ZAKON O RODOVNIH POSESTVIH

ZAKON O
RODOVNEM POSESTVU V SLOVENIJI

Lastnik planeta zemlje je tisti, ki je planet Zemljo ustvaril. Ker lastnika planeta Zemlje, ki jo je ustvaril, ni mogoče najti v katastrskem registru, se ta še naprej išče. Ko bomo našli lastnika, ga bomo vprašali, če je možno z denarjem in obrestmi zaseči celi planet, čeprav je denar narejen iz lesa in barv!

1. Člen:
(pravica do zmljišča (peskovnika)
Vsaka družina ali par ima pravico do svojega peskovnika v velikosti 1 ha zemljišča za ureditev rodovnega posestva, ki ga dobi brezplačno in v dedno varstvo za 1000 let. Pridelki s posestva, kakor tudi zemljišče, niso obdavčeni.
2. Člen:
(podaritelji zemljišč)
Zemljišče bodo podarili:
a) Rimokatoliška cerkev Slovenije v skladu z Božjo voljo in Mojzesovim, Izaijevim, Jakobovim in Jezusovim naukom:
1. Bog ustvari vesolje in človeštvo. V začetku je Bog ustvaril nebo in zemljo. (Prva Mojzesova knjiga-Geneta 1,1)
2. Mar ni v tem, da daješ lačnemu svoj kruh in pripelješ uboge brezdomce v hišo, kadar vidiš nagega, da ga oblečeš, in se ne potuhneš pred svojimi rojaki? (Izaija 58,7)
3. In spet vam povem: Laže gre kamela skozi šivankino uho, kakor bogataš pride v Božje kraljestvo. (Matej 19:24)
4. Kaj pomaga, moji bratje, če kdo pravi, da ima vero, nima pa del? (Jakob 2:14)
b) Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije v skladu z Ustavnimi zakoni Republike Slovenije:
34. Člen: Vsakdo ima pravico do osebnega dostojanstva in varnosti.
72. Člen: Vsakdo ima v skladu z zakonom pravico do zdravega življenjskega okolja.
78. Člen: Država ustvarja možnosti, da si državljan lahko pridobi primerno stanovanje.

c) Veleposestniki, ki ne obdelujejo svojega zemljišča in jim je v breme.

3. Člen
(prednostni upravičenci do zemljišča)
Do 0,5 ha zemljišča so najprej upravičeni Slovenci in Slovenke, ki so stari 16 let in so:
1. Brezdomni Slovenci in Slovenke
2. Nezaposljivi in brezposelni Slovenci in Slovenke
3. Slovenci in Slovenke, ki delajo v nezdravih življenjskih delovnih pogojih.

Dne: 31.10.2017
Kraj: SLOVENIJA

 

Predlagatelji-Rodoljubi Slovenije:

1. Kekec Dobrosrčni, Slovenija