Za ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja

Spoštovani državljani Republike Slovenije

Kot sami vemo,se večino zdravstvenih storitev krije iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Dodatno zdravstveno zavarovanje pokrije le delež storitev in stroškov, vsi se temeljito zavedamo,da je tudi delež storitev iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja visok, poudariti želim,,da državljani Republike Slovenije nismo krivi,za določitev odhodkov in plačil, glede cen jih določajo sami izvajalci v okviru javnega in zasebnega sektorja zdravstva.Vsaj 3 leta državljani Republike Slovenije nismo imeli dostopa do zdravstvenih storitev, v tem času privarcevale ogromne vsote davkoplačevalcev, da ne ugotavljamo kam je šel ves denar od uvedbe dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja,vedno se zatrjuje kako je vse transparentno in v dobrobit državljanov,vedno se pa ugotavlja, da se podatki nad odhodki in prihodki,plus poraba vedno razlikujejo, ne bom trdil, da sedanji režim ni dovolj dober je pa vsekakor zastarel, v ta namen želim,da iz celovitih sprememb ni izkljucen noben državljan neglede na socialni in družbeni položaj. Vlada Republike Slovenije se je zavezala za postopno ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Državljani Republike Slovenije pričakujemo takojšnjo ukinitev,saj je sama višina plačila dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja zasnovana na zastareli način in je že vsa leta enaka brez bistvenih sprememb,saj plačujemo vsi enako pa naj bodo naši mesečni dohodki minimalni ali pa visoki. Sklepam da je samo povišanje cen dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja nepošteno,saj gre samo za dobičke zavarovalnic, ki so v času epidemije Kovida 19 pridobile miljonske dobičke, da ne omenjam časov od leta 1991,ko smo postali samostojna država. V ta namen pozivamo državljani Republike Slovenije, da se samo dopolnilno zdravstveno zavarovanje preoblikuje po pravični shemi, tako bo poskrbljeno za državljane Republike Slovenije, lahko bi se tudi uvedel pavšal na samo ceno dodatnega zdravstvenega zavarovanja,ali pa bi se lahko v ta namen uvedlo samo plačilo premij brez DDV, lahko pa vsaj delež cen pokrila država in ne bo prihajalo do izključitve socialno ugrozenih in ostale populacije kot so invalidi upokojenci in vsi ostali, ki živijo pod pragom revščine.V ta namen vljudno naprošamo samo vlado Republike Slovenije, da se o sami zadevi izpelje ustrezna razprava v parlamentu, in zadeve uredi na način, da bomo zadovoljni vsi. Živimo v prečudoviti državi, smo del Evropske unije, poskrbimo za državljane Republike Slovenije celovito in z Spoštovanjem vsakega izmed majhnih in velikih. Vsi smo v realnosti eno.