USTAVIMO RAZPRODAJO SLOVENSKIH HOTELOV IN NARAVNIH DANOSTI SLOVENIJE

peticija20.jpgSINDIKAT DELAVCEV GOSTINSTVA IN TURIZMA SLOVENIJE

NASLAVLJA JAVNI POZIV

DELAVKAM IN DELAVCEM, DRŽAVLJANKAM IN DRŽAVLJANOM V PODPORO ZAPOSLENIM V DEJAVNOSTI GOSTINSTVA IN TURIZMA, NAJPERSPEKTIVNEJŠI IN STRATEŠKO POMEMBNI PANOGI SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA

Spoštovani!

V preteklih tridesetih letih smo bili priča neodgovornemu ravnanju političnih in ekonomskih elit, ki so razprodajale narodno bogastvo  in s tem siromašile gospodarski potencial Slovenije in slovenski narod!

V letu 2022 smo ponovno priča razprodaji najdragocenejših podjetij slovenskega turizma in najlepših naravnih danostih naše domovine; ob slovenski obali, na Bledu in Pomurju. Sklad York, ki ima v lasti 43% delež v podjetju Sava Turizem, namerava celoten svoj delež prodati madžarskemu finančnemu skladu.

To pomeni, da v madžarske roke prehajajo podjetja kot so Hoteli Bernardin na obali, Terme 3000, Zdravilišče Radenci, Terme Ptuj,  hoteli na Bledu.  

V Sindikatu delavcev gostinstva in turizma Slovenije ostro nasprotujemo razprodaji najdragocenejših podjetij slovenskega turizma in najlepših naravnih danosti naše domovine! Gre za panogo, ki letno doprinaša do 13 odstotkov BDP!

Dosedanji vstopi tujega kapitala so v večini primerov pokazali, da ta pred temeljne delavske pravice postavlja predvsem lastne interese in dobiček. Namesto strateških vlaganj in dodane vrednosti povzroča siromaštvo delavk in delavcev ter razvrednotenje njihovega človeškega dostojanstva.

Še več! Pridobiti hoče možnost razpolaganja z dobrinami, ki jih je narod ustvarjal več kot stoletje in posegati v najobčutljivejše naravne danosti Slovenije.

Sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije zato poziva vse svoje člane in članice ter vse državljanke in državljane Republike Slovenije k podpisu peticije v kateri zahtevamo:

1.    Uveljavitev predkupne pravice Slovenskega državnega holdinga (SDH) za 43 odstotni delež finančnega sklada York!

2.    Nujnost sprejetja postopkov Vlade RS in Državnega zbora RS za trajno zaščito naravnega in ustvarjenega bogastva pred tujimi, za slovenski narod, škodljivimi prevzemi!

Ne dovolimo prodaje slovenskih turističnih podjetij v grabežljive kremplje zaradi pohlepa tujega kapitala!

To smo dolžni storiti iz spoštovanja do naših prednikov in odgovornosti do naših potomcev. Ti naj živijo na naši zemlji kot ponosen rod in ne kot zaničevana delovna sila v korist tujega kapitala in njegovih brezsrčnih lastnikov!  

USTAVIMO  ZA SLOVENSKI NAROD ŠKODLJIVE ODLOČITVE SEDANJE OBLASTI! USTAVIMO JIH SKUPAJ, DA NE BOMO JUTRI ZGOLJ ŠE HLAPCI TUJEMU KAPITALU!

Podpišite javni poziv!

logo79.png

Podporo so dali:

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije

 

 


Sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije    Stopite v stik z avtorjem peticije