VSI INVALIDI MORAJO IMETI ENAKE MOŽNOSTI ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO OSEBNE ASISTENCE !

 

VSI INVALIDI MORAJO IMETI ENAKE MOŽNOSTI ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO OSEBNE ASISTENCE

V zadnjih dneh smo izvedeli, da MDDSZ v reformi ureditve področja osebne asistence planira definirati upravičenost in s tem deliti invalide na bolj ali manj primerne za pridobitev pravice do osebne asistence.

Po trenutnem zakonu o osebni asistenci (ZOA) je "osebna asistenca pomoč uporabniku pri vseh tistih opravilih in dejavnostih, ki jih uporabnik ne more izvajati sam zaradi vrste in stopnje invalidnosti, a jih vsakodnevno potrebuje doma in izven doma, da lahko živi neodvisno, aktivno in je enakopravno vključen v družbo."

MDDSZ s predlogom sprememb želi, da bi osebno asistenco ohranile zgolj določene skupine invalidov, kot naprimer tisti, ki lahko trenutno ali v prihodnosti stopijo na trg dela, se izobražujejo, ter tisti, ki hkrati potrebujejo pomoč zaradi trajne invalidnosti, ki pa ni posledica bolezni. Aktivnost je tudi pomembna, saj bi aktivni uporabniki dobili dodeljenih več ur asistence kot neaktivni.

S tem se grobo posega v posameznikovo svobodno odločanje o svojem življenju in izbiro aktivnosti.

Tudi predeljevanje upravičenosti glede na vrsto ter stopnjo invalidnosti in status po katerem je nekdo invalid je diskriminatorno, saj na ta način ne bi vsi imeli enakih možnosti za pridobitev pravice.

Smatramo, da ni prav, da se posamezne skupine invalidov črta iz potencialnih upravičencev do osebne asistence in se jim onemogoči dostop do te pravice.

Prosimo, podpišite peticijo, saj se vsakemu lahko zgodi, da bi potreboval tovrstno pomoč, zato je potrebno ukrepati, da bo tudi v prihodnosti upravičen.

 

 


OSEBNA ASISTENCA - civilna iniciativa    Stopite v stik z avtorjem peticije

Podpišite peticijo

S podpisom sprejemam, da bo OSEBNA ASISTENCA - civilna iniciativa lahko videl vse informacije, ki jih navedem v tem obrazcu.

Vašega e-poštnega naslova ne bomo javno prikazali na spletu.

Vašega e-poštnega naslova ne bomo javno prikazali na spletu.


Dajem soglasje za obdelavo informacij, ki jih navedem v tem obrazcu, za naslednje namene:
Plačilo oglaševanja

To peticijo bomo oglaševali 3000 osebam.

Izvedite več ...