PROTI UGAŠANJU JAVNE RAZSVETLJAVE V OBČINI SLOVENSKA BISTRICA

Občinska uprava Slovenska Bistrica pripravlja Odlok o javni razsvetljavi v Občini Slovenska Bistrica, s katerim namerava ustvariti pravno podlago za do sedaj samovoljno izklapljanje luči v nočnem času.

Do izklapljanja luči prihaja zaradi t.i. VARČEVANJA, od katerega korist ima zasebni koncesionar, plačnik OBČAN pa TEMO, s tem pa ZMANJŠANO PROMETNO in SPLOŠNO VARNOST !

Direktiva EU in Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaženja okolja dovoljuje letno porabo električne energije za javno razsvetljavo 44,5 KW na občana, in NE UZAKONJATA IZKLAPLJANJA  LUČI.

Iz tega sledi, da 35W LED SVETILKA, ki dnevno gori 10 UR, letno porabi 12,75 KW. Razliko do še dopustne porabe 31,75 KW pa uporabimo tam, kjer je potrebna večja moč svetilke, oziroma je to PRIVARČEVANI DEL.

Na podlagi tega menimo, da ni NIKAKRŠNE POTREBE, po IZKLAPLJANJU LUČI v NOČNEM ČASU !!!

S PODPISOM PETICIJE SEM PROTI IZKLAPLJANJU LUČI V NOČNEM ČASU IN ZAHTEVAM USTREZNO TEHNOLOŠKO, STROKOVNO, EKONOMSKO IN ZAKONSKO REŠITEV.

 

" ZA STROKOVNEJŠI, PRAVIČNEJŠI IN VARNEJŠI JUTRI POŠLJI TO SPOROČILO VSEM ZNANCEM Z OBMOČJA OBČINE SLOVENSKA BISTRICA "