Ukrepi za mikro in mala podjetja ter samozaposlene

Spoštovani!

 

Spodaj so predlogi ukrepov, ki jih bomo ob dosegu kritične mase podpisov posredovali na vse pristojne vladne službe.

 

Če se s predlogi strinjate, podpišite peticijo!

 

PREDLOGI KRIZNIH UKREPOV ZA MIKRO IN MALA PODJETJA TER SAMOZAPOSLENE


- Komu je ukrep namenjen: vsem mikro in malim podjetjem ter samozaposlenim.
- Pogoj za koriščenje: zmanšanje obsega poslovanja za več kot 50%.
- Koliko časa ukrep velja: dokler je razglašena epidemija 

PREDLAGANI UKREPI:
1. Delodajalec delavce začasno pošlje na zavod kjer prejmejo 80% nadomestilo plače. Za osnovo se vzame povprečje zadnjih treh izplačanih plač. Vse stroške nadomestila krije zavod (država).
2. Država v tem času ne obračunava novih davkov in prispevkov (samo premaknitev plačevanja na prihodnje obdobje ni primeren ukrep, kajti to bi pomenilo samo premakniti agonijo v prihodnost!).
3. Vse davke in prispevke, ki izhajajo iz preteklega obdobja se začasno zamrzne, zaustavi se izterjava in za te dolgovane zneske ne tečejo zamudne obresti.
4. Država lastnikom izplača pomoč- razliko do minimalne plače. Isto velja za nosilce dejavnosti.
5. Država z odredbo predpiše, da se zaustavijo vsi plačilni roki za vse obveznosti (tudi za kredite- brez obračunavanja dodatnih stroškov).

- Rok za uvedbo ukrepov: 28.03.2020

 

Če država ne bo pravočasno ukrepala sledi državljanska nepokorščina, ki se manifestira na naslednji način:

- zaustavitev plačevanja vseh davkov in prispevkov.


Zgoraj našteti ukrepi veljajo ob pogoju, da podjetje/posameznik ni davčni neplačnik ter je pred nastalo situacijo redno izplačeval plače in prispevke ter ni bil v insolvenčnem postopku. 

 

Namen peticije ni pozivanje k nestrpnosti in nepokorščini ampak zgolj način, da se s skupnimi močmi pritisne na Vlado, da čimprej sprejme nujne ukrepe za ranljive skupine družbe.

 

Dolgoročno bi najslabši možni scenarij bil stečaj in zapiranje dejavnosti, zato vsak evro porabljen za obvladovanje trenutne krize, pomeni investicijo v prihodnost, kajti vse te ukrepe bo aktivno prebivalstvo ob koncu krize "povrnilo" s še večjo podjetniško aktivnostjo.