Za uporabo čolnov pri krapolovu na Šmartinskem jezeru

Namen te peticije je ohraniti uporabo vseh vrst čolnov pri krapolovu na Šmartinskem jezeru. Upravni odbor Ribiške družine Celje želi prepovedati uporabo čolnov z argumentom, da uporaba čolna ali t.i. bait boata ne nudi enakih možnosti vsem ribičem na jezeru. Ravno prepoved uporabe čolnov je kršitev enakosti ribičev, saj se vsak svobodno odloči, kakšen način ribolova si bo izbral. S tem, ko želi UO doseči prepoved uporabo čolnov, je kršena pravica enakosti kraparjem.

zagovorniki ukinitve uporabe čolna pri krapolovu pravijo, da to ni športen način ribolova in da ne nudi enakih možnosti vsem ribičem. To seveda ne drži. VSAK ribič ima možnost si omisliti čoln. Nikomur ni prepovedan nakup čolna. Vsi ribiči (kraparji) vlagamo v to, da bi ujeli ribo. Nekateri vlagajo svoje mišice, s tem ko po cel dan mečejo hrano v vodo s spodom, drugi vlagajo svoje ideje in finance v to, da si naredijo ali kupijo čoln. Uporaba čolna NI diskriminatorna do kateregakoli načina krapolova. Ob tem je potrebno upoštevati tudi dejstvo, da se ob prepovedi uporabe čolnov direktno diskriminira del ribičev, ki zaradi svojih fizičnih omejitev (zdravje, invalidnost) ne bi mogli izvajati modernega krapolova.

 

Z uporabo čolnov se razume hranjenje iz čolna, reševanje rib iz podvodnih ovir in borba z ribo iz čolna

prednosti uporabe čolnov pri krapolovu:

 

1. lahko rešimo ribo, ki se zaplete v podvodne ovire

2. manjši vnos hrane za privabljanje v vodo, saj lahko precej bolj natančno hranimo iz čolna kot pa z brega s pomočjo t.i. rakete ali kobre

3. bolj humana borba z ribo iz čolna, saj ni potrebe po forsiranju, zaradi tega so manjše poškodbe na ustih krapov ter zmanjšanja trganja najlona.

4. z dovoljeno uporabo čolna bodo kraparji še vedno z veseljem prihajali na Šmartinsko jezero, s tem posledično pa bo večji tudi prihodek iz prodaje ribiških dovolilnic.

 

Intention of this petition is to keep use of boats while carpfishing on Šmartinsko Lake (Celje, Slovenia). Management board of Celje fishing club wants to ban use of boats with argument, that use of boats does not give equal chances to all anglers on the lake. Banning use of boats would mean exactly this, since every angler can free and by his own will decide, which kind of fishing he will choose. In fact, banning use of boats means violation of carp anglers rights.

Supporters of this ban say, that it is not sportive way of carpfishing and that it does not offer same chances. That is completelly not true. EVERY angler has a chance to own a boat. There is no restriction, which would not allow buying a boat. All carpanglers invest into fishing and catching a fish. Some of them invest muscles while spodding, yet others invest their ideas and finances to make or buy a boat. Use of baot is NOT discrimanatory to any type of angler. At this point is also needed to mantion, that banning use of boat, would be direct discrimination for anglers, who want to execute modern carp fishing, but they could not due to their physical disabilities.

 

by using a boat while carpfishing, we can understand prebaiting from a boat, saving fish from underwater obstacles and fighting a fish from a boat.

 

advantages of boat usage at carpfishing:

1. in many cases we can save fish, which got tangled to underwater obstacles

2. less prebaiting is needed, since comparing to spodding, prebaiting from boat is more accurate and effective

3. more humane fight with fish, since there is no need to force fish hard, which efects less mouth damage and fewer broken lines

4. restrictive rules like ban of boat will most definatelly decrease interest for carpanglers to fish Šmartinsko lake and with that, less income for Celje fishing club