ZA ohranitev vpisa na Gimnazijo Novo mesto

Spoštovani novomeški gimazijci, bivši, sedanji in vsa slovenska javnost!

Nepričakovano smo prejeli dopis pristojnega ministrstva za šolstvo, da z naslednjim šolskim letom ukinjajo en oddelek v 1. letniku. S to neargumentirano odločitvijo se absolutno ne strinjamo in ji ostro nasprotujemo, saj odločitev ministrstva ruši integriteto najpomembnejši izobraževalni ustanovi na Dolenjskem in hkrati najstarejši v Sloveniji.

Ne moremo razumeti, da se med vsemi gimnazijskimi programi v Novem mestu in regiji zmanjšuje vpis ravno na Gimnaziji Novo mesto, kjer so dijaki izjemno uspešni na tekmovanjih v znanju in na maturi. Letos je bilo na naši šoli 22 zlatih maturantov, medtem ko nobena od gimnazij v Dolenjski regiji (brez Bele krajine) zlatih maturantov ni imela. Ravno tako so naši dijaki dosegli nadpovprečno število točk na maturi (SLO=20,21 točk, Gimnazija Novo mesto=21,07 točk).

S pristojnega ministrstva nismo prejeli nobenih analiz in utemeljenih argumentov o vzrokih za manjšanja vpisa.

Poklicni profili, za katere se odločajo naši dijaki, so v Dolenjski regiji izjemno iskani. Bivši dijaki Gimnazije Novo mesto so generatorji razvoja širše Dolenjske regije in Slovenije.

Z ukinitvijo enega oddelka na Gimnaziji Novo mesto v šolskem letu 2008/2009 je bila Dolenjska regija že prikrajšana za vsaj 30 potencialnih intelektualcev, zdaj ji grozi ponovni rez.

Podrobnejšo argumentacijo našega nesoglašanja si lahko preberete tukaj.

Prosimo vas, da nas podprete pri ohranjanju vloge in pomena Gimnazije Novo mesto za širšo Dolenjsko regijo in Slovenijo.

 

Iskrena hvala v imenu vseh gimnazijcev

Natalija Petakovič, ravnateljica

 

 

 

 


Natalija Petakovič    Stopite v stik z avtorjem peticije