ZA PRAVICO VSEH SLADKORNIH BOLNIKOV TIP 1 DO BREZPLAČNIH TEHNOLOŠKO NAJNAPREDNEJŠIH PRIPOMOČKOV V SKLADU Z ZAKONSKO PRAVICO DO NAJVIŠJE MOŽNE STOPNJE ZDRAVJA

Podpisniki naslavljamo to peticijo na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, na Ministrstvo za zdravstvo, na predsednika vlade Republike Slovenije, Marjana Šarca, ter na predsednika Republike Slovenije, Boruta Pahorja, podpise pa bomo predali tudi v Državni zbor Republike Slovenije.

Z njo zahtevamo, da se vsem ljudem s sladkorno boleznijo tipa 1 omogoči tehnološko najnaprednejše pripomočke za nadzorovanje te zahtevne in potencialno usodne bolezni (senzorje za neprekinjeno vsakodnevno merjenje glukoze v medceličnini v zadostni količini, t. j. za 365 dni na leto, da se lahko nemoteno uporabljajo brez prekinitve, najsodobnejše črpalke za apliciranje inzulina brez doplačil in vsa dodatna pomagala, ki sodijo k uporabi senzorjev in črpalk in ki imajo v Evropi in svetu že ustrezen CE certifikat). Pričakujemo, da se pri tem izključno upoštevajo strokovne odločitve zdravnikov, ki so edini usposobljeni, da se odločijo za najustreznejše zdravljenje svojih bolnikov.


Opozarjamo vse odgovorne na Zavodu za zdravstveno varstvo Slovenije, (ki so avgusta letos ponovno že zavrnili pobudo diabetologov za zagotavljanje oz. financiranje dovoljšnjega števila senzorjev za nemoteno delovanje inzulinskih črpalk) na 2. člen Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki se glasi: "Vsakdo ima pravico do NAJVIŠJE MOŽNE stopnje zdravja in dolžnost skrbeti za svoje zdravje. Nihče ne sme ogrožati zdravja drugih."


Podpisniki ta zakon razumemo tako, da imajo tudi ljudje s sladkorno boleznijo tipa 1 pravico in dolžnost zahtevati vse najsodobnejše tehnološke pripomočke, s katerimi se doseže boljša urejenost sladkorne bolezni in posledično zmanjša veliko finančno breme, ki ga zdaj Zavod za zdravstveno zavarovanje namenja kritju posledic slabo urejene sladkorne bolezni (slepota, odpoved ledvic in dializa, invalidnost zaradi nevropatije, bolniški izostanki iz šole in z dela zaradi hipoglikemij... ) Prepričani smo, da so ti stroški sedaj bistveno večji od stroškov, ki bi jih namenili za najsodobnejše pripomočke. Ne gre za dodatno finančno breme, ampak le za preusmeritev denarja iz kurative v preventivo.

Zavračanje financiranja teh pripomočkov oziroma argumentacijo - ker je pacient vzel nadstardanden pripomoček bo v nadaljnjem poteku doplačeval storitve ves čas, sploh v situaciji, ko najsodobnejšim pripomočkom ni priznana enaka cena, ki jo dosegajo drugje v EU - lahko razumemo tudi kot ogrožanje zdravja teh pacientov, kar je tudi jasno zapisano v citiranem 2. členu navedenega zakona, in posledično lahko to pomeni tudi subjektivno in objektivno odgovornost.

Predlagatelji peticije opozarjamo vse odgovorne na 1. člen Zakona o varstvu pred diskriminacijo, ki določa varstvo vsakega posameznika pred diskriminacijo tudi ne glede starost in premoženjsko stanje pri uveljavljanju pravic na vseh področjih, 2. člen istega Zakona pa izrecno zavezuje vse državne organe in nosilce javnih pooblastil, da morajo na vseh področjih odločanja in delovanja zagotavljati varstvo pred diskriminacijo oziroma enako obravnavanje vseh oseb, zlasti v zvezi s socialno zaščito, vključno s socialno varnostjo in zdravstvenim varstvom in tudi z dostopom do vseh dobrin in storitev, ki so na voljo javnosti. Kako drugače razumeti sedanje stanje, ko imajo tisti sladkorni bolniki tipa 1, ki si zaradi svojega premoženjskega stanja lahko privoščijo financiranje v celoti ali delno doplačilo senzorjev in črpalk, lahko bolje urejeno sladkorno bolezen, manj ali nič zapletov, kar pomeni lepše in lažje življenje njih samih in svojcev? Zakaj so otroci, ki zbolijo, ko že dopolnijo  8 let, kaznovani z odvzemom brezplačnih pomagal, do katerih so upravičeni otroci do 7. leta? Gre za očitno diskriminacijo na podlagi premoženjskega stanja in starosti, zaradi česar imajo diskriminirane osebe po istem zakonu pravico tudi do pravnega varstva.

Podpisniki apeliramo tudi na širšo javnost, na vse fizične in pravne osebe, na vse medije, ki imajo možnost na kakršenkoli način pomagati tej občutljivi skupini kroničnih bolnikov, med katerimi so pretežno otroci in mladostniki, da peticijo posredujejo naprej, o problematiki sladkornih bolnikov tipa 1 osveščajo javnost, pobudniki peticije pa se obvezujemo, da bomo na voljo za dodatna pojasnila, peticijo z zbranimi podpisi pa bomo posredovali vsem zgoraj navedenim naslovnikom.AC299F05-2AB5-463E-83B9-8C073C26AAAD.jpeg68F8651F-CB37-4E58-A6F1-148C846D7B2C.jpeg12951C2F-13AF-4245-8FB2-500E6C49FCE8.jpeg50E9B0AA-D8ED-435F-B743-814B2DB5F2FB.jpeg


Aleksandra Marijanović    Stopite v stik z avtorjem peticije

Podpišite peticijo

S podpisom soglašam, da bo Aleksandra Marijanović lahko videl vse informacije, ki jih navedem v tem obrazcu.

Vašega e-poštnega naslova ne bomo javno prikazali na spletu.

Vašega e-poštnega naslova ne bomo javno prikazali na spletu.


Da(da, jaz) dajem soglasje za obdelavo podatkov, ki jih posredujem v tem obrazcu, za naslednje namene:
Plačilo oglaševanja

To peticijo bomo oglaševali 3000 osebam.

Izvedite več ...