ZA primestne vlake na 15min v Ljubljanski urbani regiji

ZA posodobitev železniškega omrežja in vzpostavitev rednih primestnih vlakov na 15min v prometni konici v Ljubljanski urbani regiji. ZA takojšnjo izvedbo ukrepov iz študije RAILHUC, ki naj postane najpomembnejši prometni projekt RS financiran iz EU finančne perspektive 2015-2020 v LUR. Le hiter (posodobljena infrastruktura, nova vozila) in zanesljiv (taktni vozni red) železniški vozni red bo namreč privlačen za potnike.

Več o študiji RAILHUC "Posodobitev železniškega prometa v Ljubljanski urbani regiji" (prevzeto iz študije):

RAILHUC, železniška vozlišča in omrežje TEN-T (ang. Railway Hub Cities and TEN-T network), je strateški transnacionalni projekt, ki ga je zasnovala Evropska komisija za promocijo dostopnosti in povezljivosti evropskih regij.  Pri projektu RAILHUC smo tako za širše območje Ljubljanske urbane regije (LUR) identificirali glavna ozka grla na železniškem omrežju v Ljubljanski urbani regiji ter predlagali ukrepe za rešitev težav in ohranitev konkurenčnosti slovenskega železniškega omrežja do leta 2030. Iz analize ozkih grl je razvidno, da so sedanje zmogljivosti ljubljanskega železniškega vozlišča že močno izkoriščene in da ima vrsto šibkih točk, ki brez določenih ukrepov ne omogočajo bistvenega povečanja pogostnosti voženj vlakov in izboljšanja ravni storitev. 

Predlagali smo uvedbo diametralnih prog in taktnega voznega reda za primestni železniški promet. V prometnih konicah bi potekal taktni vozni red na relacijah Kranj−Vižmarje na 30 minut, Vižmarje− Ljubljana na 15 minut, Kamnik−Domžale na 30 minut, Domžale−Ljubljana na 15 minut, Litija− Ljubljana na 15 minut, Grosuplje−Ljubljana na 30 minut, Logatec−Ljubljana na 15 minut in Tivolski lok na 30 minut. Izračuni so tudi pokazali, da bi se zaradi boljše ponudbe primestnega javnega prometa število potnikov na vlakih povprečno povečalo za 45 %.

Ljubljanska urbana regija bo z opisanimi ukrepi sledila ciljem trajnostne mobilnosti (znižanje visoke stopnje emisij in hrupa v prometu ter prometnih zastojev, izboljšana kakovost bivanja v regiji z večjo mobilnostjo, zmanjšana uporaba osebnih vozil, spodbujanje prehoda na javni prevoz in motorizirane načine potovanja). Posodobitev in optimizacija železniškega omrežja v regiji sta namreč pomembna koraka k trajnostni mobilnosti. Le hiter (posodobljena infrastruktura, nova vozila) in zanesljiv (taktni vozni redi) železniški prevoz bo namreč privlačen za potnike in konkurenca prevozu z osebnimi motornimi vozili.

Več info tudi na: https://www.facebook.com/groups/854323867943701/

Povezava na študijo


Koalicija za trajnostno prometno politiko (KTPP)    Stopite v stik z avtorjem peticije