ZA zaprtje kamnoloma pod Konjiško goro

Stopite v stik z avtorjem peticije

Odgovor Darka Ratajca, kandidata za župana Občine Slovenske Konjice na javni poziv Civilne iniciative ZA zaprtje kamnoloma pod Konjiško goro

2022-11-13 20:14:36

Na Darka Ratajca, kandidata za župana Občine Slovensk Konjice smo naslovili javni poziv k odgovoru na vprašanja povezana z zaprtjem kamnoloma pod Konjiško goro. V nadaljevanju objavljamo njegov odgovor.


1. Vprašanje: Ali ste ZA zaprtje kamnoloma pod Konjiško goro? 

2. Vprašanje: Ali podpirate sprejem odloka o OPPN za sanacijo kamnoloma pod Konjiško goro, katerega sprejem je pogoj za podaljšanje koncesije podjetju Kongrad in pomeni izdajo soglasje lokalne skupnosti za nadaljnjo eksploatacijo kamnoloma za prihodnjih 15 in več let?

Darko Ratajc:
Spoštovani g. Slapnik. 
Zahvaljujem se vam za vaši dve vprašanji. Kot pravilno ugotavljate (smatram da kot nekdanji občinski svetnik, državni poslanec in državni sekretar poznate zakonodajo) o sprejetju OPPN odloča Občinski svet občine Slovenske Konjice. Sklep o pričetku postopka je bil sprejet v mesecu maju 2018 in ga je sprejel prejšnji župan g. Gorinšek.  Županova naloga v tej fazi je, da postopek sprejema OPPN poteka zakonito. Po javni razgrnitvi se župan opredeli do mnenj in pobud zainteresirane javnosti, ki so za predlagatelja OPPN zavezujoča.Osebno sem zelo naklonjen vsem iniciativam v domačem okolju, ki se pojavljajo, tako tudi vaše. Razumem vašo zaskrbljenost, cenim vaše angažiranje  in če mi bo dano se bom, tako kot sem se do sedaj, zavzemal za dobrobit občank in občanov naše občine. Lepo vas pozdravljam in želim lep, spokojen dan. 
Darko Ratajc,
župan občine Slovenske Konjice    


Civilna iniciativa za zaprtje kamnoloma pod Konjiško goro

Odgovor Jureta Levarta, kandidata za župana Občine Slovenske Konjice na javni poziv Civilne iniciative ZA zaprtje kamnoloma pod Konjiško goro

2022-11-13 20:09:51

Na Jureta Levarta, kandidata za župana Občine Slovensk Konjice smo naslovili javni poziv k odgovoru na vprašanja povezana z zaprtjem kamnoloma pod Konjiško goro. V nadaljevanju objavljamo njegov odgovor.


1. Vprašanje: Ali ste ZA zaprtje kamnoloma pod Konjiško goro? 

Jure Levart: Glede na informacije, ki jih navajate v javni peticiji, je bila že pred več kot 15. leti dana zaveza, da se izvede sanacija in kamnolom zapre. Takrat je bila ta zaveza tudi pogoj za soglasje za pridobitev veljavne koncesije.  Zato menim, da ne bi smelo biti dileme, da se kamnolom zapre. 

2. Vprašanje: Ali podpirate sprejem odloka o OPPN za sanacijo kamnoloma pod Konjiško goro, katerega sprejem je pogoj za podaljšanje koncesije podjetju Kongrad in pomeni izdajo soglasje lokalne skupnosti za nadaljnjo eksploatacijo kamnoloma za prihodnjih 15 in več let?

Jure Levart: Postopek sprejema odloka vodi občina oziroma občinska uprava. Če bom izvoljen za župana, potem bom moral poskrbeti, da se vsi postopki sprejetja novega odloka vodijo v skladu s predpisi. Kot svetnik občinskega sveta vem, da odlok sprejme občinski svet, zato bom tudi kot župan sledil odločitvam občinskega sveta.


Civilna iniciativa za zaprtje kamnoloma pod Konjiško goro

Javni poziv Juretu Levartu, kandidatu za župana Občine Slovenske Konjice

2022-11-09 15:28:44

Spoštovani gospod Jure Levart,

na vas se obračam v imenu Civilne iniciative ZA zaprtje kamnoloma pod Konjiško goro in podpisnikov peticije ZA zaprtje kamnoloma pod Konjiško, s katero izražamo nasprotovanje  podlajšanju koncesije za pridobivanja rudnin in kamnin v kamnolomu pod Konjiško goro podjetju Kongrad.  

Pozivamo vas, da nam, kot kandidat za župana in morebitni bodoči župan Občine Slovenske Konjice z DA ali NE odgovorite na naslednja dva vprašanja:  

1. Ali ste ZA zaprtje kamnoloma pod Konjiško goro?  

2. Ali podpirate sprejem odloka o OPPN za sanacijo kamnoloma pod Konjiško goro, katerega sprejem je pogoj za podaljšanje koncesije podjetju Kongrad in pomeni izdajo soglasje lokalne skupnosti za nadaljno eksploatacijo kamnoloma za prihodnjih 15 in več let?     

Obrazložitev:  

Občina Slovenske Konjice na pobudo podjetja Kongrad vodi postopek za sprejetje Odloka o OPPN za sanacijo kamnoloma pod Konjiško goro. Iz vsebine postopka za sprejetje odloka, ki je pogoj za pridobitev soglasja o podaljšanju koncesije izhaja, da se bo ob podaljšanju koncesije načrtovana sanacija kamnoloma izvajala ob istočasnem dodatnem izkoriščanju kamnoloma.
Podpisniki peticije ZA zaprtje kamnoloma pod Konjiško goro se zavzemamo za zaprtje kamnoloma in nasprotujemo podaljšanju koncesije tudi in predvsem zaradi tega, ker je podjetje Kongrad pred več kot 15 leti že pridobilo soglasje za pridobitev veljavne koncesije tudi na podlagi zavez, da bo v obdobju od pridobitve koncesije do danes izvedlo sanacijo in kamnolom poplnoma zaprlo.Danes je jasno, da v tem obdobju sanacije niso izvedli ampak so samo nadaljevali z eksploatacijo. V tem obdobju so na naših stanovanjskih hišah nastale nove poškodbe, vdihavali smo onesnažen zrak in bili izpostavljeni tresenju tal in naših stanovanjskih hiš ob miniranju.

Za zaprtje kamnoloma se zavzemamo tudi zaradi številnih negativnih posledic, ki jih ima izkoriščanje in predelava kamnin: poškodbe na stanovanjskih hišah; razpoke sten, fasad, plošč, odpadanje ploščic, onesnaževanja zraka s prahom, ki nastaja ob miniranju in predelavi kamnin, hrup in tresenje tal ob miniranju in predelavi kamnin, onesnaževanje zraka in zmanjšana prometna varnost zaradi prometa težkih tovornjakov, ki odvažajo material iz kamnoloma in nenazadnje grobi posegi v Konjiško goro, ki se že kažejo v spreminjanju gozdne biosfere, ki je bilo še posebej opazno letos ob visokih temperaturah in pomanjkanju dežja.

Sprejem odloka o OPPN za sanacijo kamnoloma pod Konjiško goro s strani Občinskega sveta Občine Slovenske Konjice je pogoj za pridobitev soglasja na pristojnem ministrstvu za podaljšanje koncesije podjetju Kongrad in predstavlja izkazano soglasje lokalne skupnosti za nadaljno eksploatacijo kamnoloma.

V kolikor občinski svet odloka o OPPN za sanacijo kamnoloma pod Konjiško goro ne bo sprejel, bo s tem onemogočil podlajšanje koncesije in upošteval argumente in zahteve podpisnikov peticije - občank in občanov Slovenskih Konjice, da je potrebno kamnolom po 40 letih eksploatacije zapreti.

Vsebina in seznam podpisnikov peticje je objavljen tukaj: https://www.peticija.online/za_zaprtje_kamnoloma_pod_konjiko_goro  

Prosim vas, da nam na vprašanja odgovorite do petka 11.11.2022 do 11. ure na elektronski naslov: E: tadej.slapnik(at)gmail.com.  

Lep pozdrav,
Tadej Slapnik
Vodja Civilne iniciative
ZA zaprtje Kamnoloma pod Konjiško goro


Civilna iniciativa za zaprtje kamnoloma pod Konjiško goro

Javni poziv Darku Ratajcu, kandidatu za župana Občine Slovenske Konjice  

2022-11-09 15:27:00

Spoštovani gospod Darko Ratajc,  

na vas se obračam v imenu Civilne iniciative ZA zaprtje kamnoloma pod Konjiško goro in podpisnikov peticije ZA zaprtje kamnoloma pod Konjiško, s katero izražamo nasprotovanje  podlajšanju koncesije za pridobivanja rudnin in kamnin v kamnolomu pod Konjiško goro podjetju Kongrad.  

Pozivamo vas, da nam, kot kandidat za župana in morebitni bodoči župan Občine Slovenske Konjice z DA ali NE odgovorite na naslednja dva vprašanja:  

1. Ali ste ZA zaprtje kamnoloma pod Konjiško goro?  

2. Ali podpirate sprejem odloka o OPPN za sanacijo kamnoloma pod Konjiško goro, katerega sprejem je pogoj za podaljšanje koncesije podjetju Kongrad in pomeni izdajo soglasje lokalne skupnosti za nadaljno eksploatacijo kamnoloma za prihodnjih 15 in več let?     

Obrazložitev:  

Občina Slovenske Konjice na pobudo podjetja Kongrad vodi postopek za sprejetje Odloka o OPPN za sanacijo kamnoloma pod Konjiško goro. Iz vsebine postopka za sprejetje odloka, ki je pogoj za pridobitev soglasja o podaljšanju koncesije izhaja, da se bo ob podaljšanju koncesije načrtovana sanacija kamnoloma izvajala ob istočasnem dodatnem izkoriščanju kamnoloma.
Podpisniki peticije ZA zaprtje kamnoloma pod Konjiško goro se zavzemamo za zaprtje kamnoloma in nasprotujemo podaljšanju koncesije tudi in predvsem zaradi tega, ker je podjetje Kongrad pred več kot 15 leti že pridobilo soglasje za pridobitev veljavne koncesije tudi na podlagi zavez, da bo v obdobju od pridobitve koncesije do danes izvedlo sanacijo in kamnolom poplnoma zaprlo.Danes je jasno, da v tem obdobju sanacije niso izvedli ampak so samo nadaljevali z eksploatacijo. V tem obdobju so na naših stanovanjskih hišah nastale nove poškodbe, vdihavali smo onesnažen zrak in bili izpostavljeni tresenju tal in naših stanovanjskih hiš ob miniranju.

Za zaprtje kamnoloma se zavzemamo tudi zaradi številnih negativnih posledic, ki jih ima izkoriščanje in predelava kamnin: poškodbe na stanovanjskih hišah; razpoke sten, fasad, plošč, odpadanje ploščic, onesnaževanja zraka s prahom, ki nastaja ob miniranju in predelavi kamnin, hrup in tresenje tal ob miniranju in predelavi kamnin, onesnaževanje zraka in zmanjšana prometna varnost zaradi prometa težkih tovornjakov, ki odvažajo material iz kamnoloma in nenazadnje grobi posegi v Konjiško goro, ki se že kažejo v spreminjanju gozdne biosfere, ki je bilo še posebej opazno letos ob visokih temperaturah in pomanjkanju dežja.

Sprejem odloka o OPPN za sanacijo kamnoloma pod Konjiško goro s strani Občinskega sveta Občine Slovenske Konjice je pogoj za pridobitev soglasja na pristojnem ministrstvu za podaljšanje koncesije podjetju Kongrad in predstavlja izkazano soglasje lokalne skupnosti za nadaljno eksploatacijo kamnoloma.

V kolikor občinski svet odloka o OPPN za sanacijo kamnoloma pod Konjiško goro ne bo sprejel, bo s tem onemogočil podlajšanje koncesije in upošteval argumente in zahteve podpisnikov peticije - občank in občanov Slovenskih Konjice, da je potrebno kamnolom po 40 letih eksploatacije zapreti.

Vsebina in seznam podpisnikov peticje je objavljen tukaj: https://www.peticija.online/za_zaprtje_kamnoloma_pod_konjiko_goro  

Prosim vas, da nam na vprašanja odgovorite do petka 11.11.2022 do 11. ure na elektronski naslov: E: tadej.slapnik(at)gmail.com.  

Lep pozdrav,
Tadej Slapnik
Vodja Civilne iniciative
ZA zaprtje Kamnoloma pod Konjiško goro


Civilna iniciativa za zaprtje kamnoloma pod Konjiško goro

Javni poziv županu Občine Slovenske Konjice Darku Ratajcu k posredovnju dokumentacije povezane s pridobivanjem soglasja za podaljšanje koncesije za kamnolom pod Konjiško goro  

2022-11-06 12:34:48

Spoštovani Darko Ratajc, župan Občine Slovenske Konjice  

Občina Slovenske Konjice na pobudo podjetja Kongrad vodi postopek za sprejetje Odloka o OPPN za sanacijo kamnoloma pod Konjiško goro. Iz vsebine postopka za sprejetje odloka,  ki je pogoj za pridobitev soglasja o podaljšanju koncesije izhaja, da se bo ob podaljšanju koncesije načrtovana sanacija kamnoloma izvajala ob istočasnem dodatnem izkoriščanju kamnoloma. 

Podpisniki peticije ZA zaprtje kamnoloma Pod Konjiško goro se zavzemamo za zaprtje kamnoloma in nasprotujemo podaljšanju koncesije tudi predvsem zaradi tega, ker je podjetje Kongrad pred več kot 15 leti že pridobilo soglasje za pridobitev veljavne koncesije tudi na podlagi zavez, da bo v obdobju od pridobitve koncesije do danes izvedlo sanacijo in kamnolom poplnoma zaprlo. Danes je jasno, da v tem obdobju sanacije niso izvedli ampak so samo nadaljevali z eksploatacijo. V tem obdobju so na naših stanovanjskih hišah nastale nove poškodbe, vdihavali smo onesnažen zrak in bili izpostavljeni tresenju tal in naših stanovanjskih hiš ob miniranju.

Za zaprtje kamnoloma se zavzemamo tudi zaradi številnih negativnih posledic, ki jih ima izkoriščanje in predelava kamnin: poškodbe na stanovanjskih hišah; razpoke sten, fasad, plošč, odpadanje ploščic, onesnaževanja zraka s prahom, ki nastaja ob miniranju in predelavi kamnin, hrup in tresenje tal ob miniranju in predelavi kamnin, onesnaževanje zraka in zmanjšana prometna varnost zaradi prometa težkih tovornjakov, ki odvažajo material iz kamnoloma in nenazadnje grobi posegi v Konjiško goro, ki se že kažejo v spreminjanju gozdne biosfere, ki je bilo še posebej opazno letos ob visokih temperaturah in pomanjkanju dežja.

Dne 14. oktobra 2022 sem v imenu Civilne iniciative ZA zaprtje kamnoloma pod Konjiško goro na Občino Slovenske Konjice naslovil poziv k posredovanju inforamcij in dokumentov povezanih s postopki pridobitve veljavne koncesije za sanacijo s pridobivanjem in predelavo kamnin s strani podjetja Kograd d.d., s postopki in vsebino dodatka k veljavni koncesijski pogodbi in drugimi vprašanji povezanimi s postopkom pridobivanja soglasja za podaljšanje koncesije za sanacijo s pridobivanjem in predelavo kamnin.  

Do danes 6.11.2022 s strani pristojnih na Občini Slovenske Konjice nismo prejeli nobenega odgovora. Niste nam odgovorili niti ali ste zahtevo prejeli in je v obravnavi, kaj šele, da bi nam posredovali zahtevane dokumente in odgovore na zastavljena vprašanja.   V skladu z Uredno o upravnem poslovanju mora javni Organ odgovoriti na vse dopise, ki jih prejme v fizični ali elektronski obliki, razen če so šikanoznega značaja. Organ mora na dopis odgovoriti najkasneje v 15 dneh po prejemu le-tega, če je iz dopisa razviden naslov pošiljatelja. Za zahtevnejše zadeve mora organ v tem roku izdati vsaj obvestilo o nadaljnjem ukrepanju/postopanju in realnem roku. Naveden rok za posredovanje odgovorov je v našem primeru potekel že 29.10.2022.

Kot župan občine ste predstavnik vseh občank in občanov, delovati morate v njihovo in v splošno javno korist. Zavlačevanje pri posredovanju odgovorov je daleč od tega. Je tudi nedopustno in nesprejemljivo še posebej ob dejstvu, da smo občani že v osnovi slabše in s časovnim zamikom informirani o vsebinah in poteku postopkov, ki jih na občini vodite v primerjavi s predlagatelji teh postopkov, ki so vanje, kot stranke v postopku neposredno vključeni.  

V imenu 241 podpisnikov peticije in članov Civilne iniciative ZA zaprtje kamnoloma pod Konjiško goro vas javno pozivam da zagotovite, da Občina Slovenske Konjice odgovori na naš poziv in nam posredujete zahtevane dokumente in informacije najkasneje do četrtka 9.11.2022.  

Poziv k posredovanju dokumentov in informacij, ki smo ga 14. oktobra naslovili po elekronski naslov Občine Slovenske Konjice E: info@slovenskekonjice.si, vam ponovno v celoti posredujem:

» Spoštovani, v imenu Civilne iniciative za zaprtje kamnoloma pod Konjiško goro, ki smo jo občanke in občani Slovenskih Konjic ustanovili v petek 7.10.2022, vas prosim za posredovanje naslednjih dokumentov:

1. Dokumentacijo povezano s pridobitvijo veljavne koncesije za sanacijo s pridobivanjem in predelavo kamnin s strani podjetja Kograd d.d.: sprejeti akti na ravni občinskega sveta in na ravni KS Slovenske Konjice, skupaj s pripadajočimi zapisniki sej delovnih teles, ki so pred potrditvijo na Občinske svetu akte obravnavala. 

2. Zapisnik zbora krajanov s sprejetimi sklepi in zavezami, ki jih je podjetje Kongrad d.d. dalo krajanom na zboru krajanov, ki ga je v postopku pridobivanja sedaj veljavne koncesije organizirala KS Slovenske Konjice pred 15+ leti.

3. Veljavno koncesijsko pogodbo

4. Dodatek veljavni koncesijski pogodbi, ki jo je podjetje Kongrad d.d. sklenilo z Republiko Slovenijo sklenilo 23.2.2022 in navedenimi razlogi zanjo.

5. Študijo presojo vplivov na okolje, ki je podlaga za izadajo veljavne koncesije in bo uporabljena pri pridobivanju soglasja za podaljšanje koncesije za sanacijo s pridobivanjem in predelavo kamnin v kamnolomu pod Konjiško goro. 

6. Podatke o tem ali je Občina Slovenske Konjice lastnica zemljišč na območju izkoriščanja kamnoloma pod Konjiško goro  po sedaj veljavni koncesiji in v kolikor je temu tako tudi pripadajoče pogodbe o najemu/uporabi teh zemljišč s strani podjetja Kongrad d.d.

7. Obrazložitev ukrepanja pristojnih na Občini Slovenske Konjice v obdobju od pridobitve veljavne koncesije do danes usmerjenih v zagotovitev sanacije kamnoloma v skladu s sprejetimi akti in z zavezami podjetja Kongrad ob pridobitvi veljavne koncesije. 

8. Obrazložitev ukrepanja pristojnih na Občini Slovenske Konjice v obdobju od pridobitve veljavne koncesije do danes pri preverjanju dejanskega izvajanja sanacije kamnoloma, morebitne prekoračitve območja izvajanja eksploatacije, ki ga definira veljavna koncesija (tako v obsegu, kot v globino) in morebitnem pridobivanju teh informacij pri pristojni inšpekciji.   Vsebina peticije in člani Civilne iniciative so objavljeni na tej spletni strani: https://www.peticija.online/signatures/za_zaprtje_kamnoloma_pod_konjiko_goro   Za vaše odgovore in posredovanje navedene dokumentacijo se vam zahvaljujem in vas lepo pozdravljam.«    

V Slovenskih Konjicah, 6.11.2022  

Tadej Slapnik Vodja Civilne iniciative

ZA zaprtje kamnoloma pod Konjiško goro

 


Civilna iniciativa za zaprtje kamnoloma pod Konjiško goro

Zahteva Krajevni skupnosti Slovenske Konjice za posredovanje inforamcij in dokumentacije vezane na pridobitev in izdajo veljavne koncesije za rudarjenje in predelavo kamnin v kamnolomu pod Konjiško goro in pridobivanja soglasja za njeno podaljšanje

2022-10-18 12:15:47

g. Stanislav Frim
Predsednik
Krajevna skupnost Slovenske Konjice
 

Spoštovani, 

v imenu Civilne iniciative za zaprtje kamnoloma pod Konjiško goro, ki smo jo občanke in občani Slovenskih Konjic ustanovili v petek 7.10.2022, vas prosim za posredovanje naslednjih dokumentov:  

1. Dokumentacijo povezano s pridobitvijo veljavne koncesije za sanacijo s pridobivanjem in predelavo kamnin s strani podjetja Kograd d.d.: sprejeti akti na ravni KS Slovenske Konjice, skupaj s pripadajočimi zapisniki sej KS , ki so pred potrditvijo na KS Slovenske Konjice akte obravnavala. 
2. Zapisnik zbora krajanov s sprejetimi sklepi in zavezami, ki jih je podjetje Kongrad d.d. dalo krajanom na zboru krajanov, ki ga je v postopku pridobivanja sedaj veljavne koncesije organizirala KS Slovenske Konjice pred 15+ leti.
3. Veljavno koncesijsko pogodbo.
4. Dodatek veljavni koncesijski pogodbi, ki jo je podjetje Kongrad d.d. sklenilo z Republiko Slovenijo 23.2.2022 in navedenimi razlogi zanjo.
5. Študijo presojo vplivov na okolje, ki je podlaga za izdajo veljavne koncesije in bo uporabljena pri pridobivanju soglasja za podaljšanje koncesije za sanacijo s pridobivanjem in predelavo kamnin v kamnolomu pod Konjiško goro. 
6. Obrazložitev ukrepanja pristojnih na KS Slovenske Konjice v obdobju od pridobitve veljavne koncesije do danes usmerjenih v zagotovitev sanacije kamnoloma v skladu s sprejetimi akti in z zavezami podjetja Kongrad ob pridobitvi veljavne koncesije. 
7. Obrazložitev ukrepanja pristojnih na KS Slovenske Konjice v obdobju od pridobitve veljavne koncesije do danes pri preverjanju dejanskega izvajanja sanacije kamnoloma, morebitne prekoračitve območja izvajanja eksploatacije, ki ga definira veljavna koncesija (tako v obsegu, kot v globino) in morebitnem pridobivanju teh informacij pri pristojni inšpekciji.  

Vsebina peticije in člani civilne iniciative so objavljeni na pletni strani: https://www.peticija.online/signatures/za_zaprtje_kamnoloma_pod_konjiko_goro  

Za vaše odgovore in posredovanje navedene dokumentacijo se vam zahvaljujem in vas lepo pozdravljam.  

Tadej Slapnik
vodja Civilne iniciative
ZA zaprtje kamnoloma pod Konjiško goro
M: +386 (0) 31 348 930

 

Civilna iniciativa za zaprtje kamnoloma pod Konjiško goro

Poziv Občini Slovenske Konjice k posredovanju dokumentacije in informacij povezanih s pridobivanjem aktualne koncesije in soglasja k podaljšanju koncesije za kamnolom pod Konjiško goro

2022-10-15 14:43:04

Spoštovani, 

v imenu Civilne iniciative za zaprtje kamnoloma pod Konjiško goro, ki smo jo občanke in občani Slovenskih Konjic ustanovili v petek 7.10.2022, vas prosim za posredovanje naslednjih dokumentov:  

1. Dokumentacijo povezano s pridobitvijo veljavne koncesije za sanacijo s pridobivanjem in predelavo kamnin s strani podjetja Kograd d.d.: sprejeti akti na ravni občinskega sveta in na ravni KS Slovenske Konjice, skupaj s pripadajočimi zapisniki sej delovnih teles, ki so pred potrditvijo na Občinske svetu akte obravnavala. 
2. Zapisnik zbora krajanov s sprejetimi sklepi in zavezami, ki jih je podjetje Kongrad d.d. dalo krajanom na zboru krajanov, ki ga je v postopku pridobivanja sedaj veljavne koncesije organizirala KS Slovenske Konjice pred 15+ leti.
3. Veljavno koncesijsko pogodbo.
4. Dodatek veljavni koncesijski pogodbi, ki jo je podjetje Kongrad d.d. sklenilo z Republiko Slovenijo 23.2.2022 in navedenimi razlogi zanjo.
5. Študijo presojo vplivov na okolje, ki je podlaga za izdajo veljavne koncesije in bo uporabljena pri pridobivanju soglasja za podaljšanje koncesije za sanacijo s pridobivanjem in predelavo kamnin v kamnolomu pod Konjiško goro. 
6. Podatke o tem ali je Občina Slovenske Konjice lastnica zemljišč na območju izkoriščanja kamnoloma pod Konjiško goro po sedaj veljavni koncesiji in v kolikor je temu tako, tudi pripadajoče pogodbe o najemu oz. uporabi teh zemljišč s strani podjetja Kongrad d.d.
7. Obrazložitev ukrepanja pristojnih na Občini Slovenske Konjice v obdobju od pridobitve veljavne koncesije do danes usmerjenih v zagotovitev sanacije kamnoloma v skladu s sprejetimi akti in z zavezami podjetja Kongrad ob pridobitvi veljavne koncesije. 
8. Obrazložitev ukrepanja pristojnih na Občini Slovenske Konjice v obdobju od pridobitve veljavne koncesije do danes pri preverjanju dejanskega izvajanja sanacije kamnoloma, morebitne prekoračitve območja izvajanja eksploatacije, ki ga definira veljavna koncesija (tako v obsegu, kot v globino) in morebitnem pridobivanju teh informacij pri pristojni inšpekciji.  

Vsebina peticije in člani civilne iniciative so objavljeni na pletni strani: https://www.peticija.online/signatures/za_zaprtje_kamnoloma_pod_konjiko_goro  

Za vaše odgovore in posredovanje navedene dokumentacijo se vam zahvaljujem in vas lepo pozdravljam.  

Tadej Slapnik
vodja Civilne iniciativa
ZA zaprtje kamnoloma pod Konjiško goro
M: +386 (0) 31 348 930
 

 

Civilna iniciativa za zaprtje kamnoloma pod Konjiško goro

Informacija glede postopka sprejemanja občinskega podrobnega prostorskega načrta za sanacijo kamnoloma pod Konjiško goro

2022-10-10 12:11:52

Spoštovani podpisniki in podpisnice peticije,

zahvaljujemo se vam za podporo peticiji Za zaprtje kamnoloma pod Konjiško goro in vas pozivamo, da peticijo delite tudi na vaših socialnih omrežjih in k podpisu peticiji povabite tudi vaše sosede, sokrajane - občanke in občane Občine Slovenske Konjice. Peticijo lahko podpišejo na tej tej spletni strani:https://www.peticija.online/za_zaprtje_kamnoloma_pod_konjiko_goro

Za namene objave informacij povezanih z delom Civilne iniciative smo odprli tudi FB stran, do katere lahko dostopate tukaj.
 
Obveščamo vas tudi, da je Občina Slovenske Konjice 16.9.2022 objavila Informacijo glede postopka sprejemanja občinskega podrobnega prostorskega načrta za sanacijo kamnoloma pod Konjiško goro na pobudo podjetja Kongrad d.d do katere lahko dostopate tukaj.

Tekst v celoti objavljamo tudi tukaj:

INFORMACIJA GLEDE POSTOPKA SPREJEMANJA OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA SANACIJO KAMNOLOMA POD KONJIŠKO GORO NA POBUDO PODJETJA KONGRAD D.D.

V Odloku o Občinskem prostorskem načrtu Občine Slovenske Konjice (Ur.l. RS, št. 70/2016) je za delujoč kamnolom za izkoriščanje dolomita v vznožju konjiške gore opredeljena obveznost zaključka pridobivanja ter obveznost sanacije, ki predstavlja manjšo širitev pridobivalnega prostora proti zahodu. Pri tem morajo biti opredeljeni način ter trajanje izkoriščanja mineralnih surovin z obveznostjo sprotne in rokom končne sanacije pridobivalnega prostora, ki je bil degradiran zaradi izvajanja rudarskih del. Širitev je sprejemljiva le v primeru, da se izvedejo vsi ukrepi za dosego okoljskih ciljev, ki so določeni v Okoljskem poročilu za planirano širitev. Za kamnolom v enoti urejanja prostora UN1/006 je predvidena izdelava OPPN (občinskega podrobnega prostorskega načrta) pri čemer se upoštevajo rešitve strokovne podlage  240/06 (RC planiranje).Občina Slovenske Konjice, na pobudo podjetja Kongrad d.d., vodi postopek za sprejetje Odloka o OPPN za sanacijo kamnoloma pod Konjiško goro na podlagi sklepa o pričetku postopka objavljenega v Uradnem listu RS, št. 35/2018, katerega je sprejel takratni župan. Sprejetje odloka predstavlja podjetju predpogoj za pridobitev koncesije, katera se podeljuje s strani države za minimalno 15 let. Podjetje Kongrad d.d. je 23.2.2022 z Republiko Slovenijo sklenilo dodatek koncesijske pogodbe s podaljšanjem do 10. junija 2023.Postopek je trenutno v fazi dopolnitve in usklajevanja osnutka odloka OPPN pred postopkom javne razgrnitve. Pred tem je Konrad d.d. skupaj s projektantko predstavil Rudarski projekt – strokovne podlage Svetu KS Slovenske Konjice. Izdelovalec OPPN pa je nato pripravil osnutek OPPN za pridobivanje smernic od nosilcev urejanja prostora in prejete smernice je izdelovalec dolžan upoštevati v osnutku OPPN. Ministrstvo za okolje in prostor je na podlagi celotnega gradiva dostopnega na spletni strani Občine Slovenske Konjice izdalo odločbo, da v postopku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za sanacijo kamnoloma pod Konjiško goro v občini Slovenske Konjice ni treba izvesti celovite presoje vplivov na okolje, ker je OPPN izdelan na podlagi Občinskega prostorskega načrta občine Slovenske Konjice za katerega je bila že izvedena celovita presoja vplivov na okolje in izdana odločba o potrditvi njegove okoljske sprejemljivosti.O času in kraju poteka javne razgrnitve dopolnjenega osnutka OPPN bo javnost pravočasno informirana ter bo imela možnost dajanja predlogov in pripomb. Dopolnjen osnutek odloka bo ves čas javne razgrnitve na vpogled v prostorih Občine in na sedežu Krajevne skupnosti Slovenske Konjice, ki bo prav tako obravnavala razgrnjen odlok. V času javne razgrnitve bo organizirana tudi javna obravnava, kjer bo prisotni javnosti s strani izdelovalca predstavljen odlok skupaj s grafičnimi prilogami. Kako bi le to vplivalo na kvaliteto bivanja in kakšne obveznosti bi moral zagotavljati koncesionar, bo razvidno iz odloka in pojasnjeno na javni obravnavi. Po javni razgrnitvi bo župan Občine sprejel stališče do pripomb, ki jih bo moral izdelovalec odloka upoštevati in jih vnesti v predlog odloka, katerega je pred sprejemanjem na občinskem svetu potrebno poslati še v mnenje nosilcem urejanja prostora.V kolikor bo občinski svet sprejel odlok o OPPN, bo podjetje Kongrad d.d. moralo v skladu z odlokom izdelati rudarski projekt ter na osnovi tega pridobiti novo dovoljenje.

O nadaljnjih aktivnostih Civilne iniciative vas bomo sproti obveščali.

Lep pozdrav,

Tadej Slapnik
Vodja ožjega odbora
Civilna iniciativa Za zaprtje kamnoloma Slovenske Konjice
M: 031 348 930


Civilna iniciativa za zaprtje kamnoloma pod Konjiško goroDelite peticijo

Pomagajte tej peticiji, da doseže več podpisov.

Kako promovirati peticijo?

  • Peticijo delite na svojem Facebook zidu in v skupinah, povezanih s temo vaše peticije.
  • Stopite v stik s prijatelji
    1. Napišite sporočilo, v katerem razložite, zakaj ste podpisali to peticijo, saj ljudje pogosteje podpišejo, če razumejo, kako pomembna je tema.
    2. Kopirajte in prilepite spletni naslov peticije v svoje sporočilo.
    3. Pošljite sporočilo tako, da uporabite e-pošto, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram in LinkedIn.Plačilo oglaševanja

To peticijo bomo oglaševali 3000 osebam.

Izvedite več ...