Zahteva za prednostno obravnavo oseb s PP v dentalni medicini

Starši in skrbniki oseb s posebnimi potrebami (PP) zahtevamo, da naši varovanci v Sloveniji pridobijo  enake možnosti in dostop do storitev dentalne medicine, kot zdrave osebe.

Osebe s PP imajo na področju dentalnega zdravja pogostejše in hujše težave, kot zdravi. Starši in drugi skrbniki oseb s PP si zelo prizadevamo za ustno higieno in zdravo prehrano z malo prehransko praznih ogljikovih hidratov. Prav tako se trudimo za njihovo vzgojo za splošno zdravje in  zdrave zobe.

Naše otroke in varovance namreč dodatne bolezni in bolečine še mnogo bolj prizadenejo, kot zdrave.

Dolga čakalna doba naše varovance in naše družine nesorazmerno bolj obremeni. Kaj nam pomaga ves trud za kakovost njihovega življenja in prizadevanja za vključevanje v družbo in za samostojnost, če zdravniki in zdravstveni sistem ne pridejo naproti in takih oseb ne obravnavajo nujno – ker nujno tudi je!

Zato zahtevamo:

1.       naj medicinska stroka in politika takoj sprejme sklep, da bodo osebe s PP v dentalni medicini obravnavane prednostno!

2.       vzpostavite multidisciplinarne dentalne centre, kjer bodo osebam s PP na voljo storitve, ki morajo biti pri osebah s PP zaradi njihovih težav pogosto opravljene v splošni anesteziji ! V Sloveniji take posege opravljajo samo v UKC Ljubljana, Stomatološka klinika, zato oseba s PP na zdravljenje čaka tudi dve leti in več, kar je povsem neetično!

3.       zahtevamo, da se v magistrski študijski program na Medicinski fakulteti, Dentalna medicina, vključi področje dentalne obravnave oseb s posebnimi potrebami; otrok in odraslih. Zahtevamo inkluzivno informirano zdravstvo, temelj splošne ter inkluzivne kulture naše družbe!