Ohranimo zeleno srce Mengša

menges-panorama_2.jpg

Zeleni za Mengeš, Loko, Topole in Dobeno si želimo, da bi Mengeš ostal prijetno mesto v zdravem okolju z urejenimi odprtimi javnimi površinami. S konkretnimi predlogi, argumenti in pojasnili smo si v zadnjih mesecih prizadevali, da bi odgovorni na občini zmogli opraviti ponoven razmislek o posledicah nove gradnje v parku.

V zadnjih dvajsetih letih, ko je ideja o športni dvorani ob osnovni šoli burila lokalno javnost, se je spremenilo mnogo dejavnikov: število prebivalcev je naraslo za novih 1000. Skrb za urejeno in zdravo okolje je postala vse pomembnejša vrednota, družba pa se je začela zavedati, da ljudje preveč časa preživimo v zaprtih prostorih. Osnovna šola Mengeš je v tem času prerasla v eno največjih v državi, pri tem pa se zadnjih 10 let stalno sooča s prostorsko stisko, ki jasno kaže na potrebo po izgradnji dodatne osnovne šole na novi lokaciji. Danes glavni problem šole ni več samo telovadnica, saj šolska stavba kljub nedavni prizidavi poka po šivih. V zelo kratkem času bo poleg znanih problemov z jedilnico in kuhinjo, garderobami, knjižnico ter kabineti začelo primanjkovati tudi učilnic. S pozidavo športne ploščadi ne izgubljamo le odprtih javnih in zelenih površin, pač pa tudi skozi stoletja izoblikovan parkovni ambient z značilnimi historičnimi vedutami …

Pobudniki peticije smo prepričani, da si negativnih posledic ne želi niti vodstvo občine. Pobudniki tudi ne nasprotujemo gradnji nove športne dvorane. Občinski politiki želimo zgolj ponuditi možnost, da na podlagi peticije odpre javno strokovno razpravo in prepozna tudi druge ustreznejše možnosti prostorskega razvoja zelenega zaledja Mengša ter s prestavitvijo lokacije predvidene dvorane ohrani največje kvalitete mestnega parka.

 

Vse, ki se zavedate, da je prostor dobrina v omejenih količinah, prosimo za podpis peticije!

 

Podpis podpore lahko oddate na spletni strani: https://www.pravapeticija.com/menges ali sporočite vašo podporo peticiji skupaj z imenom in priimkom ter krajem stalnega bivališča na elektronski naslov zeleni.menges@gmail.com. Na tem naslovu smo na voljo tudi za vsa pojasnila.

 

Osebne podatke bomo uporabili izključno za namen peticije. Osebni podatki so hranjeni v varnem okolju z beleženjem dostopa do teh podatkov ter jih v nobenem primeru ne bomo posredovali tretjim osebam.


Zeleni za Mengeš, Loko, Topole in Dobeno    Stopite v stik z avtorjem peticije