Za prevetritev vzgojnih in izobraževalnih predmetov

Podpisniki peticije zahtevamo implementacijo sledečih predmetov v naše vzgojne in izobraževalne ustanove:

- Psihologija odnosov (odnosi prijatelj, starš, otrok, partner, narava),

- Čustvena inteligenca (kako komunicirati v stresnih in konfliktnih situacijah, praktični primeri in reševanje različnih situacij, pomen zlatega pravila ZMERNOSTI),

- Ekologija (iskanje naravnih virov energije na zemlji zdrav način, trajnostni gospodarski razvoj in zeleno gospodarstvo)

- Samooskrba s prehrano (pomen samooskrbe, praktično učenje, pomen organske predelave in prostopašne živinoreje, pomen bio izdelkov in bio dodatkov v kmetijstvu)

- Rekreacija in meditacija (nujni predmet v vseh stopnjah za ohranjanje zdravja, zdravega razmišljanja, zmernosti, zavedanja in lažjega soočanja s stresnimi situacijami).


Vse omenjene predmete se implementira letom primerno. Predmeti so NUJNI, če se želimo kdaj naučiti spoštovati zemljo, najpomembnejše vrednote na zemlji, ter zmernega komuniciranja, ki bo baziral na zdravju do sebe in okolice, ter brez pretiranega ego vmešavanja. Z njimi bi skozi generacije pridobili čustveno inteligentne starše in posledično tudi tako  vzgojene otroke. Danes tega ni nikjer, saj nas o pomenu teh pojmov premalo učijo, informirajo, vzpodbujajo.

Trenutni predmeti pa služijo za splošno izobrazbo in se kasneje s srednjo šolo in naprej porazdelijo glede na želje in talent posameznega učenca/študenta. S tem dobimo specializirane ljudi, ki bodo poleg čuistvene inteligence pridobili tudi specifična znanja in jih znali (skupaj s pomočjo novih glavnih predmetov) kvalitetno opraviti.