Strokovni izpit za vzgojitelje predšolskih otrok

Peticija je namenjena (bodočim) vzgojiteljem, ki še niso dobili možnosti za opravljanje pripravništva ter strokovnega izpita.
 
 
Dana nam je možnost za pridobitev želene izobrazbe, vendar nam je odvzeta možnost za zaposlitev, saj nimamo potrebnih pogojev!

 
Ne gre za to, da ne dobimo zaposlitve - to moramo razumeti, saj nas je veliko. Želimo predvsem možnost, da smo lahko kompetentni ostalim kolegom, ki imajo izpolnjene vse pogoje za prijavo na delovno mesto. Naj se selekcija med vzgojitelji ne dela s tem, da nimamo možnosti za pridobitev strokovnega izpita, temveč predvsem z izbiro kandidatov ob prijavi na razpisano delovno mesto.

 

Namen peticije je pokazati, koliko si nas resnično želi delati s predšolskimi otroki, vendar nam še ni uspelo izpolniti vseh pogojev, da bi imeli to možnost.
 
 
O tej peticiji obvestite čimveč ljudi, da čim prej v en glas izrazimo svojo željo!
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________
V 2 dneh smo zbrali več kot 400 podpisov kandidatov, ki še niso imeli priložnosti opravljanja strokovnega izpita.
Zaradi povpraševanja ljudi, ki prav tako želijo podpreti peticijo, je dodana možnost "drugo" - torej tisti, ki se vas strokovni izpit za delo v vrtcu ne tiče in bi le želeli podpreti peticijo v okencu za izobrazbo označite "X", ter v okence "drugo" zapišite "podpis v podporo".