ZA KAKOVOSTNE VRTCE

Peticija ZA KAKOVOSTNE VRTCE – proti spremembi normativov in standardov v vrtcih

 

Podpisniki te peticije zahtevamo, da Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport umakne svoj predlog sprememb glede vrtcev, torej da se normativi in standardi v vrtcih ne spremenijo, da se delovne obveznosti vzgojiteljev in njihovih pomočnikov ne povečajo in da se ohrani trenutno število otrok v oddelkih.

 

Obrazložitev:

Vlada RS je pripravila predlog Zakona za uravnoteženje javnih financ občin (ki ga na spletni strani predlagatelja MPJU (še) ni mogoče najti!), s katerim želi spremeniti Zakon o vrtcih s spremembami normativov in standardov v vrtcih, tako da se bodo povečale obveznosti vzgojiteljev in njihovih pomočnikov, predvsem pa se bo povečalo tudi število otrok v oddelkih. Vladni predlogi tako predvidevajo (vir: Delo):

  • vzgojiteljem se bo povečal tedenski obseg neposrednega dela z otroki za dve uri in pol v prvem starostnem obdobju in pet ur v drugem starostnem obdobju,
  • pomočnikom vzgojiteljev se tedenski obseg neposrednega dela z otroki tudi podaljšuje za eno uro,
  • v oddelke bodo lahko vključili do tri otroke več (to pomeni do 17 otrok v prvem starostnem obdobju in do 27 otrok v drugem starostnem obdobju!!!),
  • vzgojiteljeva dnevna delovna obveznost se deli med dva oddelka hkrati, kar pomeni 34 otrok!

Spoštovani starši, stari starši, tete, strici, gre za prihodnost vseh naših otrok. Vrtec je pomembna stopnica v njihovem psiho-socialnem razvoju. Vrtec postavi enega izmed temeljev za življenje naših otrok. Otrokom v vrtcih je potrebno zagotavljati stabilnost in varnost, saj so v času bivanja v vrtcu ločeni od družine. Razvoj in učenje naših otrok v vrtcih je najboljša dolgoročna naložba v vsakega otroka, saj se zamujenega v tem obdobju pozneje ne da nadoknaditi. Posledice teh ukrepov bodo vidne čez leta, ko bo za veliko večino že prepozno. Vlada želi varčevati na račun otrok in mladih, kar se je pokazalo že z uveljavitvijo Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF). Njegove posledice smo tako ali tako najbolj občutili mladi starši in že prej socialno ogroženi, ki se odslej spopadajo s še večjimi težavami, kako preživeti.

Ne dopustimo spremembe normativov, saj bodo s tem zmanjšali varnost naših otrok,  kakovost pedagoškega dela z otroki, osebno higieno naših otrok ter individualno obravnavo. Borili smo se za sedanje normative, vlada pa nam s svojim predlogom sporoča, da je kakovost programov v slovenskih vrtcih popolnoma nepomembna. In ne glede na kakršna koli zagotovila nam je jasno, da glede na trenutno situacijo v naši državi predlagana sprememba ne bi bila začasne narave. Nikoli več ne bi dosegli nivoja, kot ga imamo sedaj. Zavedajmo se pomembnosti vrtcev, zgledujmo se po Norveški (vir: Delo)!

Vlada nam želi približati svoje predloge z navedbo, da bo vrtec zato cenejši. Svoje škodljive predloge argumentirajo s finančno razbremenitvijo staršev! To je popolnoma nesprejemljivo! Starši zaradi par evrov mesečno ne moremo in ne smemo pristati na znižanje varnosti naših otrok in kakovosti njihovega vstopa v sistem izobraževanja! Spomnimo, da je taista vlada spomladi obljubila, da ne bo samovoljno spreminjala normativov, kar je bil eden izmed razlogov, da so takrat javni uslužbenci relativno mirno s podpisom stavkovnega sporazuma pristali na znižanje plač!

Igralnice so večinoma majhne – kako naj se na že tako premajhni kvadraturi stiska še več otrok, kako naj se naši otroci gibalno razvijajo, kar je v predšolskem obdobju eden izmed ključnih razvojnih mejnikov in neizmernega pomena za zdravje otrok? Naši otroci bodo z uveljavitvijo predlaganih sprememb strpani v premajhne prostore in temu odločno nasprotujemo!

Da ne omenjamo dejstva, da bo s tako spremembo normativov posledično izgubilo službo precejšnje število pedagoških delavcev v vrtcih. S temi spremembami se bo torej povečalo število brezposelnih, kar zagotovo ni skladno z ukrepi za zajezitev gospodarske krize, ki pesti našo državo. To je torej še dodaten argument, da so predlagane spremembe strokovno popolnoma nedomišljene in bodo na rob preživetja potisnile še več družin v Sloveniji. Ali je to recept za izhod iz krize? Vladi sporočamo, da manj ljudi s primernimi prihodki pomeni manj trošenja, manj trošenja pomeni manj prilivov v proračun, manj prilivov v proračun pomeni poglabljanje krize. Le kako taka preprosta računica naši vladi ni in ni jasna?! Morda pa jo samo ignorirajo?!

Spoštovani starši, stari starši, tete, strici in vsi ostali, ne dopustimo, da bodo vrtci postali (kot se je nekdo slikovito izrazil) odlagalnice za naše otroke, kjer jim bo zagotovljeno zgolj varstvo in prav nič drugega. Spomnimo našo Vlado, da so vrtci vzgojno-izobraževalne ustanove in ne zgolj varstvene ustanove!

Gospa Mojca Škrinjar in gospod Žiga Turk, drugi člani Vlade RS in poslanci, naši otroci bodo delali tudi za vaše pokojnine, ne pozabite tega! Kakšno popotnico za življenje prejemajo od vas s predlaganimi spremembami?

Vse navedeno potrjuje, da ni nikakršnega, še posebej pa ne strokovno utemeljenega, razloga, da bi lahko bili za naše otroke dovolj dobri tudi manj kakovostni vrtci, vrtci, ki ne zagotavljajo enakih pogojev za naše otroke, vrtci, v katerih je v oddelke vključeno prekomerno število otrok, v katerih je razmerje med številom strokovnih delavcev in otrok neustrezno, in kjer ne dela dovolj strokovnih delavcev z ustrezno izobrazbo.

 

Spoštovani starši, smo največja, vendar neorganizirana, interesna skupina v Republiki Sloveniji. Stopimo skupaj, gre za našo prihodnost!

 


Sanda Skubic Drnovšek    Stopite v stik z avtorjem peticije