Sprememba zakonodaje

 

Podpisniki te peticije predlagamo in zahtevamo, da državni zbor po hitrem postopku spremeni zastaralne roke v kazenskem zakoniku za kazniva dejanja:

-preprodaje orožja, tako imenovano vojno dobičkarstvo

-oškodovanje in krajo družbene lastnine

-umore

-preprodajo trdih drog

tako, da se ti izenačijo z vojimi zločini, kar pomeni, da ne zastarajo in veljajo za nazaj vse od druge svetovne vojne vključno s 1945 letom dalje!

Ker pa je naša zakonodaja napisana  tako številčno, nepregledno in dvoumno ali celo večumno..predlagamo in zahtevamo, da se v roku enega leta vsa zakonodaja s pomočjo stroke in širše laične skupnosti zracionalizira, naredi pregledno in nedvoumno ter v tem roku tudi sprejme!