PROTI OMEJEVANJU ZAKONITEGA SPLAVA V ŠPANIJI

 

Spodaj podpisane prebivalke in prebivalci Republike Slovenije, v kateri ustava zagotavlja svobodno odločanje o rojstvih otrok in vsem ženskam zakonit,  brezplačen in varen splav, smo ogorčeni nad  sedanjimi prizadevanji za omejitev takšne pravice žensk v Španiji.

Zato ostro  obsojamo predlog španske vlade, da drastično omeji pravico španskih žensk do odločanja o lastnem telesu. Pričakujemo, da bo španska vlada prisluhnila protestom ženskih nevladnih organizacij v Španiji in Evropski uniji ter večinskemu mnenju španskih ljudi, da bi morala imeti noseča ženska pravico do svobodne odločitve o svoji nosečnosti, in umaknila predlagane spremembe  zakona.

Zahtevamo, da se načelo subsidiarnosti v EU, ko države članice same odločajo in ukrepajo,  ne uporablja, ko gre za  pravice žensk do avtonomije in s tem do njihovega človeškega dostojanstva, ki je težko pridobljena temeljna vrednota državljank in državljanov v Evropski uniji. Spolne in reproduktivne pravice, vključno s pravico do splava, morajo postati temeljne človekove pravice zapisane v Listini o temeljnih človekovih pravicah, kot sestavnem delu Lizbonske pogodbe.

Zahtevamo za vse evropske ženske zakonit in brezplačen ter varen dostop do splava, zato podpiramo zahteve po ohranitvi sedanjega španskega zakona, ki omogoča ženskam v Španiji svobodno odločanje o rojstvih otrok.

 

 

Ženski lobi Slovenije

Evropska mreža za enakost spolov

Društvo za nenasilno komunikacijo

Inštitut za družbeno kreativnost

Mirovni inštitut

Nič več brez nas žensk

Društvo Vita Activa

 

 

Ljubljana, 20. januar  2014

 

 


Ženski lobi Slovenije    Stopite v stik z avtorjem peticije