ZA naše otroke - OŠ DBB Hrpelje

Spoštovani!

Skupina staršev otrok OŠ Dragomirja Benčiča Brkina Hrpelje, ki se bori proti diskriminaciji otrok in je na strani enakopravnosti za vse otroke v vzgoji in izobraževanju, zbira podpise staršev otrok v osnovnih šolah.

Stremimo k normalizaciji pouka in vzgoje v največji možni meri. Nasprotujemo obveznemu testiranju trikrat tedensko v prostorih šole in nošenju mask ves čas pouka!

Nasprotujemo nošenju mask celoten čas pouka za vse otroke od 6. leta starosti. O neustavnosti obveze nošnje mask je odločilo Višje sodišče v Kopru. Predpis, ki določa obvezno uporabo zaščitnih mask, ni bil izdan v okviru napotitve iz 39. člena ZNB in v posledici ne gre za prekršek iz 14. toče prvega odstavka 57. člena ZNB.

Naša šola je specifičen primer, saj je 70% učencev šole je vozačev, ki so vsakodnevno že pred morebitnim testiranjem v stikih. Zato smisla v samotestiranju prvo šolsko uro ne vidimo, ker so na prevozih skupaj učenci različnih oddelkov. Iz tega sledi, da nasprotujemo obveznemu samotestiranju učencev 3x tedensko v šoli. K temu lahko dodamo dejstvo, da učitelj nima ustrezne izobrazbe in ni usposobljen za opravljanje medicinskih posegov, kar samotestiranje je. Šola pa kot zavod ni registrirana zdravstvena ustanova. Sam rezultat testiranja je občutljiv osebni podatek (opozorilo informacijske pooblaščenke) in zato je z njim temu primerno ravnati. Diagnosticiranje v razredu pred sošolci in učiteljem je popolnoma nesprejemljivo in je v neskladju z varovanjem osebnih podatkov. Nedopustno je otroka tako izpostavljati! Opozarjamo in ostro nasprotujemo diskriminaciji otrok, kot posledici nenošenja maske.

V preteklih tednih smo bili starši žal večkrat obveščeni o neustreznem ravnanju učiteljev. Vsakršno verbalno nasilje in posiljevanje k nošenju maske je kaznivo dejanje in popolnoma neprimerno za vzgojno-izobraževalni kader. Opozorite svoje zaposlene na to. Po Konvenciji o otrokovih pravicah in Ustavi RS otroci uživajo posebno varstvo. Zaposleni v šoli so dolžni to upoštevati. Od zapisanega ne odstopamo in bomo kot zakoniti zastopniki pravice otrok branili z vsemi razpoložljivimi pravnimi sredstvi.

Zbrane podpise bomo predali vodstvu šole, županji, Vladi in Varuhu človekovih pravic. Spodaj podpisani starši otrok zahtevamo odpravo ukrepov sprejetih po nezakonitih in protiustavnih odlokih, ki so/bodo stopili v veljavo 8.11. in 17.11. 2021.

Hkrati vas želimo obvestiti, da velja sledeče: V trenutku, ko šola učencu prepreči izobraževanje in učenec ne more v svoj razred, nastopi odškodninska odgovornost šole, saj s tem poseže v pravico do svobode izobraževanja kot dela svobode gibanja, o kateri je enkrat že presojalo Ustavno sodišče RS v zadevi U-I-79+20-24 z dne 13.5.2021, ki je pod 73.točko obrazložitve pojasnilo, da se v te pravice na podlagi 2. in 3. točke prvega odstavka 39. člena ZNB z izdajanjem odlokov (Vlade) ne sme posegati. Otroci so v preveliki meri izpostavljeni občutkom strahu.

 

Spremenimo to!

Lep pozdrav, skupina staršev učencev OŠ Dragomirja Benčiča Brkina


Skupina staršev OŠ Hrpelje    Stopite v stik z avtorjem peticije

Podpišite peticijo

By signing, I authorize Skupina staršev OŠ Hrpelje to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.

We will not display your email address publicly online.

We will not display your email address publicly online.Plačilo oglaševanja

To peticijo bomo oglaševali 3000 osebam.

Izvedite več ...