Uvedba obveznega psihološkega testiranja za vse državne politične in svetovalne funkcije

Spoštovani sodržavljani!

Še posebej v zadnjem času smo državljani izpostavljeni najrazličnejšim pritiskom političnih funkcionarjev in posredno tudi njihovih svetovalcev, ki odločajo impulzivno, neracionalno in po vseh gospodarskih in političnih kazalnikih v primerjavi s podobnimi primerljivimi državami škodljivo za našo suvereno neodvisno Slovenijo. Za preverjanje osebnostnih profilov politikov, ki zasedajo politične in svetovalne pozicije na samem vrhu odločanja države, se trenutno ne uporabljajo zadostni strokovni (pravzaprav nikakršni) kontrolni mehanizmi. Še manj pa neodvisni, ker že 30 let pri vseh vladajočih strankah in koalicijah opazujemo sindrom ignorance stroke in razmah političnega kadrovanja, ki zaradi blokiranja predvsem relevantnih strokovnjakov iz opozicije, nujno vodi v nizko, ali pa vsaj zelo neoptimalno kvaliteto kadra in posledično slabega ali celo malignega funkcioniranja državne uprave kot celote. Neustrezen psihološki in politični profil posameznikov ali nekooperativnnih združb vodi do zelo škodljivih posledic za državo in državljane, kot posredne delodajalce tem pri nas zaposlenim političnim funkcionarjem in njihovim svetovalcem. 

Zato je potrebno uvesti obvezne neodvisne psihološke teste kandidatov za visoke državne funkcije že pred volitvami, ko kandidirajo za vstop v parlament. Neodvisnost izvedencev se zagotovi tudi s tujimi strokovnjaki, ki sodelujejo kot kontrolni element, da se ne more izvajat strankarskih pritiskov na domače strokovnjake in ponarejanja rezultatov.  

V primeru ugotovitve nedoseganja ustreznega psihološkega profila, kandidat ne more kandidirati za željeno funkcijo.

Pri nastopu izvršilnih in neizvršilnih funkcij svetovalcev, testirati po podobnih kriterijih tudi sodelavce v senci politikov, ki imajo večinoma še večji vpliv na odločitve kot pa sami politiki, ustrezno moči izvršnega odločanja posamezne funkcije.

Če rezultat testiranja ni nedvoumen, lahko izvedenci uporabijo za dodatni test tudi detektor laži.

V primeru nezadostnih rezultatov koalicije v smislu strokovnih in psiholoških kompetenc pa kadrovsko popolnjevat po 1. strokovni in 2. psihološki ustreznosti vladajočo ekipo, ki bo na tak način sposobna premagovati parcialne interese, ter delovati homogeno izključno v korist države in državljanov 

V okviru ažurnega periodičnega spremljanja psihološkega stanja funkcionarjev in svetovalcev naključno in nenapovedano testirati na prisotnost opojnih ter nedovoljenih substanc (droge, alkohol, psihoaktivna zdravila, ki lahko imajo podobne učinke kot droge, ...) in ukrepati v skladu z zatečenim stanjem.

Del celovitega preverjanja je tudi moralna integriteta funkcionarjev zato se na predpisan interval spremlja tudi nekaznovanost, vpletenost v afere, zasebni gospodarski interesi (nasprotje interesov) in druge deviacije v življenju zaposlenih funkcionarjev, ki lahko škodijo ugledu države in vplivajo tudi na njihovo racionalno odločanje v imenu vseh državljanov.

Podatki o rezultatih testiranj bodo javno objavljeni, glede na to da se tu operira z neposrednimi vplivi na državno in javno varnost, stabilnost gospodarstva in interes posameznega funkcionarja ali svetovalca ne more prevladat nad pravico o obveščenosti delodajalca (državljanov) o stanju zaposlenih med delovnim časom.

Strošek takih neodvisnih testiranj je zanemarljiv v primerjavi s škodami povzročenih s strani po gornjih kriterijih nekompetentnih funkcionarjev, ki jih opazujemo od samega nastanka samostojne Slovenije naprej.

Zato podpišimo to peticijo, kot izhodišče za končno verzijo, ki jo bomo še formalno pravno dopolnili tudi z vašimi cenjenimi predlogi. In seveda z Vašo zadostno podporo tudi šli v parlament s predlogom za spremembo zakonodaje, ki trenutno sploh ne ureja tega področja.   

LP,

Dare Rihter

državljan Slovenije 

Podpišite peticijo

By signing, I authorize Dare Rihter to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


ALI

Prejeli boste elektronsko sporočilo s povezavo za potrjevanje podpisa peticije. Da bi zagotovili prejemanje naših elektronskih sporočil, dodajte info@peticija.online v svoj imenik ali seznam varnih pošiljateljev.

Upoštevajte, da svojega podpisa ne morete potrditi z odgovorom na to sporočilo.
Plačilo oglaševanja

To peticijo bomo oglaševali 3000 osebam.

Izvedite več ...