KULTURA ZA SLOVENSKI RAZVOJNI PREBOJ

Stopite v stik z avtorjem peticije

Ta tema pogovorov je bila samodejno ustvarjena iz peticije KULTURA ZA SLOVENSKI RAZVOJNI PREBOJ.


Gost

#1

2013-09-26 18:14

Z veseljem podpiram peticijo in ji želim uspeh. Kultura je tisto, kar nas dela Slovenke in Slovence.

Gost

#2

2013-09-26 22:18

Premalo se zavedamo, da živimo v postindustrijski dobi, ki zahteva bistveno drugačen način pojmovanja, kaj naj vse človek dela in da postindustrijska doba zahteva ustvarjalnost kot še nikoli doslej v zgodovini človeštva

Gost

#3

2013-09-28 18:30

Lep dan! Zdrava druzba ne potrebuje samo gospodarskega razvoja, obstajajo se druga podrocja, zanemarjanje katerih lahko druzbo pripelje na rob propada ali vsaj dolgotrajne agonije. Celo gospodarski razvoj je lahko unicujoc brez dodatnih korektivov, ki jih posreduje, osmislja in v cloveku ponotranji prav in edinole kultura. Osebnostni rast, druzbeno ozracje, spodbudna relacijskost med ljudmi, njihovo telesno in duhovno stanje, odgovorna in primerna vzgoja novih generacij, zrelost moralnih nacel in izbir, kvaliteta zivljenja, ekologija (tudi v duhovnem smislu), zdrava narava, sposobnost (samo)izrazanja, jezikovne in komunikacijske spretnosti, razvoj simbolnega kapitala in zelena luč ustvarjalnosti ... -- to in se marsikaj bi nas moralo zanimati vse skupaj, brez razlike, saj vpliva na clovesko vrsto in njeno prihodnost, tudi v Sloveniji. Peticija je krasna in dobrodosla, hvala za njo, s svojim dobro izdelanim nacinom (proti)argumentacije pa gre malo le na roko enostranskim pogledom na potrebe sodobne druzbe. Kultura se ne potrebuje in ne sme dokazovati samo preko svoje koristnosti za sedanje gospodarske sisteme in njihove nastavke. Takrat je ze z nami nekaj hudo narobe. Prvo nacelo za ustvarjalce vseh razvojnih strategij bi moralo biti: gre za razvoj denarnih (kapitalskih) kot tudi nedenarnih druzbenih koristi. Varnost, zdravje, svoboda, ustvarjalnost -- kje so ostali ti najbolj pomembni vidiki? (Stanka Repar, kulturnica (tudi) v oklepaju)
gost4

#4

2013-09-30 14:21

Kultura mora postati enakovredna vsem ostalim razvojnim področjem, je pravzaprav del gospodarstva le, da na drugačen specifičen način. Njen vpliv in učinek ni le finančni vidik, ki ga ne smemo zanemarjati, temveč je tudi socialni,izobraževalni in še vrsta drugih učinkov je prisotnih. Pozitivni dolgoročni učinki na ljudi, ki kulturne manifestacije spremljajo in obiskujejo, so izjemni. Družba v celoti napreduje, je mnogo bolj odprta za novosti, spremembe, za povezovanje ,...

Gost

#5 Koga naslavlja peticija?

2013-10-02 09:53

Peticija naslavlja državljane in državljanke, s tem izključuje nedržavljane in nedržavljanke. Izključuje tudi tiste, ki se ne želijo identificirati s kakršno koli državo oz. institucijo. Kulturniška agenda predstavljena v peticiji je izključevalna tudi zato, ker poudarja menedžerski odnos do kulture kot načina produkcije, ki v resnici parazitira na resnični ustvarjalnosti. Kdo pravi, da je "razvoj" temelječ na ekonomskih kriterijih zares nujen? Pogoje za resnično ustvarjalnost pa nam ne bo zagotovila nobena država/institucija, temveč si jih moramo zagotoviti sami. Delitev na državljane in ljudi druge kategorije pri tem seveda odpade.

Gost

#6

2013-10-02 14:12

Skrajni čas za upor proti ignoranci in preziru!


Gost

#7

2013-10-07 06:37

Kultura nas bogati, nas nasmeji, nas navdušuje,... moramo ji nameniti več pozornosti in več sredstev za ustvarjanje