Mi vsi smo Počakovo

FB_IMAGE_PROFILE.jpg

Spoštovani!

S tem sporočilom želimo javnost obvestiti o zaskrbljujočem dogajanju v občini Radeče, ki nas je pripeljalo do organiziranja civilne iniciative. Organizirali smo se kot odziv na netransparentne in po našem mnenju neskladne postopke glede umeščanja večjih proizvodnih enot za rastlinsko pridelavo (rastlinjakov) na trajnem travinju v hribovitem območju izjemne kulturne krajine, v neposredni bližini cerkve Sv. Janeza Evangelista in t.i. Zoisove graščine na Počakovem v KS Svibno. Domnevno naj bi rastlinjaki služili za nameščanje fotovoltaičnih proizvodnih naprav za pridobivanje električne energije do 1 MW. Občina Radeče je podala pozitivno mnenje glede postavitve kar 62 rastlinjakov, sklicujoč se na skladnost s trenutno veljavnim občinskim prostorskim načrtom. Vendar v civilni iniciativi močno dvomimo v to skladnost. Prav tako dvomimo v strokovno presojo Zavoda za varstvo kulturne dediščine enota Celje, ki je podal pozitivno mnenje glede postavitve tako velikega števila rastlinjakov na varovana območja kulturne krajine in neposredno bližino dveh kulturno-zgodovinskih objektov na Počakovem.

 

Civilna iniciativa »Mi vsi smo Počakovo« v osnovi ne nasprotuje umeščanju in rabi obnovljivih virov energije ter razvoju rastlinske pridelave na Svibenskem, kjer gre za pretežno hribovita in varovana območja naravne in kulturno-zgodovinske dediščine. Nasprotno, pri tem želimo sodelovati. Vendar želimo, da so tovrstna umeščanja transparentna ter skladna s predhodno določenimi smernicami in dokumenti, ki jih občina sprejme v sodelovanju s tukajšnjimi prebivalci.

Civilna iniciativa »Vsi smo Počakovo« si prizadeva :

1.     ZA SODELOVANJE IN VKLJUČEVANJE

Prebivalci na Svibenskem imamo pravico pravočasno izvedeti o nameravanih posegih in morebitnih investicijah v našem okolju. Od izvoljenih predstavnikov ljudstva pričakujemo politiko odprtih kart in delo v dobro lokalnega prebivalstva. S prikritimi namerami in dejanji lahko javne institucije, kot tudi voljeni predstavniki ljudstva, za vedno izgubijo zaupanje ljudi.

2.      ZA TRANSPARENTNOST

Tukajšnji prebivalci želimo biti aktivno vključeni tako pri načrtovanju razvojnih ciljev in projektov kot tudi njihovem umeščanju v naš prostor. Mi živimo v tem okolju, in posledice morebitnih napačnih odločitev bomo v prvi vrsti nosili prav mi. Izločanje prebivalcev lokalne skupnosti iz soodločanja tako lahko vodi do konfliktnih situacij, ki si jih v osnovi ne želi nihče.

3.      ZA SKLADNO RAZVOJNO PROSTORSKO POLITIKO

V civilni iniciativi »Mi vsi smo Počakovo« zahtevamo, da se za vsa podobna umeščanja v naš prostor, tako sedaj kot v prihodnosti, zagotovi preglednost, zakonitost postopkov in enaka merila za vse. Prav tako naj se preučijo koristi in morebitni škodljivi vplivi na lokalno skupnost ter zagotovi skladnost, ki bo vključevala in upoštevala potrebe in vrednote lokalnega okolja ter prebivalstva.

4.      ZA ENAKOPRAVNOST IN ENAKOVREDNOST

Smo proti politiki dvojnih meril, kjer se za nekatere omogoča drugačna interpretacija veljavnih določb, medtem ko so navadni ljudje soočeni s strožjimi pravili. Podaja pozitivnega mnenja za omenjeno investicijo in njena izvedba lahko v prihodnje pomeni signal, da je na Svibenskem, kot v občini Radeče, za nekatere možno vse in vsepovsod. Iz vidika skladnega prostorskega načrtovanja občine in zaupanja v javne institucije gre za nepremišljeno potezo s strani mnenjedajalcev, ki ima lahko izrazit negativen vpliv na dolgoročni razvoj lokalnega okolja.

5.     PROTI IZVEDBI AKTUALNEGA PROJEKTA NA TRENUTNI LOKACIJI

Pristojne pozivamo k zaustavitvi izvedbe projekta na trenutni lokaciji. Po našem mnenju umestitev omenjenih objektov z  namestitvijo naprave za proizvodnjo električne energije na tej lokaciji ni skladna s trenutno veljavnimi predpisi in predhodno ni bila usklajena z lokalnim prebivalstvom. Poleg tega pozivamo vse pristojne mnenjedajalce, da za predvideni poseg ponovno podajo strokovno oceno, upoštevajoč vse trenutno veljavne določbe, ki zadevajo območje nameravane investicije.

 

Vabimo vse, ki vam je mar za naša legitimna prizadevanja, da podprete pobudo in oddate svoj podpis na priloženo peticijo za skladno umeščanje tovrstnih proizvodnih naprav in zaustavitev investicije na trenutno predvideni lokaciji na Počakovem v občini Radeče. Le skupaj lahko dosežemo skladen razvoj v dobrobit vseh nas.

Hvala za vašo podporo.

Civilna iniciativa »Mi vsi smo Počakovo«

 

Dosedanje objave v medijih

Radeški Utrip

https://www.radeski-utrip.si/gospodarstvo/3676-aktualno-bo-na-pocakovem-zrasla-ogromna-soncna-elektrarna

https://www.radeski-utrip.si/gospodarstvo/3679-burna-razprava-na-zboru-krajanov-glede-elektrarne

 

Posavski Obzornik

https://www.posavskiobzornik.si/novice/vroca-razprava-umestitev-soncne-elektrarne-na-pocakovem-pri-radecah-100534

https://www.posavskiobzornik.si/novice/gradnja-62-rastlinjakov-ki-bi-jih-opremili-s-fotovoltaiko-razburila-krajane-pocakovega--100649?fbclid=IwAR3-8x5UPA3puBd35ESpDkJxvlh9JeZHs8dj_MhHdnAZFQPB9D0j3dTVrBE

RTV SLO

https://www.rtvslo.si/rtv365/arhiv/174965555?s=tv

https://365.rtvslo.si/arhiv/tednik/174971048

 


Civilna iniciativa " Mi vsi smo Počakovo"    Stopite v stik z avtorjem peticije

Podpišite peticijo

By signing, I authorize Civilna iniciativa " Mi vsi smo Počakovo" to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


ALIPlačilo oglaševanja

To peticijo bomo oglaševali 3000 osebam.

Izvedite več ...