Zmanjšanj obseg učne snovi za državno tekmovanje iz kemije za OŠ

Spoštovana ga. MIja Kordež in komisija za tekmovanje iz keminje v OŠ  

Za nami je šolsko tekmovanje iz kemije. 

Žal letošnje šolsko tekmovanje iz kemije ni bilo enakovredno za vse, saj vsi učenci pri poučevanju na daljavo, še zdaleč niso imeli enakovrednih pogojev glede na socialne razmere, opremljenost s tehnološko opremo in dostopom do interneta.

Na državnem tekmovanju pa se bodo razlike, glede na nespremenjen obseg učne snovi, med učenci še poglobile.

Če državno tekmovanje mora biti, menimo, da bi pogoje morali vsaj malce izenačtli. 

Zato predlagamo, da se obseg snovi za letošnje državno tekmovanje zmanjša. Nemogoče je, da bi v 9. razredu v danih pogojih predelali množino snovi in maščobe, zato menimo, da se pravilnik glede na obseg snovi, spremeni na obseg snovi izpred 5 let, ki je vključeval samo organske kisline do njihove reaktivnosti (etri in estri).

S spoštovanjem, Marja Pahor in ostali podpisniki.