Zahteva za ustavitev vožnje težkih tovornjakov po vaških ulicah v vasi Štorje in prenehanje opravljanje dejavnosti, ki je nevarna za okolje

V vasi Štorje se je v minulih mesecih povečal tranzit velikih in težkih tovornjakov ("šleparjev") iz tujine po vaških ulicah. Vozila dostavljajo in natovarjajo blago v prostorih nekdanjih piščančjih farm. Menimo, da tovrstna vozila ne sodijo na vaške ulice, predvsem zaradi varnosti prebivalcev, hrupa in kakovosti življenja. Podlaga vaških ulic tudi ni ustrezno utrjena, da bi prenesla vsakodnevno vožnjo težkih tovornjakov, kar posledično pomeni, da bodo ulice kmalu poškodovane in uničene, stroške sanacije pa bomo nosili krajani vasi. Vozniki tovornjakov so večinoma tujci, ki kraja ne poznajo in se velikokrat zaradi tega v vasi izgubijo, tovornjaki pa pri obračanju povzročajo dodatno škodo na hišah in zidovih.

Ravno tako smo krajani proti skladiščenju in transportu za okolje nevarnih proizvodov v našem okolju. Menimo, da je za opravljanje tovrstne dejavnost potrebno predhodno pridobiti soglasja krajanov in jim predstaviti vse vidike vpliva na okolje in varovanja le tega. 

Nasprotujemo vožnji težkih tovornjakov ("šleparjev") po ulicah vasi Štorje in zahtevamo, da se z opravljanjem dejavnosti, ki je zelo škodljiva za okolje (skladiščenje nevarnih snovi), nemudoma preneha.