KRANJ: PROTI RUŠENJU VASI OREHEK IN ŠOLSKE LIPE

PROTI RUŠENJU VASI OREHEK IN ŠOLSKE LIPE

PROTI PREDLOGU RAZLIČICE DPN ZA UMESTITEV ŽELEZNICE IN
ŽELEZNIŠKE POSTAJE V OBMOČJE OSNOVNE ŠOLE OREHEK IN
VASI OREHEK PRI KRANJU
  plakat_zgornji_del_web.jpg
Gorenjski naselji Orehek in Drulovko ločuje železniška proga, ki po uradnih podatkih že
sedaj omogoča hitrost vlakov do 130 km/h, po neuradnih pa do 140 km/h. Po
neuradnih podatkih in iz spletnih virov smo prebivalci občine Kranj izvedeli, da
namerava država s podporo Mestne občine Kranj, zaradi doseganja hitrosti do 160
km/h, traso proge spremeniti in jo speljati preko igrišča Osnovne šole Orehek,
pri čemer bi podrli zaščitni znak kraja, stoletno lipo, ter traso nadaljevati preko
strnjenega dela naselja Orehek, kjer bi bilo potrebno porušiti več deset hiš in
uničiti cestno ter komunalno infrastrukturo.
 
Sredi naselja je predvidena izgradnja podzemne železniške postaje v dolžini 150
metrov, nad njo pa parkirišča na način »parkiraj in se pelji«, s čimer bi se promet v
tem, predvsem spalnem naselju močno povečal. Umestitev postaje bi seveda
zahtevala zmanjšanje hitrosti vlaka ali njegovo popolno ustavitev, kar pomeni, da
je navedba občine in države, da je potrebno dosegati hitrosti do 160 km/h
nelogična. Sama podzemna postaja, ki bi bila mimogrede edina v Sloveniji, pa bi
potencialno predstavljala zatočišče za narkomane in druge nelegalne aktivnosti, kot
se je to že večkrat izkazalo v drugih državah IN TO SREDI ŠOLSKE POTI.
 
Gradbišče bi potekalo čez šolsko dvorišče in čez strnjeno naselje, glede na velikost
projekta bi gradnja trajala vrsto let, postavila bi se betonarna, asfaltna baza,
eventuelno naselje za tuje delavce, prebivalci Orehka in Drulovke bi se tako vrsto
let dušili v prahu, ropotu in tresljajih, veliko družin pa bi izgubilo svoje domove,
svoje sanje, življenske projekte, dediščino..., VSE TO LE ZA TO, DA BI SE
ČAS VOŽNJE IZ KRANJA DO ŠKOFJE LOKE MORDA, AMPAK SAMO
POTENCIALNO, SKRAJŠAL ZA 10 SEKUND.
Po naši oceni gre za popolnoma NESORAZMEREN POSEG v kraj in zasebno
lastnino, glede na načrtovane učinke investitorja Ministrstva za infrastrukturo. To
pa še posebej zato, ker obstajata najmanj dve alternativi, kjer krajani KS Orehka in Drulovke ne bi bili oškodovani in bi bila trasa lahko izpeljana po neposeljenih zemljiščih brez kakršnega koli negativnega učinka na obstoječe naselje.

#ZaOrehek

Civilna iniciativa proti rušenju vasi Orehek in šolske lipe


Luka Bertoncelj, Anže Tršan, Krajevna skupnost Orehek-Drulovka    Stopite v stik z avtorjem peticije

Podpišite peticijo

S podpisom soglašam, da bo Luka Bertoncelj, Anže Tršan, Krajevna skupnost Orehek-Drulovka lahko videl vse informacije, ki jih navedem v tem obrazcu.


Da(da, jaz) dajem soglasje za obdelavo podatkov, ki jih posredujem v tem obrazcu, za naslednje namene:
Plačilo oglaševanja

To peticijo bomo oglaševali 3000 osebam.

Izvedite več ...