Hočem svojo vrednotnico, da mi bo povrnjena ukradena dediščina!

POMEBNO OBVESTILO preden preberete celotno peticijo!

Zdaj gre zares. Vsak, ki bo podpisal to peticijo in bo ob podpisu pustil svoj e naslov, bo dobil (ko bo za to primern čas v roku najkasneje treh mesecev) na elektronski naslov VREDNOTNICO s svojo serijsko številko. 
Vrednotnica_1.png

Predsednik ali predsednica ZSD jo bo podpial/a, ko jo/ga bomo izbrali izmed večih predlaganih kandatk in kandidatov v naslednjih treh mesecih. Sicer pa v nadaoljevanju več o nujnosti vračila pokradene dediščine prvotnim lastnikom ljudstvu oz. upravičenim dedičem. 


Spoštovane vse oškodovanke in oškodovanci,  zaradi ukradene vam dediščine v RS!

Smo skupina mladih in starejših izobraženk in izobražencev, intelektualcev, strokovnjakov različnih področji, predvsem pa smo ljudje, ki nam ni vseeno.

Upamo, da se zavedate svojega položaja? Namreč potem, ko so znani akterji povzročili razpad Jugoslavije in se je skupna družbena lastnina transformirala v zasebno, so nam takratni oblastniki "pozabili" izročiti v našo zasebno last našo dediščino, ki je nastala v času socializma zaradi delovnih rok naših staršev. Morali bi narediti popis ustvarjenega bogastva in nam vsakemu solastniku te dediščine dodeliti sorazmeren del v obliki vnovčljive obveznice, saj se v naravi take dediščine ne more deliti.

Tako bi vsak upravičeni dedič svojo vrednotnico vnovčil na način, da bi jo zamenjal za delnice naših podjetij, ki bi morala biti vsa pošteno ovrednotena in pretvorjena v delniške družbe ali zadruge, da bi upravičeni dediči lahko v njih z vrednotnicami kupili deleže ali pa bi vrednotnico na Banki Slovenije vnovčili in bi potem s tem denarjem naredil karkoli bi želel.

Mnogi bi ustvarili novo dodano vrednost, nekateri pa bi ta denar porabili za nakup dobrin kar bi poganjalo gospodarstvo v višave in bi Slovenija gospodarsko cvetela. Takšnega načina privatizacije ni bilo, pač pa so nas določeni ljudje, ki so pisali zakone, spretno spravili ob dediščino. To je nujno treba popraviti in dediščino je treba vrniti zakonitim dedičem.

Zdaj je to mogoče uresničiti na ta način. Ko zmagamo na volitvah z veliko premočjo bomo: 

KO ZMAGAMO NA POMLADNIH VOLITVAH 2018 Z VELIKO VEČINO, BOMO S TEMI KLJUČNIMI KORAKI POVRNILI UKRADENO DEDIŠČINO VSEM SLOVENSKIM OŠKODOVANIM DEDIČEM.

1. Na vodilna in vodstvena mesta v celotni javni in državni upravi bomo kadrovali ljudi izbranimi po zahtevnih strokovnih, etičnih in moralnih merilih, ter na podlagi predstavljenih programih kandidatk in kandidatov na področjih, ki jih obvladajo in bodo podlaga za ureditev vseh področjih življenja in dela v korist slovenskega ljudstva.

2. Pripravili in na ustavnem referendumu bomo sprejeli novo Ustavo (družbeno partnersko pogodbo med ljudstvom in državo) s katero bomo uvedli neposredno demokracijo, da bo ljudstvo odločalo o vseh pomembnih vprašanjih za svojo usodo. Ukinili in poenostavili bomo veliko zakonov, ki vzdržujejo prekomerno regulacijo, nevzdržno birokratizacijo in korupcijo, saj si zakomplicirane zakone danes razlaga vsak kakor si jih hoče in se jih zato izigravati.

3. Postavili bomo pravično Prešernovo sodišče katero bo sestavljeno iz najboljših pravnih strokovnjakov iz Slovenije in tujine, ki bodo prioritetno opravili vse potrebne revizije divjih privatizacij in nezakonitih odlivov našega denarja v davčne oaze in drugam. Tako bomo povrnili ugled v pravno državo, ki bo poslej pravična in bo sposobna urgentno popraviti krivice, tudi in predvsem v smislu povrnitve pokradenega premoženja oškodovanim dedičem.

Vse ostale točke so samoumevne in jih bodo v pozitivno smer povzročile zgoraj uresničene. Te so pogoj, da izkoreninimo revščino ter zaženemo in razvijemo naše gospodarstvo v razcvet. Uspešno osveščeno gospodarstvo in gospodarjenje pa je pogoj za vsestransko gmotno in tudi duhovno blaginjo, ki smo si ju želeli vsa ta leta pa so nam onemogočili, da bi sanje iz leta 1990 uresničili.

Se tudi vi čutite okradene za dediščino, ki bi jo morali prejeti ob razpadu Jugoslavije in prehodu v kapitalistično družbo?

Vse kar so ustvarili naši starši in dedje, pradedje, je bilo naše - NAŠA DRUŽBENA LASTNINA, ki bi morala biti pošteno razdeljena med vse, ki smo zakoniti dediči te družbene lastnine.

Nas je kdo vprašal ali sploh želimo skupno lastnino transformirati v zasebno in kako naj to izvedemo? Je o tem potekala kakšna javna razprava, so nas podučili kaj pomenijo certifikati, kaj je sploh delnica? Smo se o tem učili v šolah? So nas osveščali mediji? Niso, žejne so nas peljali čez vodo.

Tako bi morali leta 1990 dobiti ustrezno menjalno sredstvo - VREDNOTNICO, da bi lahko izvedli zamenjavo za realne dobrine. Z vrednotnico bi lahko kupili delnice podjetij, ki bi morala biti vsa spremenjena v delniške družbe ali pa v druge pošteno ocenjene in oblikovane oblike gospodarskih družb.

Lahko bi realne vrednotnice v takratnih tolarjih investirali v nova podjetja, nekateri pa jih pač porabili za kupovanje dobrin kar bi tudi povzročilo razcvet slovenskega gospodarstva.

Ljudje bi postajali solastniki bank, zavarovalnic, vseh drugih podjetji, tudi energetskih in bi tako veliko bolj skrbeli, da bi podjetja delovala pošteno in v korist lastnikov, vodstva pa ne bi kadrovala politika ampak večinski lastniki.

Tako pa je bilo s certifikati, ki so jih dali samo za neznaten del dediščine, prevaranih večina ljudi, ostali večji del bogastva naroda pa so zato lahko divje lastninili ali pa so mnoga podjetja ostala v večinski državni lasti, da so si nekateri vanje nastavili svoje kadre in seveda bankomate iz katerih se napaja marsikaj tudi danes. Mnoga so načrtno izčrpali in jih pognali v razprodajo in uničenje.

To bomo spremenili. Dediščina najmanj v višini 50.000 evrov pripada vsakemu oškodovanemu upravičenemu dediču nekdanje skupne lastnine.

Uredili bomo, da se bo iz davčnih oaz povrnilo vsaj polovica od preko 70 milijard stvarnega premoženja - naše pokradene dediščine in se tistim, ki so nam jo ukradli doma in na prostorih nekdanje Jugoslavije in širše premoženje zapleni in se s tem ustvari budžet preko 100 milijard, katere se potem razdeli v obliki vnovčljivih vrednotnic vsem oškodovancem, ki nas je okoli 1.800.000. Prav tako se ovrednoti še obstoječe t.i. državno premoženje in se upravičenim dedičem z vrednotnicami omogoči, da ga olastninijo.

Zavedajmo se, da bomo z pošteno dodelitvijo vrednotnic vsakemu upravičencu oz. oškodovancu z enim mahom v trenutku izkoreninili revščino, saj bodo nekatere družine tudi revne dobile po več obveznic s katerimi si bodo hitro gmotno opomogle.

Vse kar so nepridipravi ob pomoči in asistenci leve in desne politike ter vatikanske RKC (Mariborska škofija) pokradli Slovenkam in Slovencem, bo združenje ZDRUŽENIH SLOVENSKIH DOMOLJUBOV vrnilo v Prešernovo banko.

Vsi krivci za sedanje razmere v Sloveniji bodo pravično obsojeni na Prešernovem sodišču, največji tatovi in tisti, ki so na položajih v policiji, na tožilstvih in na sodiščih gledali vstran, so torej v sostorilstvu, pa bodo poslani na prisilno delo v domači kraj, da jih bodo ljudje vsak dan videvali, kako na ograjenih eko poljih z motikami v rokah obdelujejo slovensko grudo in izza ograd opazujejo kako se Slovenija razvija v uspešno evropsko državo. To bo prava kazen, da bodo do konca življenja vsaj malce poplačali škodo, ki so jo povzročili slovenskemu narodu.

Zakonodaja se bo spreminjala retroaktivno, kar dopušča ustava že sedaj, če se gre za interese Slovenije in njihovih državljank in državljanov. Nobene zakonske ovire ni, da bi ne mogli stvari in ljudi postaviti na svoje mesto.

Naš namen je združiti poštene in pravične ljudi - DOMOLJUBE, ter nam, našim otrokom ter našim vnukom zagotoviti dobro prihodnost, ki nam je bila zdaj 26 let kratena.

Naredimo resnično osamosvojitev Slovenije v kateri bo imel vsak človek enake možnosti za osebno rast. Samo tako bomo kot narod srečni, ne sprti, in bomo kot trdna družina živeli v miru v naši lepi deželi Sloveniji. Tako se nam za obstoj in dobro življenje v prihodnje ne bo potrebno več bati. .

HOČEMO SVOJO DEDIŠČINO in DOBILI JO BOMO, KER JE TAKO POŠTENO


DELITE MED DRUGE UPRAVIČENCE, DA SE ZDRUŽIMO V NEUSTAVLJIVO SILO, KI BO VSEM POVRNILA DOSTOJANSTVO, ČLOVEKA VREDNO ŽIVLJENJE IN SREČO!

 

Na risbi je upodobljen naš zaščitnik, doktor pravnih znanosti, naš največji pesnik, pravičnik in Slovence, France Prešeren. Vedno je zagovarjal pravično pravno državo, v knjigi, ki jo drži ima zapisano vse kar mora narod vedeti o ljudeh, ki so navedeni z imeni in priimki in so nam škodovali.

V desni dvignjeni roki drži pero, kar pomeni dosego zmage ljudstva na miren način, s pogovorom in zapisi sodb na Prešernovem sodišču. Narodu želi predati to pero, da si bo sodbo pisal sam, ne vrag mu je ne bo in ne talar.

Njegov odločen, iskriv in pravičen ter pogumen duh pa želi tudi predati v vsakega posameznika - ki je del naroda, da se osvobodi strahu in naredi skupaj z drugimi korake, ki so nujni in potrebni do resnične svobode, po pameti, pravu in pravičnosti.

 

Pridružite s podpisom peticije, o vseh nadaljnih postopkih boste obveščeni po elektronski pošti, če le boste pri podpisu te peticije pustili tudi svoj elektronski naslov. 

Dr. France Prešeren nam prinaša tudi VREDNOTNICO, ki jo bo vsak izmed vas dobil na elektronski naslov. S svojo zaporedno številko.

Prešeren_s_peresom_original.pngZdruženi_Slovenski_Domoljubi.png

Povejte Vašim prijateljem, sorodnikom, sodelavcem in znancem, da je prišel čas poenotenja slovensekga naroda in delovanje za skupne cilje med katerimi je osreden, povrnitev pokradene  dediščine oškodovanim dedičem. 

Glas naroda je najmočnejši glas!

Združeni Slovenski Domoljubi!


Združeni Slovenski Domoljubi - ZSD    Stopite v stik z avtorjem peticije