Titova cesta v Mariboru ostane

V MF SD Maribor smo se kot politični podmladek SD in mladinska organizacija odločili, da stopimo v bran obstoječim zgodovinskim poimenovanjem in tako ne dopustimo revizionizma. Josip Broz Tito ne simbolizira zgolj polpreteklega sistema, ampak tudi enega od najsvetlejših trenutkov slovenskega naroda pri katerem se je preprečilo trajno poškodovanost slovenskega občestva.

S takimi pobudami se ahistorizira tudi poimenovanja drugih cest, ulic in trgov, ki so tako in drugače povezane s Titom. Po našem mnenju preimenovanje ne pomeni zgolj tehničnega preimenovanja iz enega v drugo ime, ampak ima sila globlji pomen, saj se tako dokončno stigmatizira borce NOB.

Če človek nima predstave o narodovi zgodovini, o tem kaj je bilo in kakšna je bila, so njegovi odnosi s soljudmi, tudi s svetom, napeti, polni dvomov in sumničenja, zgodovinskih obremenitev, podrejanja ali izsiljevanj. Tito tako ne predstavlja le totalitarizma, ampak tudi še danes v svetu in Evropi zelo cenjene vrednote borbe zoper nacifašizem. Človek, ki ne sprejme teh dejstev, ne temelji na vrednotah sodobnega sveta. Na dogodke preteklosti je potrebno gledati skozi oči človeka tistega časa in taka pobuda postavlja v negativno tudi tiste pozitivne stvari, ki jih je Tito storil med leti 1941 in 1980.

Kot njegov najpomembnejši trenutek življenja bi izpostavili prelom s Stalinom, ki simbolizira prav tako prelom s stalinizmom in s tem njegovo kesanje za storjene napake. Kljub njegovi srčnosti, ki jo je kazal v osvobodilnem gibanju in v graditvi socialno bolj pravične družbe, je v obdobju po vojni zaradi pritiskov iz vzhoda in zaradi poenotenja vrst ter mnogih lokalno obarvanih maščevanj prišlo do zločina, ki je vreden obsodbe.

Zahodni Balkan nikoli poprej in kasneje ni bil tako stabilen. Tito je uspel s svojo moralno družbeno avtoriteto kontinuirano držati skupaj to kar si danes ni mogoče zamisliti niti v sanjah. Pod geslom Bratstvo in enotnost so v slogi živeli vsi narodi in narodnosti bivše Jugoslavije. Tito je zgolj za en glas ušla Nobelova nagrada za mir, kar ni zanemarljiv podatek. Vse to kaže na njegovo obče človeško veličino.

Josip Broz Tito je za mesto Maribor in Štajersko tako pomemben kot general Rudolf Maister in škof Anton M. Slomšek.

Mladi forum SD Maribor je tako proti preimenovanju Titove ceste v mestu Maribor.

Vsak podpis šteje.


Mladi forum SD Maribor    Stopite v stik z avtorjem peticije