telovadnica SŠ Domžale

Svet staršev O.E. gimnazija v Srednji šoli Domžale poziva starše, dijake in zaposlene na Srednji šoli Domžale ter vse, ki želijo, da bi se gradnja telovadnice Srednje šole Domžale čim prej pričela k podpisovanju

 

PETICIJE

za čim prejšnji pričetek gradnje telovadnice Srednje šole Domžale

 

Aktivnosti za gradnjo telovadnice Srednje šole Domžale segajo že desetletja nazaj. Po končanih postopkih denacionalizacije, ki jim je sledil odkup potrebnih zemljišč, so se priprave ponovno pričele. Izdelan je bil projekt, v februarju leta 2011 pa je bilo pridobljeno tudi gradbeno dovoljenje. Žal se gradnja ni pričela, saj je bila sicer predvidena investicija vsako leto prestavljena na kasnejši čas. Gradbeno dovoljenje je bilo potrebno podaljšati (februarja 2014) in je veljavno le še do februarja 2016. Investicija je umeščena v proračun za leto 2015, vendar se glede na izkušnje iz preteklih let bojimo, da zopet ne bo realizirana. Za pripravo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja je država porabila preko 100.000 EUR davkoplačevalskega denarja, Občina Domžale pa je odkupila in nato na državo z menjalno pogodbo prenesla potrebna zemljišča.

Ker si 640 dijakov, ki vsako leto obiskujejo Srednjo šolo Domžale, zasluži ustrezne pogoje za izvajanje pedagoškega procesa pri vseh predmetih (tudi pri pouku športne vzgoje), ker je bilo v projekt vloženega že veliko truda tako s strani šole, Občine Domžale kot tudi Sektorja za investicije na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport in je bilo zanj porabljenega že veliko javnega denarja, pozivamo odgovorne:

  •                da se še v letu 2014 izvede javni razpis za izbor izvajalca in
  •             da se v letu 2015 končno priče z gradbenimi deli, kot je  predvideno v sprejetih   in veljavnih dokumentih.

 

 

V Domžalah, novembra 2014                                           

 

Stanislav Žibert, predsednik Sveta staršev