KULTURA ZA SLOVENSKI RAZVOJNI PREBOJ


Gost

/ #3

2013-09-28 18:30

Lep dan! Zdrava druzba ne potrebuje samo gospodarskega razvoja, obstajajo se druga podrocja, zanemarjanje katerih lahko druzbo pripelje na rob propada ali vsaj dolgotrajne agonije. Celo gospodarski razvoj je lahko unicujoc brez dodatnih korektivov, ki jih posreduje, osmislja in v cloveku ponotranji prav in edinole kultura. Osebnostni rast, druzbeno ozracje, spodbudna relacijskost med ljudmi, njihovo telesno in duhovno stanje, odgovorna in primerna vzgoja novih generacij, zrelost moralnih nacel in izbir, kvaliteta zivljenja, ekologija (tudi v duhovnem smislu), zdrava narava, sposobnost (samo)izrazanja, jezikovne in komunikacijske spretnosti, razvoj simbolnega kapitala in zelena luč ustvarjalnosti ... -- to in se marsikaj bi nas moralo zanimati vse skupaj, brez razlike, saj vpliva na clovesko vrsto in njeno prihodnost, tudi v Sloveniji. Peticija je krasna in dobrodosla, hvala za njo, s svojim dobro izdelanim nacinom (proti)argumentacije pa gre malo le na roko enostranskim pogledom na potrebe sodobne druzbe. Kultura se ne potrebuje in ne sme dokazovati samo preko svoje koristnosti za sedanje gospodarske sisteme in njihove nastavke. Takrat je ze z nami nekaj hudo narobe. Prvo nacelo za ustvarjalce vseh razvojnih strategij bi moralo biti: gre za razvoj denarnih (kapitalskih) kot tudi nedenarnih druzbenih koristi. Varnost, zdravje, svoboda, ustvarjalnost -- kje so ostali ti najbolj pomembni vidiki? (Stanka Repar, kulturnica (tudi) v oklepaju)