ZA ŠTUDENTSKI PROSTOR NA FDV

PETICIJA ZA PONOVNO ODPRTJE ČITALNICE OZIROMA VZPOSTAVITEV SKUPNIH PROSTOROV ZA ŠTUDENTE

Pred začetkom študijskega leta 2015/2016 je odhajajoče vodstvo fakultete s sklepom dekana, brez javne razprave in samovoljno, zaprlo čitalnico in spremenilo namembnost prostora, katerega je namenilo v uporabo doktorskim študentom in študentkam. Uporaba prostora je tako odslej postala mogoča samo po predhodni najavi oziroma rezervaciji prostora. Poleg tega, da ima takšna odločitev za posledico prazen in neizkoriščen prostor, saj prostor večino časa sameva, je v neenak položaj postavila domala celotno fakulteto, saj je tovrstna ureditev diskriminatorna do študentov dodiplomskega in magistrskega študija.

Poleg predavanj, seminarjev in vaj, čas med posameznimi študijskimi obveznostmi na fakulteti študentje in študentke izkoristimo tudi za študij literature, pripravo na vaje in seminarje, skupinsko delo in druženje. Omejen dostop do čitalnice je povzročil številne težave za omenjene dejavnosti študentov, zlasti pa za skupinsko delo. V času povečanega števila študijskih obveznosti se je to izkazalo kot nemogoče, saj potrebe po prostorih izrazito presegajo infrastrukturne zmožnosti fakultete.

Sprotno projektno in skupinsko delo je eno izmed pogostih oblik dela, zato v Študentskem svetu Fakultete za družbene vede zahtevamo, da fakulteta študentom zagotovi tovrstne prostore za študente in študentke vseh študijskih stopenj. Vsled temu predlagamo ponovno odprtje čitalnice v obliki in na način kot je bila to praksa vse do preteklega študijskega leta. S tem bo študentom in študentkam ponovno omogočeno ad hoc skupinsko delo in organiziranje, hkrati pa tudi prostor za druženje, kar je pomemben konstitutiven del akademskega duha in pripadnosti fakulteti.

S to peticijo želimo študentke in študentje FDV doseči odprtje čitalnice oziroma ureditev posebnega prostora za študente, v katerem bomo lahko:

  • Opravljali skupinsko delo
  • Študirali in se pripravljali na študijske obveznosti
  • Brali in se izobraževali izven predavalnic
  • Kvalitetno preživljali prosti čas med predavanji


Študentski svet FDV    Stopite v stik z avtorjem peticije