VPIS NEODTUJLJIVE PRAVICE DO ČISTEGA ZRAKA V USTAVO

Spoštovani sodržavljani,

Novembra 2016 je SLOVENIJA, kot edina država na svetu v ustavo zapisala neodtujljivo pravico do pitne vode. ČISTI ZRAK je enako kot voda in hkrati bolj pomemben za osnovno bivanje človeka, zato predlagamo, da se v ustavo zapiše tudi NEODTUJLJIVA PRAVICA DO ČISTEGA ZRAKA.

Povod za peticijo in gibanje za pravico do čistega zraka izvaja CIVILNA INICIATIVA MODRO NEBO – CIMN. S strani CIMN je bil dne 28.10.2014 vladi poslan predlog raziskave aktivnosti GEOINŽENIRINGA na slovenskem ozemlju. Pod GEOINŽENIRING se uvrščajo aktivnosti in tehnologije, ki direktno in dolgoročno vplivajo na klimatske spremembe, spreminjanje podnebja, krojenje vremena in ostale zdravstvene težave povezane s čistim zrakom, ki ga dihamo, ter okoljevarstvene težave, kot so zakisanost tal, prekomerna količina aluminija v zemeljski prsti, v podtalnici itn..

Dne 04.12.2014 je CIMN prejel odziv organa, ki je bil v sklepu odklonilen. Zato ponovno zastavljamo peticijo, tokrat drugače. Predlagamo in vzpodbujamo prebivalce RS, da s podpisom te peticije, podajo strinjanje, da se v ustavo vpiše PRAVICA DO ČISTEGA ZRAKA in hkrati osveži pobuda vladi za raziskavo GEOINŽENIRINGA. Za uspeh peticije potrebujemo 30.000 podpisov.

ČISTI ZRAK je pravica, nam pripada, z njim ne moremo tržiti, zrak za dihanje ni in ne sme biti tržno blago. Prodaja CO2 kuponov postavlja zrak v vlogo blaga, s katerim se trguje, po principu, kolikor plačam – tolikor diham, oziroma, toliko ga onesnažujem. Nikakor ne more biti zrak - atmosfera, zrak ki ga dihamo subjekt poslovanja, kot se to dogaja sedaj. Podjetja, inštitucije in organizacije, ki se ukvarjajo s prodajo zraka, s prodajo delov zraka - atmosfere (ogljikov dioksid) ali s prodajo zmesi zraka, kot so dovoljena količina delcev PM, količina smoga, ali količina črnega ogljika, morajo biti omejena in preprečevana.

 

ČISTI ZRAK JE PRAVICA VSEH LJUDI IN V TEM DELU NI TRŽNO BLAGO

Zbiramo podpise za VPIS ČISTEGA ZRAKA KOT USTAVNO PRAVICO. Peticija bo predana kot predlog vladi, za dopolnitev ustave. Skupaj s predlogom za dopolnitev ustave, želimo tudi odpreti vprašanje in zagnati raziskavo geoinženiringa, raziskavo kemičnega zapraševanja atmosfere, dimljenja atmosfere z letali in zastiranje sonca z umetno letalsko oblačnostjo. Hkrati predlagamo vladi tudi, da ob tem odpremo vprašanje Elektro Magnetnega (EM) obsevanja atmosfere, analizo ustvarjanja Elektro Magnetnega smoga (EM), ugotavljanje količine EM smoga in vpliv na zdravje, v povezavi s čistim zrakom. EM smog (INIS E-karta EMS) skupaj z nano kovinskimi delci zaprašenimi v ozračje, vpliva na vreme in na počutje, ter vsebuje potencial dolgoročnega škodnega vpliva na zdravje, kot so upad plodnosti, manjša rodnost, večja količina splavov, astma, težave z alergijami, pljuči in nabiranjem nano delcev kovin v možganih (Alzheimerjeva bolezen) in jetrih, porast avtizma, demence, razdraženost sluznice, ki je podlaga za okužbe vseh vrst in pogoj za nastanek avto imunih, ter kroničnih obolenj.

 

ČISTI ZRAK JE PRAVICA IN OSNOVA ZA TELESNO ZDRAVJE, ZDRAVO ŽIVLJENJE IN ZDRAVO OKOLJE

Ob vsem skupaj želimo vlado opozoriti še na problem, ki ga predstavlja prekomerni letalski promet, ki dnevno poteka nad RS in ki je dosegel že skrajne meje. Letala na reaktivni pogon spadajo med najhujše onesnaževalce (linijsko letalo porabi povprečno dve toni goriva na uro), vsak dan pa Slovenijo preleti približno 1200 letal. Država to dovoljuje in celo spodbuja ker ima od tega finančni interes. Letalski promet je odgovoren za: - Onesnaževanje zraka in posledično biosfere nasploh, kar vključuje zdravje rastlin, živali in ljudi. - Vsesplošno prenatrpanost ozračja nad RS in vseprisotni hrup. - Kvarjenje krajinske podobe dežele kot posledica umetne megle, ki jo povzročajo letalski izpuhi in že same prisotnosti letal v prekomerni količini. - Upoštevajoč majhnost Slovenije in dejstvo, da veliko letal ne sledi začrtanim koridorjem ter upoštevajoč še napovedi po katerih se bo v naslednjih petnajstih letih letalski promet podvojil zahtevamo od vlade, da zadevo obravnava in ustrezno zastavi.

Glede na aktivnosti CIVILNE INICIATIVE MODRO NEBO (CIMN), da se razreši vprašanje pravice do čistega zraka in geoinženiringa, že 4. leto zapored, še vedno ni nikakršnega odziva s strani odgovornih. Do 1.1.2017 beležimo tako že 24-to (uradno) smrtno žrtev teh umetno podivjanih »naravnih ujm« (Žled 2, Poplave Vransko 2 in Poplave Ljubljana 1, ter posredno smrt 19 gozdarskih delavcev v odstranjevanju podrtih dreves v letu 2014). Novodobni pojav so umetno podkrepljene naravne ujme, ki so tehnološko ojačane in potencirane, da preraščajo v nekontrolirano razdejanje. Kdo nosi krivdo za te smrtne žrtve? Trenutno identificirane tehnologije GEOINŽENIRINGA so:

- Omejevanje Sončnega Sevanja (OSS)

- Kemično zapraševanje atmosfere

- Dimljenje atmosfere

- Uporaba ionosferskih grelcev (EISCAT, ECHELON, HAARP)

- Uporaba tehnologije VTRPE, ki za delovanje uporablja nano kovinski Barijev prah ter radarske in satelitske naprave

- Ustvarjanje letalske oblačnosti

- INIS E-karta EMS (Elektro Magnetno Sevanje)

PREDLOG PETICIJE

Vpis pravice do čistega zraka v ustavo. V ustavo se naj vpiše »PRAVICA DO ČISTEGA ZRAKA«. Glede na 72. člen ustave, ki govori o zdravem življenjskem okolju in navaja, da ima vsakdo v skladu z zakonom pravico do zdravega življenjskega okolja, bomo predlagali natančen zapis, da se za zdravo okolje pojmuje ČISTI ZRAK in da nam pripada PRAVICA DO DIHANJA ČISTEGA ZRAKA, v sklopu pravice do zdravega življenjskega okolja.

Besedilo za vpis v ustavo:

- Vsakdo ima pravico do ČISTEGA ZRAKA.  

- ČISTI ZRAK je javno dobro v upravljanju države.  

- ČISTI ZRAK služi prednostno in trajnostno oskrbi prebivalstva s čistim zrakom za dihanje in čistim zrakom za ostale potrebe in v tem delu NI TRŽNO BLAGO.  

- Oskrbo prebivalstva s čistim zrakom zagotavlja država neposredno in neprofitno, enako odgovorno, kot tudi vsak posameznik, prebivalec Slovenije.  

Zraven vpisa pravice do čistega zraka v ustavo, predlagamo še raziskavo aktivnosti geoinženiringa, ki predstavlja največjo grožnjo čistemu zraku:

- Pregled letal, ki letijo nad Slovenijo.

- Analiza vseh izpustov iz letal (motorji, APU, vse ostali izpusti, pršenja in sistemi s cevkami).

- Analiza zraka in Deževnice na Aluminij, Barij, Brom, Stroncij in ostale težke kovine, ter odprtje arhiva s podatki do 300 let nazaj (ARSO).

- Sprejetje zakonskega predpisa, ki dovoljuje prelete samo letalom brez izpusta, letalom brez dolgo obstojnega izpusta, letalom brez bele 10 km črte za seboj.

- Preureditev koridorjev in prepoved poletov, z izjemo socialno koristnih poletov, torej, civilne zaščite, gasilcev itd., nad vsemi zaščitenimi območji RS, se pravi nad narodnimi, regijskimi in krajinskimi parki  ter njihovo preusmeritev nad, iz ekološkega vidika že degradirana območja, kot so avtoceste in ostale težke prometnice. S tem bi se vsaj deloma povrnilo neokrnjenost nekaterim predelom Slovenije, od česar bi posredno in neposredno imeli korist vsi.

- Ukinitev prodaje CO2 kuponov, ukinitev prodaje emisijskih odpustkov in ukinitev kreiranja poslovnih modelov na osnovi atmosfere – zraka, ki ga dihamo.

 

ODNOS SLOVENSKE POLITIKE DO VPRAŠANJA PRAVICE DO ČISTEGA ZRAKA in GEOINŽENIRINGA

Predsednik države BORUT PAHOR je bil o zadevi že večkrat obveščen, vendar ničesar ne ukrene. https://www.facebook.com/559443304075997/photos/a.560599843960343.1073741830.559443304075997/561191283901199/?type=1&theater

Iz kabineta predsednika je prispelo pismo, v katerem piše, da predsednik ne razume, kaj točno naj stori. https://www.facebook.com/559443304075997/photos/pb.559443304075997.-2207520000.1413309779./846038398749818/?type=3&theater

BORUT PAHOR - Predsednik,

ROMAN JAKIČ – minister za obrambo 2013,

DOBRAN BOŽIČ – generalmajor od 2012 naprej,

STANE ŠTEMBERGER - SOVA, direktor 2013

BOŠTJAN PERNE - OBVEŠČEVALNO VARNOSTNA SLUŽBA

JOŠKO KNEZ - generalni direktor ARSO,

KLEMEN BERGANT - ARSO,

BRANKO GREGORČIČ - ARSO,

ANDREJ VELKAVRH - ARSO,

LUČKA KAJFEŽ BOGATAJ - SMD.  

Vsi našteti, razen današnjega premierja Dr. MIRO CERARJA, so bili opozorjeni in zadevo ignorirajo. https://www.facebook.com/559443304075997/photos/a.560599843960343.1073741830.559443304075997/561191283901199/?type=1&theater

ALENKA BRATUŠEK, nam je kot takratna premierka slovenske vlade takoj odpisala in dala stvar urgentno naprej na ministrstvo za okolje, ter na ministrstvo za obrambo, od koder še danes čakamo odgovor. https://www.facebook.com/notes/civilna-iniciativa-modro-nebo/predsednica-vlade-republike-slovenije-odstopa-odgovornim-ministrstvom-zadevo-v-p/565360530150941

Nadzora nad GEOINŽENIRINGOM se enostavno ne izvaja, pa bi se moral, zato predlagamo vladi da začne aktivnosti za nadzor in prepoznavanje geoinženiringa, skupaj z vpisom neodtujljive pravice do čistega zraka v ustavo in ukinitvijo trgovanja s kuponi CO2 in odpustki za spuščanje emisij v okolje.

Za konec še spomnimo na pismo ZASKRBLJENE DRŽAVLJANKE SLOVENIJE, ki je vsem vse razložila. https://www.facebook.com/559443304075997/photos/pb.559443304075997.-2207520000.1413311693./831290516891273/?type=3&theater

Še dejstvo: DR. KLEMEN BERGANT (ARSO), je 08.09.2014 javno izjavil, da je letalska oblačnost - OBLAČNOST! Citat: "Z meteorološkega vidika so letalske sledi na nebu enakovredne visokim oblakom in jih, v primeru da gre za dolgotrajne (obstojne) sledi, v skladu z navodili Svetovne meteorološke organizacije upoštevamo pri navedbi skupne oblačnosti. Takšen način predvideva tudi nov (BUFR) zapis za izmenjavo meteoroloških podatkov." ~Dr. Klemen Bergant, ARSO https://www.facebook.com/559443304075997/photos/pb.559443304075997.-2207520000.1413311693./833237443363247/?type=3&theater

Vsi tukaj podpisani se strinjamo in zahtevamo

 

"VPIS NEODTUJLJIVE PRAVICE DO ČISTEGA ZRAKA V USTAVO"  

 

Peticijo je sestavila Civilna Iniciativa Modro Nebo, CIMN, 1.1.2017  

kontakt: cimn.slovenija@gmail.com  

Ključne besede: PRAVICA DO ČISTEGA ZRAKA, CO2 emisijski kuponi, Geoinženiring, Kemično zapraševanje atmosfere, elektro magnetno obsevanje atmosfere, dimljenje atmosfere, letalska oblačnost, omejevanje sončnega sevanja, PM delci, nano kovine, VTRPE, EISCAT, HAARP, ECHELON, ionosferski grelci  


Civilna Iniciativa Modro Nebo, CIMN    Stopite v stik z avtorjem peticije