MZ in NIJZ naj investirata v nakup strokovne literature o cepljenju

Spoštovani predsednik vlade RS Marjan Šarec,

spoštovani minister za zdravje Aleš Šebeder,

spoštovana direktorica NIJZ Nina Pirnat,

spoštovani predsednik parlamentarnega odbora za zdravstvo Franc Trček.

 

V skladu s priporočili Svetovne zdravstvene organizacije, ki svari pred neresničnimi informacijami o cepljenju, vas v politični stranki Za zdravo družbo v imenu vseh zainteresiranih prosimo in pozivamo, da Ministrstvu za zdravje in Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje zagotovite sredstva za nakup takšne strokovne literature o cepljenju, ki je rezultat neodvisnih znanstvenih raziskav in neodvisnih strokovnjakov. Takšne literatura je na primer nedavni zbornik oz. katalog 400-ih znanstvenih raziskav o cepljenju, ki je izšel v knjižni obliki z naslovom Miller's Review of Critical Vaccine Studies, kupite pa ga lahko tudi na Amazon UK, kjer vas bo stal 14,57 angleških funtov + poštnina. Gre za kratke povzetke raziskav, njihovih avtorjev in navedbo strokovne literature, kjer so bile raziskave objavljene. Amazon vam bo sicer ponudil še več deset drugih knjig o cepljenju, vendar menimo, da bi naveden zbornik moral zadostovati za korenito spremembo zdravstvene politike glede cepljenja.

Dovolite nam, da vam za vzpodbudo pri tem zanimivem branju navedemo nekaj primerov, pri čemer prva številka označuje zaporedno število znanstvene raziskave iz zbornika:  

10. Pri dečkih, ki so prejeli hepatitis B cepivo z živim srebrom so devet-krat pogosteje ugotavljali razvojno zaostalost, kot pri dečkih, ki niso bili cepljeni. Gallagher C, Goodman M. Hepatitis B triple series vaccine and developmental disability in US children aged 1-9 years. Toxicol Environ Chem 2008 Sep-Oct; 90(5):997-1008.  

41. Kronična utrujenost, kronična bolečina in kognitivne motnje so povezane z aluminijem v cepivih. Rigolet M, Aouizerate J, et al. Clinical features in patients with long-lasing macrophagic myofasciitis. Front Neurol 2014 Nov 28; 5:230.

54. Aluminij kot adjuvans v cepivih lahko poškoduje živčni sistem in povzroča avtoimunske bolezni. Shaw CA, Li D, Tomljenovic L. Are there negative CNS impacts of aluminium adjuvants used in vaccines and immunotherapy? Immunotherapy 2014; 6(10): 1055-71.

72. Cepivo proti gripi ni učinkovito, povzroča stranske reakcije in razširja gripo na druge ljudi. Geier DA, King Pg, et al. Influenza Vaccine: review of effectiveness of the U.S. immunization program, and policy considerations. Journal of American Physicians and Surgeons 2006 Fall; 11(3): 69-74.

73. Cepivo proti gripi ni učinkovito pri otrocih. Jefferson T, Rivetti A, et al. Vaccines for preventing influenza in healthy children. Cochrane Database Syst Rev 2012 Aug 15, issue 8: CD004879.

76. Otroci, ki so cepljeni proti sezonski gripi niso zaščiteni in pogosteje, kot necepljeni razvijejo respiratorno virusno okužbo. Cowling BJ, Fang VJ, et al. Increased risk of noninfluenza respiratory virus infections associated with receipt of inactivated influenza vaccine. Clin Infect Dis 2012 June 15; 54(12):1778-83.

88. Otroci, ki so polno cepljeni proti oslovskemu kašlju še vedno lahko zbolijo za oslovskim kašljem. Tartof SY, Lewis M, et al. Waning immunity to pertussis following 5 doses of DtaP. Pediatrics 2013 apr; 131(4):e1047-52.

95. Cepivo proti oslovskemu kašlju je povzročilo genetske spremembe v sevih B. pertussis, kar se odraža kot neučinkovitost cepiva. Cherry, JD. Epidemic pertussis in 2012-the resurgence of a vaccine-preventable disease. NEJM 2012 Aug 30; 367(9): 785-87.

105. DtaP cepljenje proti B. pertussis poveča riziko, da otrok zboli za oslovskim kašljem povzročenim z B. parapertussis. Lavine J, Broutin H, et al. Imperfect vaccine-induced immunity and whooping cough transmission to infants. Vaccine 2010 Dec 19; 29(1):11-16.

115. Ljudje, ki so cepljeni proti oslovskemu kašlju, lahko oslovski kašelj razširjajo. Althouse BM, Scarpino SV. Asymptomatic transmission and the resurgence of Bordetella pertussis. BMC Med 2015 Jun 24, 13(1) :

146. 116. Nepopolna cepiva povzročajo nastanek bolj virulentnih sevov in hujših oblik bolezni. Gandon S, Mackinnon MJ, et al. Imperfect vaccination: some epidemiological and evolutionary consequences. Proc Biol Sci 2003 Jun 7; 270 (1520): 1129-36.

125. Zaradi cepljenja postajajo patogeni vedno bolj virulentni. Mackinnon MJ, Gandon S, Read AF. Virulence evolution in response to vaccination: the case of malaria. Vaccine 2008 Jul 18;26 Suppl 3:C42-52.

127. Masovno cepljenje proti Hemofilus influenci tipa b je povzročilo povečano smrtnost zaradi okužbe s Haemophilus influenco tip a. Bruce MG, Zulz T, et al. Haemophilus influenzae serotype a invasive disease; Alaska; USA, 1983-2011. Emerg Infect Dis 2013; 19(6): 932-37.

131. Hib cepilni programi za otroke so povzročili povečanje števila infekcij z Hemofilus influenco pri odraslih. Sarangi J, Cartwright K, et al. Invasive Haemophilus influenzae disease in adults. Epidemiol Inect 200 Jun; 124(3): 441-47.

141. Cepiva proti pneumokokom povzročajo nastanek novih sevov pneumokokov, ki so bolj virulentni in rezistentni na antibiotike. Huang SS, Hinrichsen VL, et al. Continued impact of pneumococcal conjugate vaccine on carriage in young children Pediatrics 2009 Jul: 124(1): el-11.

152. Ni kliničnih dokazov, da je HPV cepljenje učinkovito v prevenciji raka materničnega vratu. Pogosto je cepljenje proti HPV povezano z resnimi stranskimi učinki. Tomljenovic L, Shaw CA. Human papilloma virus (HPV) vaccine policy and evidence based medicine: are they at odds? Ann Med 2013 Mar; 45(2): 182-93.

154. Cepljenje proti HPV je povezano z nastankom avtoimunskih bolezni. Geier DA, Geier MR. A case-control study of quadrivalent human papillomavirus vaccine-associated autoimmune adverse events. Clin Rheumatol 2015 Jul; 34(7).1225-31.

155. HPV cepljenje lahko povzroči avtoimunsko bolezen kot sta lupus in smrtni možganski vaskulitis. Gatto M, Agmon-Levin N, et al. Human papillomavirus vaccine and systemic lupus erythematosus. Clin Rheumatol 2013 Sep; 32(9): 1301-7.

169. Okužba z ošpicami in mumpsom v otroštvu ščiti pred srčnim infarktom in možganski kapi v odraslem obdobju. Kubota Y, Iso H. et al. Association of measles and mumps with cardiovascular disease: the Japan Collaborative Cohort (JACC) study. Atherosclerosis 2015 Jun 18, 241(2):682-86.

170. Ošpice se lahko prenašajo iz polno cepljenih ljudi na druge polno cepljene ljudi. Rosen JB, Rota JS, et al. Outbreak of measles among persons with prior evidence of immunity, New York City, 2011. Clin Infect Dis 2014 May; 58(9): 1205-10.

177. V OMR so našli človeške fetalne fragmente DNK, kar je lahko povezano z avtizmom in genskimi mutacijami. Deisher TA, Doan NV, et al. Epidemiologic and molecular relationship between vaccine manufacture and autism spectrum disorder prevalence. Issue Law Med 2015 Spring; 30(1): 47-70.

178. Pregled v urgentni ambulanti opravi signifikantno več otrok, ki so bili pred kratkim cepljeni proti OMR. Wilson K, Hawken S, et al. Adverse events following 12 and 18 month vaccination: a population-based, self-controlled case analysis. PloS ONE 20111; &(12):e27897.

185. Cepljenje proti noricam poveča pojavnost Herpes zostra pri najstnikih in odraslih. Wu PY, Wu HD, et al. Varicella vaccination alters the chronological trends of herpes zoster and varicella. PloS One 2013 Oct 30; 8(10): e 77709.

197. Otroci cepljeni proti noricam lahko zbolijo za herpes zostrom, ki ga povzroča isti virus, kot so ga dobili s cepivom. Chun C, Weinmann S, et al. Laboratory characteristics of suspected herpes zoster in vaccinated children. Pediatr Infect Dis J 2011 aug; 30 ((): 719-21.

205 . Cepljenje proti hepatitisu B poveča tveganje za nastanek multiple skleroze in drugih avtoimunskih bolezni. Geier Da, Geier MR. A case-control study of serious autoimmune adverse events following hepatitis B immunization. Autoimmunity 2005 Jun;38(4): 295-301.

207. Cepljenje proti hepatitisu B potroji tveganje za razvoj multiple skleroze. Hernan MA, Jick SS, et al. Recombinant hepatitis B vaccine and risk of multiple sclerosis: A prospective study. Neurology 2004 Sep 14; 63(5):838-42.

214. “Naši podatki kažejo, da okužba z ošpicami ščiti otroka pred alergijskimi boleznimi.” Rosenlund H, Bergstrom A, et all. Allergic disease and atopic sensitization in children in relation to measles vaccination and measles infection. Pediatrics 2009 Mar; 123(3): 771-78.

215. Otroci, ki so preboleli ošpice so imeli signifikantno manj alergij, kot otroci, ki so bili cepljeni proti ošpicam in jih niso preboleli. Shaheen SO, Aaby P, et al. Measles and atopy in Guinea-Bissau. Lancet 1996 Jun 29, 347(9018): 1792-96.

216. Rezultati te študije kažejo, da imajo otroci, ki so preboleli ošpice manj alergičnih bolezni. Kucukosmaoglu E, Cetinkaya F, et al. Frequency of allergic disease following measles. Allergol Immunopathol (Madr)2006 Jul-Aug; 34(4): 146-49.

222. Otroci, ki so bili cepljeni proti oslovskemu kašlju in OMR so statistično signifikatno pogosteje dobili diagnozo astme in ekcemov. McKeever TM, Lewis SA, et al. Vaccination and allergic disease: a birth cohort study. Am J Public Health 2004 Jun; 94(6): 985-89.

225. Otroci, ki so prejeli cepivo proti oslovskemu kašlju so signifikantno pogosteje zbolevali za astmo, senenim nahodom in alergijami na hrano kot otroci, ki niso bili cepljeni. Bernsen RM, Nagelkerke NJ, et al. Reported pertussis infection and risk of atopy in 8 to 12-yr old vaccinated and non-vaccinated children. Pediatr Allergy Immunol 2008 Feb;19(1): 46-52.

226. V Novi Zelandiji so raziskovalci vključili 1265 otrok v raziskavo in ugotovili, da so od tistih, ki so prejeli Di-Te-Per in polio cepiva zboleli za astmo v 23%, 30% pa so imeli druge alergije. Otroci, ki niso prejeli teh cepiv niso imeli epizode astme ali alergijskih bolezni. Kemp T, Pearce N, et al. Is infant immunization a risk factor for childhood asthma or allergy? Epidemiology 1997 Nov: 8(6):678-80.

228. Otroci, ki so prejeli cepivo proti oslovskemu kašlju, OMR ali BCG kasneje kot priporočeno so imeli signifikantno manjšo verjetnost, da razvijejo seneni nahod. Bremner Sa, Carey IM, at al. Timing of routine immunisations and subsequent hay fever risk. Arch Dis Child 2005, 90:567-73.

244. Cepljenje Hib signifikantno poveča tveganje za razvoj sladkorne bolezni tipa 1. Classen JB, Classen DC. Clustering of cases of insulin dependent diabetes (IDDM) occurring three years after Hib immunization supports causal relationship between immunization and IDDM. Autoimmunity July 2002; 35 (4). 247-53.

255. Vsa cepiva lahko sprožijo nastanek sladkorne bolezni tipa I. Classen JB. Risk of vaccine-induced diabetes in children with a family history of type I diabetes. Open Pediatr Med J 2008; 2:7-10.

411.Visoko izobraženi starši in zdravstveni delavci zavračajo cepljenje svojih otrok. Hak E, Schonbeck Y, et al. Negative attitude of highly educated parents and health care workers towards future vaccination in the Dutch childhood vaccination program. Vaccine 2005 May 2, 23(24):3103-7.  

Prepričani smo, da bi upoštevanje t.i. neodvisne strokovne literature uravnotežilo stališča slovenskih zdravstvenih oblasti in njihovo utemeljevanje represije za zagotavljanje precepljenosti. Zato vas prosimo, da si zbornik priskrbite, ga preučite in nam sporočite vaše mnenje, odziv, komentar in vabilo na razgovor, kjer vam po potrebi lahko predstavimo tudi pravne in sociološke argumente, ki govorijo v prid spremembi obstoječega sistema. Če vam navedeni zbornik ne zadostuje, vam lahko priporočimo tudi The Truth Will Prevail, kjer je Dr. Alan Palmer zbral kar 1.200 podobnih raziskav, ali katerokoli drugo razpoložljivo neodvisno literaturo, ki je danes dosegljiva v osupljivem obsegu. Žal pa jo prebiramo predvsem tisti, ki ne moremo več ignorirati vrzeli med uradno medicinsko teorijo in bolečo realnostjo posledic cepljenja pri naših svojcih, prijateljih in znancih.

Za konec vas želimo povprašati še za vaše mnenje, kako obilno financiranje WHO s strani proizvajalcev cepiv vpliva na avtoriteto in verodostojnost te organizacije? Ali se vam ne zdi, da je slepo sledenje WHO neprimerno zaradi močnega konflikta interesov, ki je razviden iz javno dostopnih podatkov? 

S spoštovanjem,

Jure Pogačnik, univ. dipl. prav.

Za zdravo družbo

Podpišite peticijo

By signing, I authorize Jure Pogačnik to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.

We will not display your email address publicly online.

We will not display your email address publicly online.Plačilo oglaševanja

To peticijo bomo oglaševali 3000 osebam.

Izvedite več ...