Peticija proti nadaljnjemu zadolževanju Slovenije na račun mladih

http://www.protizadolzevanju.si/wp-content/uploads/2014/04/featured_image_sidebarpng.png

Spodaj podpisani posamezniki, smo se ne glede na različne poglede in življenjske nazore odločili, da se povežemo in slovenski politiki predamo sporočilo, da smo tudi mladi del Slovenije ter da se ne strinjamo z nadaljnjim zadolževanjem na račun mladih in prihodnjih generacij.

Zavedamo se:

-          generacijsko popolnoma neusklajene politike, ki se izvaja vseskozi od osamosvojitve Slovenije, velikokrat tudi zaradi interesov nekaterih strank v Državnem zboru;

-          stalne prakse zadolževanja na račun mladih in prihodnjih generacij Slovenk in Slovencev;

-          zadolževanje samo iz potrebe po ohranjanju socialnega miru in brezidejne politike, ki ne vključuje prepotrebnih reform, za nameček pa je naše zadolževanje netransparentno;

-          dejstva, da je javni dolg Republike Slovenije konec leta 2013 znašal 25,307 milijard evrov;

-          dejstva, da Republika Slovenija nameni milijardo evrov samo za plačevanje obresti za drage kredite iz preteklosti, med tem ko je leta 2008 namenila za plačevanje obresti 300 milijonov evrov;

-          dejstva, da se zadolžujemo s hitrostjo  1 mio evrov na uro;

-          dejstva, da se vsak novorojenec rodi z 12000 evri dolga, do konca letošnjega leta pa bo ta številka znašala vsaj 14500 evrov;

-          dejstva, da nepravična politika mladim ne omogoča razvoja svojih potencialov ter jih kar sili v tujino;

-          dejstva, da je vsaka zadolžitev Slovenije za koalicijo vlade Alenke Bratušek velik uspeh;

-          tega, da so mladi samo črka na papirju vladajoče koalicije;

-          tega, da želimo mladi varčevati za svojo osamosvojitev, ne pa za plačevanje dolga Slovenije;

-          da je slovenska zakonodaja izredno toga, plača je preobremenjena, mladi pa smo v izrazito podrejenem položaju;

-          dejstva, da je mlada generacija največji poraženec krize, v kateri se še žal vedno nahajamo;

-          leta 2008 smo iz proračuna namenili 500 mio evrov za pokojnine, v letu 2013 pa že 1,6 milijarde evrov.

 

 

Zato pozivamo Vlado Republike Slovenije:

-          po takojšnjem dogovoru in podpisa medgeneracijskega dogovora z reprezentativnimi mladinskimi organizacijami;

-          uvedbi volilne pravice pri 16. letih, tako na lokalnih, kot tudi na državnozborskih volitvah;

-          po vključitvi predstavnika mladih v Ekonomsko socialni svet;

-          po prenehanju zadolževanja na tujih trgih in pristopu k prepotrebnim reformam;

-          iskanju novih ter alternativnih virov polnjenja državnega proračuna;

-          razbremenitvi tistih, ki ustvarjajo dodano vrednost;

-          k čim prejšnji privatizaciji in umiku politike in gospodarstva;

-          reformi izobraževalnega sistema, ki bo izobraževalni sistem povezal z gospodarstvom;

-          izvajanju in pripravi ukrepov v korist mladim, kot je stanovanjski program, kjer bi lahko izkoristili prazna državna stanovanja in jih na trgu ponudili mladim;

-          črtanju vseh neopravičeno podeljenih privilegijev, kateri se plačujejo iz državnega proračuna ter očiščenju pokojninske blagajne;

-          reformo javne uprave, kjer predlagamo, da se vsako leto do 2018 odpusti 3% najslabše ocenjenih zaposlenih, ob tem pa se na novo zaposli 1% mladih.

Več informacij na www.protizadolzevanju.si


Iniciativa prot zadolževanju Slovenije na račun mladih in prihodnjih generacij    Stopite v stik z avtorjem peticije