PROTI zamiku uvedbe enotne embalaže za tobačne in povezane izdelke

Skupina 38 poslancev s prvopodpisanim Jernejem Vrtovcem (NSi) je 10. julija 2019 v parlamentarni postopek (po hitrem postopku) vložila predlog Zakona o spremembah zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (ZOUTPI) (povezava na predlog zakona https://imss.dz-rs.si/imis/987305f205d872b6d9e2.pdf). Poslanci predlagajo zamik ukrepa enotne embalaže s 1. januarja 2020 na 1. januar 2023, kar utemeljujejo z argumenti, da je »Slovenija ena izmed redkih držav na svetu s takšnim ukrepom«, ki »ni predviden v Evropski direktivi o proizvodnji, predstavitvi in prodaji tobačnih in povezanih izdelkov (2014)«, in da je hkrati »vprašljiv tudi vpliv omenjenega ukrepa na zmanjšanje porabe tobaka in s tem na javno zdravje«. Dejstvo je, da so omenjeni argumenti predlagateljev izrazito sporni in netočni, in po vsej verjetnosti prihajajo s strani tobačne industrije in njenih lobistov, ki skušajo povsod po svetu s prikritim lobiranjem in pogosto tudi korupcijo zamakniti vsakršen ukrep, ki je naperjen proti njim in njihovim dobičkom. Navidezna podpora večjim vlaganjem države v preventivo je po našem prepričanju zgolj »dimna bomba« za preusmerjanje pozornosti stran od ključnega predlaganega ukrepa – tj. zamika uvedbe enotne embalaže ter v naslednji fazi verjetno popolne ukinitve ukrepa. Koalicija nevladnih organizacij s področja javnega zdravja ostro nasprotuje predlaganemu zamiku uveljavitve enotne embalaže tobačnih in povezanih izdelkov s strani predlagateljev.

Že po nekaj dneh od vložitve predloga s strani podpisnikov je Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) začela s postopkom preverjanja korupcijskih tveganj pri predlaganju in odločanju o predlogu zakona. Koalicija NVO je predlagala Državnem zboru RS oziroma Odboru DZ za zdravstvo, da začasno umakne predlog zakona iz razprave, dokler KPK ne odloči v postopku preverjanja korupcijskih tveganj glede morebitnih povezav podpisnikov predloga in tobačne industrije. Do danes se ni na to temo zgodilo še nič, Odbor za zdravstvo DZ pa bo o predlogu zakona odločal 1.7.2019.

Več o sporočilu za javnost z dne 12.6.2019: http://www.preventivna-platforma.si/zamik-uvedbe-enotne-embalaze-katastrofa-za-slovenijo/.

Podprite nas v boju proti vplivom tobačne industrije in brezvestnim poslancem, ki jim ni mar za naše zdravje in zdravje naših otrok ... HVALA!


Matej Košir, Inštitut Utrip    Stopite v stik z avtorjem peticije