Zahteva za javno obravnavo ZNB v Državnem zboru!

Nočemo_ZNB,_hočemo_svobodo3.png

Novi predsednik Vlade Robert Golob je pred volitvami zagotavljal, da ne bo obveznega cepljenja. Rekel pa je tudi, da bo še posebej spoštoval odločitve svetovne stroke. Torej kar bo odločila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) bo za Goloba alfa in omega. Podpisana je tudi pogodba, da bo v novi pandemiji prav WHO odločala kako bodo ravnale države podpisnice in katere ukrepe bodo morala izvajati. Zato Golob lahko zdaj razlaga, da novega zapiranja ne bo, da se bomo šli švedski način, ko bo pa WHO določila drugače, morda tudi obvezno cepljenje bo pa izgovor, češ svetovna stroka je tako odločila, to pa moremo spoštovati, saj je stroki treba vedno zaupati. 

Predlog Zakona o nalezljivih boleznih kaže v delu, ko gre za obvezno cepljenje tole: 

Citiramo prispevek gospe Tjaše Vuzem iz iniciative slovenskih pravnikov: 

"Najbolj nas je zbodel v oči stavek iz novega predloga spremembe ZNB, ki ga je pripravila Pravna mreža za demokracijo:

"Z globo 400 - 4000 EUR se kaznuje za prekršek posameznik,
- Če se izmika ali onemogoča obvezno cepljenje iz prvega odstavka 22. člena tega zakona."
    
Kdaj je cepljenje obvezno in kaj pravi na to 22. člen ZNB Obvezno je cepljenje:

− proti hemofilusu influence b, davici, tetanusu, oslovskemu kašlju, otroški paralizi, ošpicam, mumpsu, rdečkam in hepatitisu B;
− proti steklini, rumeni mrzlici, trebušnemu tifusu, klopnemu meningoencefalitisu, gripi, tuberkulozi in drugim nalezljivim boleznim, če obstajajo določeni epidemiološki razlogi in tako določa program iz 25. člena tega zakona."
    
Predvidevali bi lahko, da je obvezno cepljenje in s tem povezane kazni samo proti hemufilusu influence b, davici, tetanusu……, torej proti boleznim iz prvega odstavka. To na prvi pogled drži, kot tudi to, da so kazni trenutno predvidene samo za to skupino.

Drugi odstavek pa zadevo spremeni, saj je v njem naveden 25. člen zakona, ki pravi:

»Letni program cepljenja in zaščite z zdravili ter pogoje in način izvedbe letnega programa določi minister, pristojen za zdravje, na predlog Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije. Letni program določi tudi izvajalce ter način nabave in razdeljevanja cepiv ter specifičnih imunoglobulinov.«
    
Se pravi, da se bo lahko tudi na podlagi letnih programov cepljenja in zaščite z zdravili IN izklicane epidemije, kar odloči minister za zdravje, na predlog NIJZ določilo, da se bo potrebno obvezno cepiti tudi proti C-19, saj je v letnem programu za 2022 to že predvideno.

Če je bil v letnem programu cepljenja 2021 covid naveden le kot priporočilo, je v programu za 2022 beseda PRIPOROČILO izpuščena.

V letnem programu za cepljenje v programu 3 - ZAPOSLENI je navedeno cepljenje proti C-19. Zelo verjetno bodo delodajalci v izjavi o varnosti z oceno tveganja delovnih mest ohranitev delavnega mesta pogojevali s cepljenjem, saj program 3 določa:

»Cepljenje in zaščita z zdravili proti določeni nalezljivi bolezni se opravi v skladu z izjavo o varnosti z oceno tveganja delovnih mest pri osebah, ki so pri opravljanju dela izpostavljene nalezljivim boleznim in osebah, ki pri delu lahko prenesejo okužbo na druge osebe.«

Tako se bo odgovornost prevalila na delodajalce, ki bodo v oceno tveganja vključili tudi obvezno cepljenje proti c-19. Odklonitev se bo lahko kaznovala tudi s krivdno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi.
    
S tem se zgodba še ne konča, saj je v programu 7 navedeno - "Cepljenje in zaščita z zdravili v nujnih razmerah - cepljenje proti C-19"


»Cepljenje in zaščita z zdravili za prebivalstvo v primeru nujnih razmer (naravne in druge nesreče, posebna izpostavljenost nalezljivim boleznim, epidemija, pandemija, terorizem z biološkimi agensi itd.) se opravi proti posameznim nalezljivim boleznim.«
    
POVZETEK 
Do obveznega cepljenja zaposlenih bodo poskušali priti skozi stranska vrata- preko delodajalcev, ki bodo delavno mesto pogojevali s cepljenjem. Lahko pa bodo obvezno cepljenje naprtili vsem prebivalcem, saj jim to omogoča letni načrt cepljenja za 2022 – program 7.

Visoke kazni v primeru zavrnitve cepljenja, ki so zaenkrat določene samo za skupino nalezljivih boleznih iz 1. odstavka 22 člena, je možno dodati še tekom razprave, ki bo potekala te dni po kratkem postopku brez vključitve širše javnosti na pobudo poslanke Janje Sluga iz stranke SVOBODA, katero so podprle še stranki LEVICA in SD s skupno 48 poslanci." 

Je to torej ta SVOBODA, da se tako pomemben zakon sprejema v omejenem krogu ljudi in to kar po hitrem postopku brez vkljčitve zainteresirane javnosti. Je to tisto opevano sodelovanje s civilno družbo in spoštovanje sploh državljank in državljanov? Odgovor se ponuja kar sam po sebi in kdor je pri pameti razume, da smo šli z volitvami iz dežja pod slap. 

Podpišite lepo prosimo to peticijo v čim večjem številu, širite jo na vse možne načine, da jim damo vedeti, da tega zakona ne želimo in ga ne dovolimo sprejeti. Gibanje svoboda na čelu z dr. Golobom so pred volitvami razlagali, da ne bodo nikoli delovali v nasprotju z ljudsko voljo ampak v skladu kar ljudje želijo in pričakujejo. 

Zdaj pa nam hočejo z novim Zakonom o nalezljivih boleznih (ZNB) predpisati globe in sicer KDOR SE BO IZMIKAL OBVEZNEMU CEPLJENJU, ga čaka globa od 400 do 4.000 evrov. 

Kdor bi organiziral ali pozival na prepovedana javna zborovanja (kar je ustavna pravica, ki je lahko onemogočena samo ob razglasitvi izrednih razmer) bo kaznovan z globo od 1.200 do 12.000 evrov. 

To so samo nekatere tiranske določbe v novem ZNB-ju. Jih je pa še več in to je pravi udar na svobodo ljudi katero so nam prav v Gibanju svoboda tako vehementno obljubljali. Zdaj pa vidimo draginjo, ki se vsak dan povečuje, inflacija in še uzakoniti želijo zakonske člene s katerimi nas bodo spravljali v dodatne finančne in psihične težave, ko bo sprožen novi val nečesa, da bo izgovor za stopnjevanje tiranije. 

POVEJMO JIM, DA SE TEGA NE GREMO in NAJ NAS NEHAJO TERORIZIRATI, ker SICER BOMO PRISILJENI SI RESNIČNO SVOBODO IZBORITI Z MNOŽIČNIM PRIHODOM V LJUBLJANO. 

Podpišite in delite, da jim pokažemo, da nas je ogromno, ki imamo te njihove tiranije čez glavo dovolj! 

Ko jo bo podpisalo preko 10.000 podpisnikov, jo bomo takoj poslali v Državni zbor na Parlamentarno komisijo za Peticije, človekove pravice in enake možnosti in bomo zahtevali javno razpravo. Pa tudi na Vlado RS in na Državni svet z isto zahtevo. 

Zato se potrudimo, da bomo v čim krajšem času zbrali teh 10.000 in več tisoč podpisov in gremo v AKCIJO. 

NEKAJ CVETK IZ NOVEGA PREDLOGA ZNB (GOLOB 2022)

Vlada lahko odloči, da se zbiranje oseb ter promet blaga ali izvajanje storitev pogojuje:

=> z zagotavljanjem osebne higiene (pranje rok, razkuževanje....) z uporabo zaščitnih sredstev (maske, rokavice,..),

=> zagotavljanje medosebne razdalje, Stevila ljudi.,...

=> s posredovanjem osebnh podatkov

=> s predložitvijo ustreznih dokazil ali neokuženosti (PCT)

=> Vlada lahko omeji gibanje na doloceno območje ali prepove dostop na določeno mesto (ZAPIRANJE PO OBČINAH)

=> lahko omeji ali prepove zbiranje oseb po kinodvoranah, gostinski objektih,... (ZAPIRANJE GOSTILN, FRIZERSKIH SALONOV, RESTAVRACIJ....)

=> omeji ali prepove promet z blagom, izvajanje storitev ali izvajanje delovnih procesov (ZAPRTJE TRGOVIN, TOVARN, PREPOVED SLUZBENIH OBVEZNOSTI....)

=> Omeji, doloci naČin izvajanja ali prepove pouk

(ZAPRTJE ŠOL, TERORIZIRANJE OTROK Z MEDOSEBNO RAZDALJO, MASKAMI..)

=> Za čas razglašene epidemije se lahko omeji javne shode

(PREPOVED SHODOV)

=> Z uredbo lahko viada dolo¢i izjeme, ki veljajo za posamezni ukrep, tako, da si lahko po mili volji zmisljuje kaj in kdo bo Zrtev ukrepov in kdo ne :)

(ZMIŠLJEVANJE ZA KAJ IN KOGA VELJAJO UKREPI IN ZA KOGA NE

VELJAJO)

=> Vlada lahko sama dolo¢i prekrske in sankcije za kršitve uredbe

(LAHKO DOLOČIJO KAZEN npr. 2000 EUR ker nisi nosil maske)

PODPIŠI IN DELI PETICIJO, KER BOMO ZAHTEVALI JAVNO RAZPRAVO NA KOMISIJI DZ ZA PETICIJE, ČLOVEKOVE PRAVICE IN ENEKE MOŽNOSTI , NOBENIH PODMIZNIH DOGOVOROV IN NA POL TAJNIH HITRIH POSTOPKOV SE NE GREMO! 

POZOR, POZOR!!!! Peticijo morate potditi v vašem e poštnem predalu. Ne pozabite! 

Ekipa OPS

P.s. Naše prostovoljno delo lahko, če želite, podprete z donacijo, nakazano na naš transakcijski račun: SI56 1914 6501 1737 734 (bic): SZKBS2X, Koda namena: OTHR, Namen plačila: DONACIJA, Referenca: 99 ali 00. Vsak, še tako majhen prispevek šteje. Hvala v naprej! 

 

Podpišite peticijo

S podpisom soglašam, da bo Gibanje OPS lahko videl vse informacije, ki jih navedem v tem obrazcu.

Vašega e-poštnega naslova ne bomo javno prikazali na spletu.

Vašega e-poštnega naslova ne bomo javno prikazali na spletu.


Da(da, jaz) dajem soglasje za obdelavo podatkov, ki jih posredujem v tem obrazcu, za naslednje namene:
Plačilo oglaševanja

To peticijo bomo oglaševali 3000 osebam.

Izvedite več ...