Subvencije za prehod na rastlinsko pridelavo

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano naprošamo, da uvede subvencije za kmetije, ki trenutno živijo od živinoreje, vendar si želijo prehod na rastlinsko pridelavo.

Zakaj se nam zdi to pomembno?

Iz različnih študij je razvidno, da ima od vseh preučevanih živil največji ogljični odtis (na kilogram živila) meso prežvekovalcev, v nedoločenem vrstnem redu pa mu sledijo naslednja živila z visokim ogljičnim odtisom: predelano/delikatesno meso, sir, svinjsko meso, perutninsko meso, mešani obroki (vsebujejo živila rastlinskega in živalskega izvora), maslo/smetana, ribe/mehkužci, jajca in sladice (Hamerschlag, 2011; Bertoluci in sod., 2016; van Dooren in sod., 2017). Če Evropska unija želi do leta 2050 doseči svoje cilje na področju podnebnih sprememb, bo najverjetneje med neizogibnimi strategijami zmanjšanje vnosa mesa iz prežvekovalcev vsaj za 50 %. Pri mlečnih izdelkih pa bo (ne)nujnost zmanjšanja vnosa odvisna od tehnološkega napredka v prihodnjih desetletjih. Ker veganska prehrana potrebuje najmanj kmetijskih površin na osebo, bi imel prehod na vegansko prehrano velik potencial za pogozdovanje neuporabljenih površin. Povečanje gozdne vegetacije ima velik potencial za vezavo ogljika (angl. carbon sequestration) in s tem za ublažitev podnebnih sprememb. Prehod na vegansko prehrano ima torej dvojno prednost za ublažitev/odpravljanje podnebnih sprememb: od vseh preučevanih prehranskih režimov ima veganska prehrana najnižji ogljični odtis ter največji teoretičen maksimalen potencial za vezavo ogljika (Rao in sod., 2015; Bryngelsson in sod., 2016; Röös in sod., 2017).

Ker se tega zaveda veliko kmetovalcev in si želijo, da bi tudi njihovi vnuki lahko živeli na tej Zemlji, se želijo preusmeriti in svoje kmetije preusmeriti na rastlinsko pridelavo. Vendar pa jim trg tega ne omogoča. Prodaja zelenjave v primerjavi z mesom je denarno tako slaba, da se jim to ne splača. Zato vas prosimo, da uvedete subvencije in pomagate slovenskim kmetovalcem, da še naprej živijo od svojih pridelkov.

Podpišite peticijo

By signing, I authorize Brina Lapi to hand over my signature to those who have power on this issue.


ALI

Prejeli boste elektronsko sporočilo s povezavo za potrjevanje podpisa peticije. To ensure you receive our emails, please add info@peticija.online to your address book or safe senders list.

Plačilo oglaševanja

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...