Poziv vladi RS za pomoč pri ohranjanju turističnih nastanitvenih obratov ter poziv k celovitemu reševanju dolgoročnih posledic vpliva epidemije COVID - 19 na upad turističnih nočitev

Vlado Republike Slovenije pozivamo, da se posveti reševanju nastanitvenih obratov, hotelov, hostlov, motelov ipd., ki so bili po Odloku o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Ul. RS, št. 25/2020 z dne 15.3.2020) (v nadaljevanju Odlok) primorani prenehati ponujati nastanitvene storitve in so tako ostali popolnoma brez prihodkov iz tega naslova.

1) Subvencioniranje najemnin in obratovalnih stroškov za čas prepovedi ponujanja nastanitvenih storitev

Ne glede na nastalo situacijo prepovedi ponujanja nastanitvenih storitev morajo podjetja, ki opravljajo dejavnost ponujanja nastanitvenih storitev, plačevati tekoče stroške obratovanja vključno z najemninami (v kolikor niso lastniki nepremičnine ali nepremičnina ni v občinski lasti). Te pa so za tovrstno dejavnost, ki zahteva obsežnejšo površino in privlačno lokacijo, še posebej visoke. Plačevanje najemnin in obratovalnih stroškov v času nedelovanja in popolnega izpada dohodkov, je za uspešna in pozitivno delujoča predvsem manjša pa tudi večja podjetja, pogubno.

Vlado pozivamo, da zagotovi subvencioniranje najemnin, obratovalnih stroškov in nadomestila prispevka za stavbno zemljišče za podjetja, ki so morala po Odloku vlade prenehati s ponujanjem nastanitvenih storitev.

2) Celovito reševanje upada turističnih nočitev

Pod drugo točko vlado pozivamo, da se posveti problematiki zastoja in upada turizma v mesecih, ko bo vlada s sklepom ugotovila prenehanje prepovedi iz Odloka in s tem podala dovoljenje za ponovno ponujanje nastanitvenih storitev, turistični promet in nočitve gostov pa še vsaj nekaj mesecev ne bodo dosegale pričakovane ravni glede na obdobje pred nastankom epidemije COVID - 19. V tem prehodnem obdobju bodo podjetja potrebovala dodatna sredstva za zagotavljanje likvidnosti.

Za ohranitev turistične nastanitvene infrastrukture je nujno, da vlada zagotovi sredstva in objavi razpise za dodelitev nepovratnih sredstev, ki bodo po dodatnih kriterijih vključujoči in ne izključujoči. Tako bo omogočila kandidiranje vsem ponudnikom nastanitvenih storitev, ki bodo utrpeli škodo kot posledico širjenja in ukrepov proti širjenju COVID-19.

Za zagotavljanje konkurenčnosti na trgu in pospešitev rasti turizma in turističnih nočitev vladi tudi predlagamo, da se v tem prehodnem obdobju oprosti plačilo turistične takse oz. vsaj zniža njena višina.

 

Podpišite peticijo

By signing, I authorize Skupne moči to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.

We will not display your email address publicly online.

We will not display your email address publicly online.Plačilo oglaševanja

To peticijo bomo oglaševali 3000 osebam.

Izvedite več ...