ZA višje štipendije in PROTI korupciji v študentskih organizacijah!

Alternativa je mogoča, naša vizija je:

- dvig štipendij 20.000 socialno najbolj ogrožanim dijakom in študentom;

- zaustavitev sistemske korupcije v študentskih organizacijah.

 

V Sloveniji imamo velik problem z dostopnostjo do izobraževanja. Večletna analiza socialnega položaja študentske populacije Evroštudent VI je pokazala, da se 38 odstotkov naših študentov in študentk sooča z velikimi finančnimi težavami, kar Slovenijo uvršča na sam rep pisane druščine držav, ki so sodelovale v raziskavi. Slabši finančni položaj imajo samo še študentje v Gruziji. Raziskava posebej poudari, da imamo nadpovprečno visok delež študentov, ki se preživljajo s štipendijo, a se obenem soočajo s finančnimi problemi. Rešujejo jih s prekomernim študentskim delom, ki študentom omogoča kompenzacijo (pre)nizkih štipendij. Podatki iz raziskave Evroštudent VI in Statističnega urada RS (SURS) žal razkrivajo, da zato veliko študentov med študijskim obdobjem opravlja študentska dela za polni delovni čas. Podatke o slabem socialnem položaju študentov zelo dobro poznajo tudi funkcionarji iz Študentske organizacije Slovenije (ŠOS), vendar jih nihče ne jemlje preveč resno. Še več, neposredno po predstavitvi rezultatov so različne študentske organizacije sprejele letne proračune, kjer so znatna javna sredstva namesto socialnim ali izobraževalnim programov, raje namenili za zabave in (visoke) plače lastnih funkcionarjev.

Študentske organizacije sicer že več let izjemno sporno porabljajo 11.000.000 evrov posrednih in neposrednih proračunskih sredstev, študentski funkcionarji pa svoje položaje pogosto ohranjajo z grožnjami in fizični obračuni (več o delovanju ŠOS si lahko preberete v tej brošuri). V preteklem mandatu je poslovanje ŠOS poskušala urediti parcialna novela poslanske skupine Levica, ki ji je ŠOS kategorično nasprotoval. Sledila so dolgotrajna in neuspešna pogajanja in usklajevanja med zainteresirano javnostjo, ključnimi ministrstvi ter ŠOS. ŠOS je pogajanja vseskozi poskušala prekiniti. V tem času je postalo tudi jasno, da parcialne spremembe in manjše lepotne korekcije študentske zakonodaje niso mogoče, zato danes 56 entitet ŠOS še vedno izkorišča sive cone pravnih praznin za problematično porabo javnih sredstev in zavestno ne spoštuje javnopravne zakonodaje (več o spornih praksah izveste v prispevku Tarče).

Zato sem se odločil, da na lastno pest sprožim pobudo. Ideja peticije je preprosta: pristojnim predlagamo, da visoke dohodke oholih študentskih funkcionarjev preusmerijo v javne programe, ki so namenjeni podpori socialno ogroženih dijakov in študentov.

PETICIJAArtboard_661.png

Skrajni čas je, da rešimo nastal paradoks negospodarnega razmetavanja znatnih javnih sredstev na eni, ter akutno podhranjenih socialnih programov na drugi strani. V danih okoliščinah lahko je to mogoče storiti samo tako, da študentskim funkcionarjem odvzamemo sleherno možnost zlorabe javnih sredstev, študentom pa omogočimo bistveno boljše pogoje za študij.

Sredstva, ki jih prejema ŠOS, zadoščajo za takojšen dvig štipendij 13.000 najbolj socialno ogroženih dijakov in študentov iz 190 na 250 evrov, kolikor po raziskavi Evroštudent VI znašajo mesečni stroški štipendistov. S preostankom sredstev, okoli 2.000.000 evrov, bi lahko naslednji socialno najbolj ogroženi skupini študentov dvignili štipendije na 178 evrov. Prav te dni nekateri ministri in poslanci prebirajo zvezek, ki natančno popisuje na kakšen način bi lahko uvedli te spremembe (zvezek si lahko ogledate tu). Podpišite peticijo in s tem podprite tiste dijake in študente, ki jih trenutni sistem študentskega organiziranja najbolj izkorišča. Skupaj recimo DA dostopnemu in dostojnemu izobraževanju in NE sistemski korupciji študentskih funkcionarjev! Podprite peticijo, naj v Vladi RS in Državnemu zboru slišijo, da nam ni vseeno za prihodnost naše mladine!

PETICIJAArtboard_621.png

Podrobnejši pregled podatkov, ki so uporabljeni v brošuri in zakonskemu predlogu si lahko ogledate v posebnem dokumentu (klkik na povezavo).


Martin Kovač, študent UL    Stopite v stik z avtorjem peticije