PREPOVED LABORATORIJSKIH POSKUSOV NA ŽIVALIH IN UVEDBA RAČUNALNIŠKIH SIMULACIJSKIH MODELOV

Prosimo za vašo podporo in podpis za uvedbo računalniških simulacijskih modelov za testiranje novih zdravil. Gre za novejšo matematično metodo in natančno obdelavo že obstoječih podatkov z namenom hitrega, humanega, natančnega in ekonomsko upravičenega modela preizkušanja novih zdravil brez krutega mučenja živali in ljudi.

Glede na zakon o poskusih na živalih, mora biti poskus na živalih znanstveno utemeljen, kar pa večinoma ni.

Vaš podpis nam bo pomagal, da bomo pri strokovni komisiji skupščine sprožili postopek spremembe zakona o poskusih na živalih, kjer se bo zmanjšalo število krutih poskusov na živalih in postopoma začelo uvajati bolj humane, etične, natančne in hitrejše modele testiranja potencialnih novih zdravil.

Človek in žival sta si genetsko zelo različna. Človek ima čisto drugačno DNK kakor živali in drugačno kodiranje za določene procese v telesu, kakor tudi za sintezo molekul. Od tu prihaja tudi različen odziv na določene molekule in predvsem nepredvidljivo odzivanje, saj vemo, da so določene molekule za človeka lahko smrtne, živali pa jih tolerirajo (strihnin, opij).

BIOKEMIJSKO SMO SI LJUDJE IN ŽIVALI PREVEČ RAZLIČNI, DA BI ŽIVALSKI MODELI IMELI MOČNO NAPOVEDNO IN ZANESLJIVO VREDNOST TEGA, KAJ SE BO DEJANSKO ZGODILO V ČLOVEŠKEM ORGANIZMU.

Imamo pa sedaj že zelo veliko bazo podatkov učinkovanja zdravil pri ljudeh, kakor tudi živalih. To bi nam morala biti močna opora za začetek uporabe računalniškega napovednega modela, ki bi upošteval dejanske biokemijske razlike človek/živali. S tem bi se izognili krutemu mučenju živali in usodnih posledic pri ljudeh, prihranili bi čas, denar, zaplete... A vendar zaenkrat za to ni posluha.


Leta 2014 se je v Sloveniji zbralo 21.752 podpisov proti temu vendar še danes živali v laboratorijih trpijo v namen znanosti.

Kljub temu, da so na UCLA v Kaliforniji že razvili enega prvih kompleksnejših sistemov za virtualno testiranje zdravil pa Slovenci tu ne zaostajamo, saj imamo takšen model pri nas že kar 6 let.

Z gotovostjo lahko zaključimo, da bo potrebno vstopiti v novo dobo simulacijskih računalniških sistemov, ki bodo vključevali številne baze podatkov odzivanja ljudi na določena zdravila in bodo z večjo gotovostjo, varnostjo in zanesljivostjo napovedali, ali je določena substanca primerna za zdravilo ali ne, tako pri človeku kot pri živali.

Omeniti moramo še, da je EU po 23-letnem prizadevanju Evropskega združenja za prepoved laboratorijskh poskusov na živalih ter drugih organizacij, leta 2013 končno prepovedala prodajo kakršnekoli kozmetike ali sestavin preiskušenih na živalih, vključno s tistimi, ki so proizvedene zunaj EU. Zakaj so v trgovinah še vedno na voljo taki izdelki?

 

Glodavci, vključno z zajci predstavljajo več kot 80% zlorabljenih živali za namen poskusov na živalih (bele miši - 59% in podgane - 17%). Sledijo jim:

mrzlokrvne živali: ribe, plazilci in dvoživke (9,6%),

ptice (6,3%),

govedo, konji, osli in križanci, prašiči, koze, ovce (1,4%),

mesojedci (0,3%) - večinoma, vendar ne izključno, mačke in psi,

živalski primati (0,08)%.

Skupno število živali, zlorabljenih za eksperimentalne in druge znanstvene namene v EU, je čez 12 milijonov!!!

V SLOVENIJI  je bilo po podatkih iz spletne strani VURS-a med leti 2007 in vključno 2010 v poskusih zlorabljenih skupno 41.600 živali,

največ miši (33.159), podgan (7.031) in kuncev (926). Za namen temeljnih bioloških raziskav je bilo zlorabljenih 5.468 živali, za raziskave in razvoj izdelkov in sredstev za humano medicino, zobozdravstvo in veterinarsko medicino (brez ocene toksičnosti in druge ocene varnosti) 9.630 živali, za izdelavo in nadzor kakovosti izdelkov in sredstev za humano medicino in zobozdravstvo 21.613 živali, za izdelavo in nadzor kakovosti izdelkov in sredstev za veterinarsko medicino 972 živali, za ocene toksičnosti in druge ocene varnosti (vključno z ocenjevanjem varnosti izdelkov in sredstev za humano medicino, zobozdravstvo in veterinarsko medicino) 2.855 živali ter za diagnostiko bolezni, izobraževanje in usposabljanje ter druge, NEDEFINIRANE NAMENE, 1.062 živali !

Ni že čas da v znanosti končno že obrnemo nov list in zapustimo srednjeveške metode?

PROSIMO VAS, DA PETICIJO DELITE V ČIMVEČJEM ŠTEVILU SAJ BOMO LE Z VSTRAJNOSTJO IN PRITISKI LAHKO USTAVILI AGONIJO TEH UBOGIH, NEDOLŽNIH ŽIVALI!!!!


Aleksandra Kamenik (Stranka Aleksandra Kamenika)    Stopite v stik z avtorjem peticije

Podpišite peticijo

S podpisom soglašam, da bo Aleksandra Kamenik (Stranka Aleksandra Kamenika) lahko videl vse informacije, ki jih navedem v tem obrazcu.

Vašega e-poštnega naslova ne bomo javno prikazali na spletu.

Vašega e-poštnega naslova ne bomo javno prikazali na spletu.

Vaše telefonske številke ne bomo prikazali javno na spletu.


Da(da, jaz) dajem soglasje za obdelavo podatkov, ki jih posredujem v tem obrazcu, za naslednje namene:
Plačilo oglaševanja

To peticijo bomo oglaševali 3000 osebam.

Izvedite več ...