Za pravično delitev prometnega bremena v centru Maribora

Stopite v stik z avtorjem peticije

Izredna seja

2021-02-13 10:58:59

Spoštovane meščanke, meščani.

V civilni iniciativi ZAPD – Za pravično delitev prometnega bremena v središču Maribora po sklicu izredne seje MS MOM na žalost, a po pričakovanjih ugotavljamo, da se vodstvo MOM s (pre)nekatetimi mestnimi svetniki dejansko boji javnosti, drugačnih mnenj in argumentirane razprave. Poleg časovnega omejevanja poročevalca na 10 minut, s čimer mu je bil onemogočen celostni prikaz dejstev – po poslovniku je časovno omejena le razprava mestnih svetnikov do katere poročevalec sicer nima pravice, a vendar se na sejah MS poročevalcu vselej omogoči odgovarjati na vprašanja svetnikov – so se dogajali še drugi zdrsi. Ob osebnih diskreditacijah, ki so vključevale tudi očitke, da poročevalec laže, da je Civilna iniciativa osebni in zasebni projekt poročevalca – mimogrede, ta »projekt« neposredno podpira štirikrat več ljudi (463) kot je vseh živečih na zaprtem delu Koroške ceste (111), se je vodstvo MOM na primer povsem ognilo odgovoru na vprašanje, zakaj je vzpostavljen režim, ki je v nasprotju s sklepi Mestnega sveta in projektno dokumentacijo, ki je bil sprejet z razlogom in ki deluje v mnogih modernih mestih širom sveta. Župan je ta čas raje porabil za to, da je vnovič poudaril, da varnost in zdravje 2.138 prebivalcev in cca. 14.000 šolarjev, dijakov, študentov in zaposlenih (kar je 120x več kot na zaprtem delu Koroške ceste), kljub povečanju prometa za 30 odstotkov in podaljšanju prometnih poti, nista ogrožena (kar dejstveno ne drži), pri tem pa poudaril, da za morebitne nesreče ne prevzema nikakršne odgovornosti. Še več, v luči navedbe »da problema ni« je ostalo povsem spregledano še vprašanje, kakšni bodo učinki podaljševanja prometnih poti na varnost, hrup in zdravje ob napovedani zapori Lenta, ki bo obremenitev na severnem delu mesta zvišala za še dodatnih 20 odstotkov. K manevrom zavajanja in ignoriranja dejstev je pritegnila tudi upokojenka, živeča na Koroški cesti, sicer v tem mandatu članica Mestne četrti center, ki je bila iz strani župana na sejo povabljena kot »protiutež«. Ta je brez argumentov oziroma gradiva ponovila, da je promet (bil) nevzdržen problem za 111 živečih na Koroški cesti, da pa to nekako ne velja za 20-krat več meščank in meščanov 500m severneje. Menda tudi zato, ker so tam drevesa (!). Ob tem je »protiutež« prikladno trdila, da MČ Center nikoli ni sprejel sklepa, ki bi MOM naložil, da ta ne more zapreti Koroške ceste za ves promet pred izgradnjo alternativ. A Svet MČ Center je na svoji 17. redni seji, 25. januarja 2018 sprejel točno takšen sklep: »Svet Mestne MČ Center sprejme sklep, da dokler niso zgrajene obvoznice smo proti zaprtju Koroške ceste in Lenta« (rezultat: 8 »za«, 0 »proti«). Podobnih primerov govorjenja »na pamet«, kjer ni bilo mogoče replicirati z dejstvi, je bilo še precej, celotna zadeva pa je bila zaključena z sprejetjem »kozmetičnih« sklepov župana – nova razsvetljava, dodaten semafor, območje za »odlaganje« otrok pred šolami ipd. –, ki akutnega (a za zdaj skritega) problema na danem koridorju ne bodo bistveno rešili. Pa vendar, veseli nas, da se o problemu govori. In da se vsaj nekaj premika, tudi v smislu, da se je župan zavezal, da bo v primeru kritičnih obremenitev na koridorju odprl Koroško cesto za promet, da bo izvedena prenova javnega potniškega prometa in da bo do 2025 izgrajen razbremenilni predor. Vse to pozdravljamo. Kljub tem premikom pa bomo s pritiski v smeri spoštovanja danih zavez, standardov politične kulture in dejstev, nadaljevali. V tej luči se Vam še enkrat zahvaljujemo za podporo, ki bo potrebna še v prihodnje, zato prosim širite glas o peticiji in problemu. Hvala.

S spoštovanjem, Civilna iniciativa ZAPD – »Za pravično delitev prometnega bremena v središču mesta Maribor«.

Prilagamo povezavo do:
https://www.vecer.com/maribor/mb-teden-en-serif-je-bil-dovolj-10235182


Civilna iniciativa ZAPD - »Za pravično delitev (prometnega bremena v centru Maribora)«

NUJNO - Skuša se uničiti naš napor, prosim vzemite si minuto in glasujte

2021-02-10 09:06:52

Spoštovane meščanke, meščani.

Pričakovano je župan naročil izvedbo ankete (nadete jo na FB strani MČ center), ki skuša obraniti njegovo samovoljo in preprečiti spremembe, ki jih predlagamo. Prosim, vzemite si čas in glasujete. Iskrena hvala. Od vas je odvisno, ali nam bo uspelo. Povezava do ankete:

 
Vaš ZAPD.

Civilna iniciativa ZAPD - »Za pravično delitev (prometnega bremena v centru Maribora)«

Sklic izredne seje MS MOM na temo prometne problematike

2021-01-30 07:20:43

Spoštovani podpornice, podporniki, meščanke, meščani Maribora.

Obveščam vas, da je civilna iniciativa ZAPD uspela zbrati dovolj podpisov mestnih svetnikov za sklic izredne seje (gradivo je bilo vloženo 29.1.), kjer bomo predstavili našo problematiko in dali na glasovanje tri sklepe:

SKLEP 1: Promet na Koroški cesti se organizira kot je bilo predvideno v projektni dokumentaciji, predstavljeno zainteresirani javnosti in Mestni četrti Center. Koroško cesto se obravnava kot skupni prostor, kjer je hitrost motornih vozil omejena na 20 km/h. Na območju se uvede dvosmerni motorni promet mestnih avtobusov, vozil za lokalni promet, dostave, ter intervencijskih služb (policija, gasilci, reševalci). Popolna zapora je mogoča, ko bodo realizirane alternativne rešitve. Mestni svet MOM za realizacijo sklepa zadolži župana MOM.  

SKLEP 2: Strokovne službe Mestne občine Maribor nemudoma pristopijo k aktivnemu reševanju zmanjševanja prometne in okoljske obremenitve koridorja Razlagova-Krekova-Strossmeyerjeva-Mladinska-Maistrova-Cankarjeva, skladno s »Celostno prometno strategijo mesta Maribor« (2015) in direktivami OPH (Operativni program varstva pred hrupom, Vlada RS,  35400-2/2018/11, 1. 3. 2018). Med ostalim:            – izvedejo se ukrepi, ki bodo vodili do umirjanja prometa – tj. do doslednega       spoštovanja »cone 30« (radar, dodatne hitrostne ovire); -na omejenem koridorju se vzpostavi kolesarska avtocesta (prednost kolesarjev pred vozili), na račun obstoječih kolesarskih stez se ustrezno razširijo pločniki. Mestni svet MOM za realizacijo sklepa zadolži župana MOM.

SKLEP 3: Ob prenovi ali popolni zapori Lenta se za ves promet odpre Koroška cesta. Režim »ali-ali« (ali odprtje Lenta za vse promet ali odprtje Koroške za ves promet) se ohrani, dokler niso realizirane alternativne rešitve. Mestni svet MOM za realizacijo sklepa zadolži župana MOM.

Glasovanje mestnih svetnikov je sicer podvrženo kalkulaciji, ali se podpora civilni iniciativi splača, to pa je odvisno od naše številčnosti (volilni glasovi). V tej luči vas vljudno prosimo, da širite besedo o peticiji, da obvestite svoje sosede, prijatelje, da jo delite na svojih družbenih omrežjih. Oblast na žalost razume le argument moči, ta pa je mogoča le, če se združimo! Hvala.

O poteku in rezultatih seje vas bomo sproti obveščali.

V upanju, da ostanete zdravi, Vas lepo pozdravljamo.
CI ZAPD


Civilna iniciativa ZAPD - »Za pravično delitev (prometnega bremena v centru Maribora)«

Zahvala

2020-12-18 10:31:29

Spoštovane meščanke, meščani.

Vsem, ki ste dosedaj podpisali peticijo "Za pravično delitev prometnega bremena v centru Maribora", se Odbor civilne iniciative ZAPD iskreno in globoko zahvaljuje.

Trenutno je peticijo podpisalo 358 posameznikov in posameznic, prepričani pa smo, da je MOM s svojo brezkompromisno politiko zavajanja in diskriminacije prizadela precej več meščank in meščanov mesta Maribor. V tej luči Vas Odbor CI ZAPD vljudno prosi, da o spletni peticiji obvestite čim več ljudi. Če veste za koga, ki bi želel peticijo podpisati osebno (ker npr. nima možnosti elektronskega podpisa), nas lahko pokličete na 069 715 974 in bomo uredili, da se nekdo iz ZAPD oglasi pri tej osebi. Moč in posledična uspešnost civilne družbe je namreč vedno odvisna od podpore ljudi.

Zato - hvala še enkrat za Vaš angažma, za čas, ki ste ga (ali ga še boste) namenili v smeri, da MOM usmerimo v spoštovanje danih zavez in iskanje rešitev. O vseh nadaljnih fazah pritiska CI ZAPD na lokalno oblast Vas bomo periodično obveščali.  

CI ZAPD Vam želi lepe, mirne in predvsem zdrave praznike.

Odbor CI ZAPD.external-content.duckduckgo_.com_.png


Civilna iniciativa ZAPD - »Za pravično delitev (prometnega bremena v centru Maribora)«Delite peticijo

Pomagajte tej peticiji, da doseže več podpisov.

Kako promovirati peticijo?

  • Peticijo delite na svojem Facebook zidu in v skupinah, povezanih s temo vaše peticije.
  • Stopite v stik s prijatelji
    1. Napišite sporočilo, v katerem razložite, zakaj ste podpisali to peticijo, saj ljudje pogosteje podpišejo, če razumejo, kako pomembna je tema.
    2. Kopirajte in prilepite spletni naslov peticije v svoje sporočilo.
    3. Pošljite sporočilo tako, da uporabite e-pošto, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram in LinkedIn.Plačilo oglaševanja

To peticijo bomo oglaševali 3000 osebam.

Izvedite več ...