Zbudimo Snežnik

ZA LOKALNO UPRAVLJANJE KULTURNEGA SPOMENIKA GRAD SNEŽNIK 

Zbudimo grad Snežnik!

Grad Snežnik je s trenutnim upravljanjem »notranjska Trnuljčica«.

Najemnik pristav in občina Loška dolina dvigujeta roke od kompleksa gradu Snežnik.  

Pod kulturni spomenik državnega pomena grad Snežnik spadajo grad, park okoli gradu, objekti pristav ter stavba nekdanje gozdarske šole.  

1.       NEAKTIVNO UPRAVLJANJE GRADU Lastnik naštetega je Ministrstvu za kulturo, ki je grad dalo v upravljanje Narodnemu muzeju Slovenije (NMS), a lokalna skupnost trenutnega upravljanja in gospodarjenja z gradom ne podpira. Grad je preveč nedostopen za domačine, javna uslužbenca NMS, ki delujeta v gradu, delujeta togo in pogosto nerazumno. Vedno iščeta argumente na »zakaj ne«, namesto na »kako bi«. Zahtevamo, da se trenutno upravljanje z gradom spremeni. Naj grad zaživi in postane stičišče kulturnikov in lokalnih skupin. Kdaj je bila nazadnje organizirana prireditev na gradu v organizaciji upraviteljev? Zakaj grad v teh lepih decembrskih dneh sameva? Kaj je bilo s strani upraviteljev storjenega za večji obisk gradu? Komu ustreza majhen obisk gradu oziroma kdo se z majhnim obiskom (neupravičeno) zadovolji?

  2.       ZAPIRANJE GOSTIŠČA V PRISTAVAH Trenutni najemnik pristav odstopa od najemne pogodbe z lastnikom – Ministrstvom za kulturo, ker zaradi neustreznih razmer in nefunkcionalne kuhinje gostišče ne more obratovati. Kaj je bilo storjenega s strani javnih uslužbencev Ministrstva za kulturo? Komu ustreza, da bodo prostori pristav zopet prazni?  

Rešitev: Upravljanje kulturnega spomenika grad Snežnik MORA PREITI V LOKALNO UPRAVLJANJE  

Država, v primeru gradu Snežnik Ministrstvo za kulturo, je slab gospodar. Javni uslužbenci iz Ljubljane ne morejo ustrezno upravljati z odmaknjenimi kulturnimi spomeniki.

Edina prava rešitev za odgovorno upravljanje je lokalno upravljanje. Domačini, ki za razliko od javnih uslužbencev do gradu Snežnik gojijo čustveno navezanost in posledično visoko odgovornost, bodo zagotovo skrbneje ravnali z zaupano jim kulturno dediščino.  

Vabljeni k ogledu le dveh primerov dobrih praks lokalnega upravljanja gradov, prav tako kulturnih spomenikov državnega pomena:

Grad Sevnica, upravlja ga Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica http://www.grad-sevnica.com

   

Blejski grad, upravlja ga Zavod za kulturo Bled, v gradu upravlja z muzejsko zbirko tudi NMS http://www.blejski-grad.si/

     

In za primerjavo suhoparna spletna stran gradu Snežnik, ki si res zasluži kaj več:

http://www.nms.si/index.php?option=com_content&view=article&id=325&Itemid=56&lang=sl

 

Notranjska Trnuljčica