Ustavimo fracking v Sloveniji!

Agencija RS za okolje je prejela vlogo za izdajo dovoljenja za gradnjo plinske postaje v Petišovcih, ki bo čistila plin, pridobljen s sporno metodo hidravličnega lomljenja oziroma frackinga.

 

Poslansko vprašanje g.Trčka, 2.3.2015:

   Za MiOP, MiKGH, MGRT

V Petišovcih se pripravlja pridobivanje zemeljskega plina s hidravličnim drobljenjem (t.i. fracking). Gre za tehnologijo, ki se v glinastih skrilavcih ali peščenjakih uporablja za pridobivanje nekonvencionalnih zalog plina. Pri postopku se v zemeljsko vrtino pod visokim pritiskom vbrizga voda z dodanimi kemičnimi in mehanskimi snovmi. To povzroča drobljenje kamnine oz. nastajanje razpok v katere se ujame plin, ki se potem izčrpa.

 

Posledice hidravličnega drobljenja so onesnaženje podtalnice in pitne vode s strupenimi snovmi, degradacija okolja in potresni sunki ob samem hidravličnem drobljenju. To je tudi razlog, da so se številne civilno-družbene pobude po svetu uprle tovrstnem pridobivanju nekonvencionalnih zalog zemeljskega plina. Pridobivanje plina na ta način je prepovedano na Nizozemskem, v Franciji, Luksemburgu, Nemčiji in Bolgariji ter regionalno na Irskem, v Španiji in v Švici. Večji protesti proti tovrstnem pridobivanju zemeljskega plina so bili na Irskem, Poljskem, v Romuniji in Veliki Britaniji.

Država Slovenija je dala dovoljene za fraktoriranje v vrtinah Pg-10 in Pg-11 , čeprav gre za pridobivanje plina po nekonvencionalni metodi ter ob dejstvu, da zakonodaja in inšpekcije službe niso pripravljene na tovrstna okoljska tveganja. Trenutno poteka postopek za izdajo dovoljenja za gradnjo plinske rafinerije v Petišovcih.

Geoenergo, nosilec dvajsetletne ekskluzivne koncesije za izkoriščanje plina na območju Murske depresije, je sklenil pogodbo o skupnih vlaganjih s podjetjem Ascent Slovenia Limited, ki je registrirano na britanskih Deviških otokih. Proces, kolikor mi je znano, poteka kot dogovarjanje gospodarskih družb brez neposredne vloge države.

Rafinerija, če do nje pride, bo zgrajena na prvovrstnem kmetijskem zemljišču ter v širšem območju, kjer naj bi se razvijal termalni turizem. Lokalno prebivalstvo se dobro spominja nesreče iz leta 1998 na plinskem polju Nagylengyelu na Madžarskem, nedaleč od slovenske meje. Država Slovenija nima vzpostavljene ustrezne okoljske in rudarske regulative za tovrstne nekonvencionalne metode pridobivanja zemeljskega plina. Ob tem pa tudi ne kaže potrebe, da se preuči problematika tehnologije hidravličnega drobljenja, saj se očitno odločitev o novem črpališču prepušča dolgoletnem koncesionarju in tuji korporaciji.

Lokalno prebivalstvo je upravičeno ogorčeno, saj vse kaže, da gre za še en projekt iz nabora tistih, ko se reče, da "je že prepozno, da bi ga ustavili", ne glede na njegove posledice.

Ker gre za področje, ki zadeva vsaj 3 resorje, resorno ministrico ter resorna ministra sprašujem, kakšno je stališče Slovenije do sporne tehnologije črpanja zemeljskega plina ter kdo bo ustavil to norijo?

 

Ambicije po vrtanju in izčrpavanju segajo čez celoten vzhodni del Slovenije!! Ko kapital naroči geološke meritve, ki se izkažejo kot obetavne, se začnejo dogajati čudne stvari!! 

 

Pismo, prebrano in izročeno ministrici Ireni Majcen na včerajšnji tiskovni konferenci:

 

 

 

          Aleš Černigoj

Podpišite peticijo

S podpisom sprejemam, da bo Aleš lahko videl vse informacije, ki jih navedem v tem obrazcu.

Vašega e-poštnega naslova ne bomo javno prikazali na spletu.

Vašega e-poštnega naslova ne bomo javno prikazali na spletu.


Dajem soglasje za obdelavo informacij, ki jih navedem v tem obrazcu, za naslednje namene:
Plačilo oglaševanja

To peticijo bomo oglaševali 3000 osebam.

Izvedite več ...