Brezposelne v volilne odbore

S podpisom peticije podpiram pobudo, da bi delo v volilnih odborih opravljale brezposelne, socialno ogrožene osebe.

Gre za predlog, po katerem bi kandidate v volilne odbore in komisije še vedno predlagale politične stranke kot doslej le, da bi veljalo določilo, da ob seznamu predlaganih kandidatov ustrezno predloži dokazila,
- da so kandidati registrirano brezposelne osebe, prijavljene na Zavodu RS za zaposlovanje in/ali,
- da so kandidati upravičenci do socialnega transferja
(denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka).


V kolikor bi kandidat izpolnjeval pogoja (ali vsaj enega od predlaganega), bi za opravljeno delo prejel plačilo, za vse ostale, ki so v delovnem razmerju, pa bi se delo v volilnih komisijah in odborih štelo kot častno in brez plačila.

S tovrstnim predlogom bi se politične stranke stimuliralo, da v volilne komisije in odbore imenujejo osebe, potrebne pomoči.
Tovrstni predlog ne bi vplival na zagotovitev pluralnosti zasedbe odborov in komisij, bi pa znatno pripomogel pri vključevanju socialno ogroženih oseb v družbo.

Tudi sredstva za financiranje volitev ali referendumov bi bila na tak način veliko lažje opravičljiva ob dejstvu, da se večina sredstev namenja socialno ogroženim - ne kot darilo pač pa kot možnost za, čeprav zgolj enkratni, pošteni zaslužek.

Ker brezposelnost in posledično socialna ogroženost naj ne bi bila dolgotrajno stanje posameznika, bi se s tem ukrepom zagotovila tudi pogostejša menjava kandidatov za delo v odborih in komisijah. Slednje bi znatno pripomoglo k zajezitvi malomeščanskega klientelizma (vedno eni in isti) pri imenovanju na to javno funkcijo. S tem pa bi se zaupanje v poštenost delovanja komisij in odborov samo še povečalo, nikakor pa ne zmanjšalo.

Vlada Republike Slovenije naj torej spremeni zakone o volitvah tako, da opredeli delovanje v volilnih odborih in komisijah zgolj glede plačila (po socialnem statusu predlaganega kandidata), še vedno in povsem enako pa ostaja, da lahko delo v volilnih odborih in komisijah opravlja vsak državljan Republike Slovenije (in se s tem predlogom nikomur ne kršijo z ustavo RS zagotovljene pravice).


SOS - Socialno ogroženi Slovenije    Stopite v stik z avtorjem peticije
Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )