IZKLJUČITEV PREDSEDNICE DRUŠTVA YHD IZ POGAJANJ PRI REFORMI ZOA

Prosimo za podpis peticije.

 

Aktivistka in predsednica društva YHD gospa Elena Pečarič je zavzela posebno in kontradiktorno stališče v zvezi s pridobivanjem pravice do osebne asistence. Pravico si lasti.
Lasti pa si tudi pravico do javnega ocenjevanja, pod katero kategorijo naj bi v prihodnosti sodile osebe z ovirami. Pri tem izpostavi uporabnike društva YHD in nekaterih društev, s katerimi so se povezali, da ohranijo institualizacijo, kar pomeni večjo in humanejšo rešitev za ožji krog oseb z ovirami, ki bi jim osebno asistenco ohranili, ostale pa prisiliti v druge oblike pomoči, ki so nedodelane, in za prihodnost uporabnikov na poti vsaj delne samostojnosti, slabe in negotove.
Javno izraža negativizem zoper starše, ki naj bi svojih otrok ne izpustili na pot samostojnega življenja, jih "dušijo" s svojo skrbjo in prisotnostjo, jim kratijo svobodno pot odraščanja in osamosvajanja, a hkrati zavzame kontradiktorno stališče, da jim je potrebno ure zmanjšati. Osebe, ki zanje skrbijo starši, kot osebni asistenti, ali ne, tako nimajo možnosti dodatnih ur osebne asistence, a hkrati jim je grobo očitano, da se živijo na račun otrok, da sebi zvišujejo finančni standard, starše javno pošilja v zdravilišča in na psihoterapije, se norčuje in vnaša ponižujoč in nerazumno odklonilen odnos.
Starši smo skupaj z otroki pahnjeni v situacijo, ko se zavedamo, da so našim otrokom kratene pravice do pridobitve osebne asistence, na račun organiziranih skupin invalidnih oseb, ki jim bo pripadalo in jim pripada maksimalno število ur osebne asistence .
Elena Pečarič ne bi smela zastopati pravic invalidov v pogajanjih prenove osebne asistence, saj je s svojim odnosom pokazala zasmehovanje, poniževanje staršev in skrbnikov in ji je pomembno samo to, da bo le ozek krog deležen humane in enakopravne obravnave.
"Človek ki deluje v nasprotju z interesi uporabnikov osebne asistence in ki se na grob način konfrontira s starši uporabnikov ne bi smel imeti vpliva na sprejemanje nove zakonodaje! Elena Pečarič bi se morala zavedati, da osebna asistenca ne more biti polje konfrontacije med ljudmi ki poskušajo delovati pozitivno na bodočo ureditev osebne asistence!"
 
 
 

Civilna iniciativa
OSEBNA ASISTENCA

Podpišite peticijo

S podpisom sprejemam, da bo OSEBNA ASISTENCA lahko videl vse informacije, ki jih navedem v tem obrazcu.

Vašega e-poštnega naslova ne bomo javno prikazali na spletu.

Vašega e-poštnega naslova ne bomo javno prikazali na spletu.


Dajem soglasje za obdelavo informacij, ki jih navedem v tem obrazcu, za naslednje namene:
Plačilo oglaševanja

To peticijo bomo oglaševali 3000 osebam.

Izvedite več ...