Recimo NE plačljivi kontracepciji

 

Društvo

Ženski lobi Slovenije

 

 

Ženski lobi Slovenije nasprotuje predlagani uvedbi doplačil za hormonsko kontracepcijo, ki bi jo naj sprejel upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije v četrtek, 15. septembra 2016. Upravnemu odboru zavoda in političnim odločevalcem je bil poslan javni poziv, da predlaganega sklepa o uvedbi doplačil za hormonsko kontracepcijo ne obravnava oz. ne sprejme.

Recimo NE plačljivi kontracepciji!  

•  Tak sklep pomeni kršenje ustavne svoboščine o svobodnem odločanju o rojstvu otrok in Zakona o zdravstvenem zavarovanju in zdravstvenem varstvu. Ustava in ta zakon jamčita univerzalno dostopnost in brezplačnost kontracepcije vsem ženskam v Sloveniji. 

•  Gre za odločitev, ki nima strokovne podlage in bo škodila javnemu zdravju v Sloveniji, saj bo otežila dostop do najprimernejše kontracepcije najbolj ranljivim skupinam žensk, mladostnicam, mladim ženskam in ženskam v težavnih ekonomskih razmerah.    

•  Prihranek, ki se navaja kot edini motiv za ta sklep, je smešno majhen. Strošek Zavoda za kontraceptive bi se s sedanjih 1.9% vseh javnih stroškov za zdravila plačana iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, znižal na 1.2%.    

•  Ta odločitev bi bila v nasprotju s podporo velike večine ljudi v Sloveniji svobodnemu odločanju o rojevanju svojih otrok  in ustvaril bi se  vtis, da Upravni odbor ZZZS  iz čisto ideoloških razlogov nasprotuje  stališčem velike večine ljudi v Sloveniji,  ki visoko vrednotijo spoštovanje ustavno varovanih reproduktivnih pravic žensk. 

•  ŽLS nasprotuje kakršnimkoli prihrankom na račun te ustavne svoboščine žensk na podlagi strokovnih argumentov in iz čisto načelnih razlogov - obramba pravne države in temeljnih praktičnih pogojev za uresničevanje ustavno deklarirane enakosti spolov.     

Če podpirate poziv ŽLS, recite NE! S tem pomembno povečate njegovo družbeno težo in možnost za njegov uspeh. Podpišite peticijo do četrtka zjutraj, 15. septembra 2016, ko bo upravni odbor o tem odločal.

Podpisovanje peticije se nadaljuje do dokončne odločitve upravnega odbora ZZZS. Upravni odbor 15.9. ni sprejel odločitve o uvedbi doplačil,  podaljšal je  javno razpravo. Do kdaj, ni znano!