ZAHTEVA VLADI DA PRESEKA KLIENTELISTIČNE NEPRAVILNOSTI V ZDRAVSTVU

Zahtevamo,
da vlada nemudoma dokončno razreši Janeza Remškarja s položaja generalnega direktorja Onkološkega inštituta (OI).

Zahtevamo da vlada podpre člane Sveta OI, ki so z večino glasov vladi predlagali njegovo razrešitev in to pri rednem delu in da resno preuči njihove predloge za nujne spremembe.

V ozadju potekajo privatizacijski procesi javnih zavodov, zato je nujno pokončne osebnosti..., ki se zoperstavljajo postopkom zasužnjevanja,
še dodatno zaščititi. Na tem mestu ponovno dajemo visoko stopnjo zaupanja in podpore članu Sveta OI dr. Eriku Breclju, ki se je, s svojim razkrivanjem nepravilnosti v zdravstvu, izpostavil kot iskren in strokovno korekten posameznik.
Vlada RS, prisluhnite našemu sporočilu. Dr. Erika Breclja in vse okrog njega PODPIRAMO državljani Slovenije.

Dovolj je bilo klientelizma, nepotizma, zastraševanja, onemogočanja strokovnosti in izživljanja vodilnih kadrov nad podrejenimi.
11 članski Svet IO, je najvišji organ zavoda! Prav vi, kot vlada skupaj z mestno občino, imate v svetu prepričljivo večino.
Zato pričakujemo, da jim ZAUPATE in s podporo udejanjite njihovo voljo.
S temi zahtevami se strinjamo podpisniki te peticije! To je le prvi korak, saj ne bomo ostali samo pri njem, temveč bomo do uveljavitve potrebnih sprememb aktivno delovali v vzpostavljanju normalne - neklientelistične države.

 GIBANJE ZA PRENOVO SLOVENIJE

 

 

Več:  1.,


Za Gibanje za prenovo Slovenije Vladislav Stres    Stopite v stik z avtorjem peticije