce ali pridevnika.
4. Izraz prihaja z vidika kontinentalne Slovenije oz. iz "centra moči" Ljubljane, kamor potekajo dnevne migracije in postane os percepcije pokrajine glede na geografsko posebnost, ki ga je prebivalstvo nekritično ponotranjilo.

Edino pravo poimenovanje je Istra, ki je kot ime za polotok v Jadranskem morju prvič omenjeno v šestem stoletju pred našim štetjem in sicer v povezavi s plemenom Histrov, ki je tu živelo. Tudi ko je Koper postal glavno mesto beneške Istre, se je preimenoval v Caput Histriae "glava Istre" (iz česar izvira njegovo sodobno italijansko ime Capodistria). Ime ima dolgo tradicijo in se je obdržalo ne glede na migracije in sestavo prebivalstva skozi stoletja in tisočletja. Strah pred imenom Istra je odveč. Imamo namreč tudi Štajersko, Koroško, Goriško, ki prav tako segajo v druge državne enote, pa jim ne ne dajemo novih in neprimernih imen, temveč jih ponosno uporabljamo v formalnem in vsakdanjem govoru. Zakaj potem ne bi tako uporabljali tudi imena Istra?
 
CILJ PETICIJE

K razširitvi in reprodukciji neprimernega poimenovanja "Obala" je v veliki meri pripomogla tudi lokalna in komercialna radijska postaja Capris, ki uporablja to neustrezno poimenovanje pokrajine tudi v svojem sloganu "Obala je zakon". Kot lokalni medij ima odgovornost do svoje pokrajine in njene prezentacije. Capris je namreč daleč najbolj poslušan radio v regiji in radio s sodobnim radijskim formatom, namenjen poslušalcem, ki živijo v slovenski Istri in širše. Od konca leta 2022 je Radio Capris prisoten tudi v omrežju DAB+ z najboljšo kvaliteto med vsemi radijskimi postajami. Posluša se po celotni primorski regiji, vse do Ljubljane in Kranja. Po podatkih agencije Ninamedia ima 53% delež poslušanosti v ciljni skupini na področju slovenske Istre, 46.000 dnevnih poslušalcev v letu 2021 in čez 90.000 sledilcev na družbenih omrežjih. To je velik doseg in vpliv na javno mnenje. S peticijo nočemo diskreditirati njihovega radijskega delovanja, saj program izvajajo tudi s plemenitimi nameni in skrbjo za družbo. Vendar se je treba zavedati, da z javno prezentacijo in imenom, s katerim se umeščajo v prostor, reproducirajo problematično in neustrezno poimenovanje "Obala".   

Čas je, da začne Radio Capris uporabljati pravo poimenovanje Istra in slogan "ISTRA JE ZAKON!"!

Vabljeni k podpisu in da k temu povabite tudi svoje sorodnike, prijatelje in znance. Hvala!
 

Istra in ne "Obala"!    Stopite v stik z avtorjem peticije

Podpišite peticijo

S podpisom sprejemam, da bo Istra in ne "Obala"! lahko videl vse informacije, ki jih navedem v tem obrazcu.

Vašega e-poštnega naslova ne bomo javno prikazali na spletu.

Vašega e-poštnega naslova ne bomo javno prikazali na spletu.


Dajem soglasje za obdelavo informacij, ki jih navedem v tem obrazcu, za naslednje namene:
Plačilo oglaševanja

To peticijo bomo oglaševali 3000 osebam.

Izvedite več ...